УБЖ 2019, 76(1): 67–70

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.01.067

 

Гусейнова А.Й., Агаєва P.Н., Гарахані Р.X., Алі-заде В.М.

 

Serratula coronata (Asteraceae) – новий вид для флори Азербайджана

 

Резюме

Serratula coronata (Asteraceae) вперше наводиться для флори Азербайджана. Цей вид був знайдений під час польових обстежень у 2012 р. на лісовій галявині біля с. Гонагкенд у Губинському районі Азербайджана, а пізніше (в 2014 р.) – також між с. Арафса і Лекетаг у Нахічеванській Автономній Республіці. В статті стисло викладено дані про поширення видів Serratula на Кавказі. Подано діагностичні ознаки, які відрізняють S. coronata від інших споріднених таксонів. Наведено характеристики угруповань рослин із участю S. coronata в Азербайджані. Отримані результати обговорюються у контексті сучасних даних про таксономію та філогенію Serratula і споріднених таксонів.

 

На головну