УБЖ 2019, 76(2): 114–120

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.02.114

 

Регеда Л.В., Бісько Н.А.

 

Мікроморфоогічні характеристики видів роду Pholiota (Strophariaceae, Basidiomycota) у чистій культурі

 

Резюме

Представлені результати досліджень мікроморфології вегетативного міцелію восьми видів роду Pholiota з Колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (ІВК). За допомогою світлової мікроскопії та сканувальної електронної мікроскопії були вивчені мікроморфологічні структури, специфічні для цих видів та необхідні для їхньої ідентифікації в чистій культурі. Наведено нові дані з мікроморфології видів роду Pholiota. Відмічено сукупність мікроморфологічних структур, а саме: пряжки, хламідоспори, артроспори, анастомози, кристали на гіфах, гіфальні кільця, ризоморфи, міцеліальні плівки, секреторні гіфи на вегетативному міцелії, орнаментація гіф. В нашому дослідженні вперше проведено детальне вивчення мікроструктур P. alnicola, P. limonella, P. nameko, P. populnea та P. subochracea для уточнення морфологічних характеристик та надійної ідентифікації цих видів у чистій культурі. Лише для P. populnea було відмічено існування секреторних гіф і вакуолізованого міцелію. Для P. subochracea отримана інформація щодо орнаментації гіф на вегетативному міцелії. Гіфальні кільця вперше виявлені у трьох видів – P. alnicola, P. limonella і P. subochracea.

 

На головну