УБЖ 2019, 76(3): 220–235

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.03.220

 

Дубина Д.В., Еннан А.А., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М.

 

Нові синтаксони степової рослинності Куяльницького лиману (Одеська обл., Україна)

 

Резюме

На території долини Куяльницького лиману встановлено поширення нових синтаксонів степової рослинності класу Festuco-Brometea: 2 асоціацій та 4 субасоціацій. Ценози асоціації Festuco valesiacae-Galatelletum biflorae займають екотопи присхилових слабозасолених ділянок із мікрохвилястим мезорельєфом і черепашково-піщаними ґрунтами, та схилових – з еродованими чорноземоподібними ґрунтами і відслоненнями вапняків. Угруповання асоціації Pimpinello titanophilae-Thymetum dimorphi приурочені до виходів вапнякових порід на крутих і пологих верхніх і середніх частинах схилів, а також до поверхонь занедбаних виробок черепашника. Включає дві субасоціації: typicum i paronychietosum cephalotae, що відрізняються флористичним складом та характером підстилаючих порід (пухкі щебенисті або тверді кам’яні брили). Ценози субасоціації Stipo lessingianae-Salvietum nutantis caraganetosum fruticis формуються на еродованих пологих схилах лиману південно-східної та південно-західної експозицій, де близько до поверхні залягають і стабілізують зсувні процеси вапняки. Угруповання субасоціації Ephedro distachyae-Stipetum capillatae stipetosum lessingianae приурочені переважно до схилів західного берега лиману з малопотужними чорноземоподібними щебенистими еродованими ґрунтами, часто з виходами вапняків. Особливості встановлених угруповань порівняно зі східними степами полягають у поєднанні в їхньому флористичному складі південностепових видів з північностеповими і лучними, що є умовою їхнього формування. Флористичну специфічність нових синтаксонів підкреслює також участь в їхніх ценофлорокомплексах субендемічних видів.

 

На головну