УБЖ 2019, 76(4): 281–300

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.04.281

 

Федорончук М.М.

 

Конспект родини Fabaceae у флорі України. IV. Підродина Faboideae (триби: Cicereae, Trifolieae, Lupulineae, Crotularieae, Genisteae)

 

Резюме

Наведено конспект триб Cicereae, Trifolieae, Lupulineae, Crotularieae, Genisteae підродини Faboideae (Fabaceae) з номенклатурними цитатами, типами таксонів (для більшості з них) та синонімікою, який базується на критичному аналізі їхнього таксономічного складу з урахуванням нових узагальнених даних морфологічних і молекулярно-філогенетичних досліджень. Найбільш представлені у флорі України триби Trifolieae (10 родів, 100 видів) та Genisteae (9 родів, 41 вид), найменш чисельними є Cicereae та Crotularieae (по одному роду та виду). Підтверджена приналежність роду Ononis до триби Trifolieae. Доцільність розділення Trifolium s. l. на окремі роди меншого обсягу не завжди узгоджується з молекулярними даними, які свідчать, що переважна більшість з цих таксонів є поліфілетичними (Amoria, Lupinaster, Xerosphaera), або формують парафілетичні групи: Bobrovia = sect. Glycyrrhizum, чи Ursia = sect. Lupinaster. Проте, в нашому таксономічному опрацюванні Trifolium s. l. для флори України ми визнаємо три cегрегатні роди (Trifolium s. str., Chrysaspis та Amoria), надаючи перевагу діагностичним морфологічним ознакам, зокрема морфології квітки. Вимагають підтвердження новими даними про наявність у флорі України (зокрема, в Криму) Chamaecytisus supinus, Melilotus altissimus, Trigonella balansae, T. calliceras та T. strangulata.

 

На головну