УБЖ 2019, 76(1): 52–59

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.01.052

 

Мойсієнко І.І., Данилик І.М., Мельник Р.П., Садова О.Ф., Захарова М.Я.

 

Schoenoplectiella mucronata (Cyperaceae) у флорі України

 

Резюме

Наведено результати комплексних досліджень рідкісного у флорі України виду Schoenoplectiella mucronata (Cyperaceae), який включений до третього видання «Червоної книги України» (2009). Подано номенклатурну цитацію та найуживаніші синоніми з урахуванням нових узагальнених даних морфологічних і молекулярно-філогенетичних досліджень роду Schoenoplectiella. Здійснено аналіз території поширення S. mucronata в Україні. На сьогодні відомо чотири місцезнаходження, по два за гербарними та літературними даними, одне з території Одеської та три – Херсонської обл. У виявлених нами локалітетах проведені аналізи його фітоценотичних і популяційних особливостей. Встановлено, що S. mucronata приурочений до угруповань рослинності класів Phragmito-Magnocaricetea й Oryzetea sativae та формує популяції нормального типу з правостороннім віковим спектром. Нез’ясованим залишається статус цього виду, адже встановлено його синантропний характер зі значною сегетальною активністю.

 

 

 

На головну