УБЖ 2019, 76(3): 211–219

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.03.211

 

Макаренко Я.М.

 

Гриби порядків Agaricales, Boletales і Russulales басейну річки Псел

 

Резюме

У статті представлені результати мікологічного обстеження басейну р. Псел, а також розглядається таксономічна структура, еколого-трофічні особливості, закономірності поширення в основних типах рослинних угруповань та практичне значення грибів порядків Agaricales, Boletales і Russulales (клас Agaricomycetes). На зазначеній території виявлено 356 видів цих грибів, які належать до 109 родів з 34 родин. Переважна більшість грибів належить до порядку Agaricales (276 видів). Найбільше представлені родини Agaricaceae (67 видів), Russulaceae і Tricholomataceae (по 38 видів). Провідними є роди Russula (24 види) та Agaricus (22 види). У результаті проведеного дослідження знайдено 60 видів, нових для Лівобережного Лісостепу, з них 41 – вперше наведені для Лісостепу України. Один вид, Agaricus iodosmus, поки що відомий в України лише з басейну р. Псел. Знайдено види, включені до Червоної книги України – Agaricus bresadolanus, A. tabularis і Leucoagaricus nympharum. Найбагатшими за видовим складом макроміцетів виявилися липово-дубові (103 види) і соснові (100 видів) ліси. В екологічному спектрі переважають мікоризні гриби (127 видів) та гумусові сапротрофи (110 видів).

 

 

На головну