УБЖ 2019, 76(1): 71–78

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.01.071

 

Аль-Маалі Г.А., Веденичова Н.П., Бісько Н.А., Косаківська І.В.

 

Вплив мікроелементів на вміст цитокінінів у міцеліальній біомасі лікарського гриба Trametes versicolor (Polyporaceae, Basidiomycota)

 

Резюме

Наведено результати дослідження впливу сульфатів і цитратів Цинку, Манґану й Купруму на вміст цитокінінів у міцеліальній біомасі цінного лікарського гриба Trametes versicolor, штам 353, з Колекції культур шапинкових грибів (IBK) Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, що вирощувався в культурі. Цитокініни визначали методом високоефективної рідинної хроматографії на хроматографі Agilent 1200 LC з діодно-матричним детектором G 1315 B. Виявлено, що додавання солей зазначених металів прискорювало ріст міцелію. Найбільш ефективним був цитрат Купруму, за умов внесення якого у живильне середовище приріст біомаси зростав майже на 80 %. Цитрати загалом ефективніше впливали на ріст T. versicolor 353, ніж сульфати. Сполуки металів стимулювали утворення активних форм гормонів (транс-зеатину й зеатинрибозиду) та зменшували вміст неактивних форм (цис-зеатину й зеатин-О-глюкозиду). Найбільш вагомо впливали на метаболізм цитокінінів солі Цинку, за дії яких рівні транс-зеатину й зеатинрибозиду зростали у 8 разів. Сульфати металів ефективніше діяли на синтез зеатинрибозиду, ніж цитрати. Усі досліджені солі пригнічували рівень цис-зеатину щонайменше удвічі. Незначні концентрації зеатин-О-глюкозиду, виявлені в контролі, в дослідах з металами не були знайдені. Хоча вплив досліджених мікроелементів на прискорення росту міцеліальної біомаси в цілому супроводжувався зростанням вмісту активних форм цитокінінів, кількісних залежностей між цими двома показниками не зафіксовано.

На головну