УБЖ 2019, 76(2): 152–161

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.02.152

 

Гелюта В.П., Зикова М.О.

 

Поширення в Україні деяких видів Phallales (Basidiomycota), включених до Червоної книги України

 

Резюме

Наводиться нова інформація про поширення трьох видів гастероміцетів, включених до Червоної книги України: Clathrus ruber P.Micheli ex Pers., Mutinus ravenelii (Berk. & M.A.Curtis) E.Fisch. та Pseudocolus fusiformis (E.Fisch.) Lloyd (Phallales, Basidiomycota). Зібрані авторами відомості про ці гриби свідчать, що зазначені види є чужорідними для мікобіоти України. Майже всі локалітети C. ruber знаходяться на території Криму, зокрема в Нікітському ботанічному саду та на його околиці. Найчастіше він трапляється в широколистяних та мішаних лісах, старих парках або лісопарковій зоні. З кожним роком кількість місцезростань цього гриба збільшується, він активно поширюється на Південному березі Криму, а в 2017 р. виявлений на території Івано-Франківської області. Mutinus ravenelii до 2009 р. відмічався лише у Волинській та Рівненській обл., зараз відомі його локалітети в Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Хмельницькій областях, а також у м. Києві. Місцезростання гриба пов’язані переважно з антропогенно трансформованими територіями, але він може траплятися і в природних фітоценозах, зокрема біля стежок, по берегах каналів тощо. Pseudocolus fusiformis в Україні був зареєстрований лише один раз, на території Нікітського ботанічного саду. Повідомлення про ще одну його знахідку на території Українського Розточчя є досить сумнівним. Враховуючи, що C. ruber, M. ravenelii та P. fusiformis не є аборигенними в Україні видами, пропонується виключити їх з Червоної книги України.

 

На головну