УБЖ 2019, 76(4): 316–343

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.04.316

 

Кучера П.

 

Синтаксономічна класифікація вологих лісових масивів із участю ялини (Picea abies) у Словаччині

 

Резюме

Вологі ліси з домінуванням ялини звичайної (Picea abies) є флористично та екологічно відмінним елементом рослинності хвойних лісів. Однак спеціальні дослідження цієї рослинності є доволі рідкісними. У нашому дослідженні проведено синтаксономічну класифікацію 145 геоботанічних описів сфагнових та інших вологих лісових масивів із участю Picea abies зі Словаччини. Відмічені вісім рослинних угруповань у ранзі асоціації. Відмінною рисою асоціації Sphagno acutifolii-Piceetum Zukrigl 1973 є трапляння як видів, характерних для клімаксових супрамонтанних лісових масивів на силікатних породах з союзу Piceion excelsae Pawłowski ex Pawłowski et al. 1928, так і видів, характерних для лісових масивів із класу Vaccinio uliginosi-Pinetea Passarge 1968. Отже, ця асоціація належить до порядку Piceetalia abietis Pawłowski ex Pawłowski et al. 1928 та союзу Piceion excelsae Pawłowski ex Pawłowski et al. 1928. Решта асоціацій вологих лісів із участю ялини – це азональні стійкі угруповання (Dauergesellschaften), які поширені переважно в монтанній зоні і є флористично відмінними. Тому ці асоціації відокремлюються у флористично чітко відокремленому порядку Sphagno palustris-Piceetalia P. Kučera 2019 і поділяються на три синтаксони у ранзі союзу: (1) союзу Sphagno palustris-Piceion P. Kučera 2019, що включає угруповання, пов’язані з бідними на поживні речовини оселищами з поверхневим торфовим шаром або гідроморфними ґрунтами із значним шаром гумусу: Soldanello montanae-Piceetum Volk in Br.-Bl. et al. 1939, Leucobryo glauci-Piceetum abietis Šomšák ex P. Kučera 2019, Sphagno palustris-Piceetum Šomšák 1979, Equiseto sylvatici-Piceetum Šmarda 1950 та угруповання Carex rostrata-Picea abies; (2) союзу Stellario nemorum-Abietion albae P. Kučera 2019 з асоціацією Stellario nemorum-Abietetum albae P. Kučera 2019 з різноманітними весняними видами; (3) союзу Valeriano dioicae-Abietion albae P. Kučera 2019 на багатих основами ґрунтах з асоціацією Valeriano dioicae-Abietetum P. Kučera 2019. Подано формальні визначення та описи видового складу цих одиниць, а також стислу інформацію про їхнє поширення у Словаччині. Деякі синтаксономічні та номенклатурні примітки наведено в додатку.

 

На головну