УБЖ 2019, 76(2): 132–143

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.02.132

 

Дідух Я.П.

 

Епіфітні бріоценози у біотопах неморальних лісів

 

Резюме

Епіфітні бріоценози в неморальних лісах розглядаються з позицій їхніх консортивних топічних зв’язків зі стовбурами дерев. Висвітлюється роль бріоценозів у підтримці стійкості лісових екосистем, яка зумовлена акумуляцією максимальної енергії в деревостанах і залежить від високої різноманітності еконіш, які забезпечують вищу щільність упаковки в екопростір. Дослідження проводилися на двох полігонах: с. Поляна, Закарпатської обл. (Carpineto-Fagetum, Cаrici pilosae-Carpinetum) та урочище Феофанія поблизу м. Києва (Galeobdolon lutei-Carpinetum). Cумарна вибірка складала 105 дерев (Quercus petraea, Q. robur, Fagus sylvatica, Cаrpinus betulus, Acer platanoides). Біотоп неморальних лісів розглядається як комплекс поєднаних синтаксонів високого рангу, що зафіксовані на стовбурах дерев, мікроальгологічних аерофітних угруповань (Desmococcetea olivacei), ліхеноценозів (Leprarietea candelaris, Physcietea, Arthonio radiatae-Lecidelletea eleochromae) та бріоценозів (Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciuroides, Neckeretea complanatae, Cladonio digitatae-Lepidozietea reptantis). Відмічено зсув мінімальної зони розвитку дернин на схід від південного (165°), та максимальної (325°) – на захід від північного напрямку. Показано, що характер розподілу типових епіфітних бріоценозів з високим суцільним проективним покриттям мохів Hypnum cupressiforme, Anomodon attenuatus, Sciuro-hypnum populeum, Homalia trichomanoides, Metzgeria furcatа, Pterigynandrum filiforme має вигляд «сідла», обриси якого описуються рівнянням, зумовлений зміною омброрежиму, що формується під впливом зміни зволоження ґрунту та підстилки, а також структури кори та освітлення (останні відіграють опосередковану роль). Описано явище інверсії – коли на крутих північних схилах мохові килимки паттернизують вище на південних румбах стовбура, який знаходиться ближче до поверхні ґрунту, ніж на відкритих північних. Дослідження участі бріоугруповань як індикаторів у структурі біотопів неморальних лісів важливе в аспекті оцінки та прогнозування їхньої реакції на вплив зовнішніх факторів.

 

На головну