УБЖ 2019, 76(2): 144–151

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.02.144

 

Шевченко М.В., Гелюта В.П., Гайова В.П.

 

Поширення та природоохоронний статус Grifola frondosa (Polyporales, Basidiomycota) в Україні

 

Резюме

Grifola frondosa в Україні підлягає охороні на національному рівні. У третьому виданні «Червоної книги України» вид віднесений до категорії «уразливий» (VU). Раніше гриб був відомий з 17 локалітетів у дев’яти областях України – Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Закарпатській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській і Черкаській, а також в Автономній Республіці Крим. Упродовж останнього десятиліття G. frondosa була зареєстрована ще у восьми областях – Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій, Чернігівській і Хмельницькій та в місті Києві. Таким чином, кількість відомих локалітетів виду зросла з 17 до понад 40. Однак це збільшення пов’язане насамперед з широким залученням до пошуків G. frondosa мікологів-аматорів, а не є наслідком тенденції до збільшення чисельності гриба. На основі уточнених даних про поширення G. frondosa в Україні проведено оцінку природоохоронного статусу цього виду на національному рівні з використанням категорій і критеріїв МСОП. Вид оцінено як «зникаючий», EN за критеріями С2а(і). Ця категорія відповідає вищому ступеню загрози порівняно із категорією «уразливий» (VU) у третьому виданні «Червоної книги України». Надалі для збереження виду потрібно охороняти відомі його локалітети, проводити пошук нових місцезростань гриба та досліджувати можливість його реінтродукції до природних місць існування. У статті стисло обговорюються загальне поширення і природоохоронний статус G. frondosa в Європі. Наведено список відомих на сьогодні локалітетів та карта поширення цього виду в Україні.

 

На головну