УБЖ 2019, 76(2): 121–131

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.02.121

 

Медведєв Д.Г., Кернер А.О., Бондарук С.В., Аль-Маалі Г.А.

 

Дослідження культуральних особливостей та фунгіцидної резистентності штамів Cladobotryum mycophilum (Hypocreales, Ascomycota) – вперше виявленого на промислових культурах печериці в Україні збудника павутинної цвілі

 

Резюме

Вперше в грибних господарствах України було виявлено Cladobotryum mycophilum, збудника павутинної цвілі – небезпечної хвороби Agaricus bisporus. Вивчено характеристики росту та морфологічні ознаки п’яти штамів C. mycophilum на стандартних живильних середовищах різного складу. Особливу увагу було приділено визначенню чутливості штамів до фунгіцидів з різними активними речовинами: карбендазим і беномил (бензимідазольні фунгіциди), флуазинам, метрафенон і прохлораз. У дослідженні використовували концентрації, рекомендовані виробниками для застосування на грибних фермах. Виявлено, що всі досліджені штами були стійкими до карбендазиму; до бенамілу один мав високу чутливість, два – дуже низьку чутливість і два – були стійкими. Стійкість до бензимідазольних фунгіцидів і відсутність запаху камфори, відмічені у всіх досліджених штамів, визначають їхню приналежність до C. mycophilum Type II. Прохлораз, який є найпоширенішою альтернативою бензимідазольним фунгіцидам, пригнічував зростання лише двох штамів. Дослідження впливу цих фунгіцидів на мікроморфологію C. mycophilum виявило, що бензимідазольні фунгіциди й прохлораз не пригнічують споруляції. Метрофенон пригнічував ріст всіх штамів, й тільки один штам мав низьку чутливість до нього. Метрафенон суттєво змінював мікроморфологію міцелію C. mycophilum: середня товщина гіф зменшувалася вдвічі по відношенню до контролю, окремі гіфи містили численні гранули, конідії й конідієносці не утворювались. Флуазинам пригнічував ріст всіх досліджених штамів. На середовищі з флуазинамом спостерігалася гіпертрофія вегетативних клітин, збільшені й деформовані конідіоносці та конідіогенні клітини; багато клітин мали великі вакуолі, які займали до 70 % простору клітини. Флуазинам, як і метрафенон, повністю блокував спороутворення в C. mycophilum.

 

На головну