УБЖ 2019, 76(3): 189–210

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.03.189

 

Красняк О.І., Федорончук М.М.

 

Ознаки будови епідерми пластинки листка в таксономії видів та родів триби Bromeae (Poaceae) флори України

 

Резюме

З використанням сканувального електронного мікроскопа (СЕМ) досліджена епідерма пластинки листка 20 таксонів секцій Bromus, Bromopsis, Ceratochloa та Genea роду Bromus триби Bromeae, що трапляються в Україні, для оцінки таксономічного значення мікроморфологічних ознак та спроби вирішення деяких таксономічних проблем. Основні досліджені ознаки: розміщення та форма довгих, скрем’янілих та склепінчастих клітин, шипиків, трихом та клітин продихового апарата. Майже всі згадані типи клітин виявлені на абаксіальній та адаксіальній поверхнях листка. У секції Ceratochloa й у видів Bromus erectus, B. benekenii, B. ramosus не виявлено склепінчастих клітин, шипики не були знайдені в секції Genea й у деяких видів секції Bromopsis. За деякими мікроморфологічними ознаками склепінчастих, довгих клітин та шипиків види секції Bromopsis можна розділити на дві групи: до першої входять B. erectus, B. benekenii, B. ramosus, до другої – B. riparius, B. cappadocicus (incl. Bromopsis heterophylla, B. calcarea, B. pseudocappadocica, B. cimmerica) і гібрид, відомий як “Bromopsis × taurica” (nom. illeg.). Проміжне положення займає Bromus inermis. Інші мікроморфологічні ознаки є спільними для більшості таксонів. Тобто, досліджені ознаки епідерми пластинки листка переважно не є значущими для вирішення основних таксономічних проблем у трибі Bromeae.

 

 

На головну