УБЖ 2019, 76(5): 451–457

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.05.451

 

Бойко С.М.

 

Ступінь генетичної диференціації локальних популяцій Schizophyllum commune (Agaricales, Basidiomycota) південної частини Києва

 

Резюме

Встановлення генетичного різноманіття грибів є фундаментальним завданням в розробці стратегій їхнього збереження. В статті наведено дані щодо генетичної диференціації локальних популяцій Schizophyllum commune південної частини м. Київ з використанням поліморфних внутрішньоклітинних ферментних систем. Загалом у трьох популяціях гриба для чотирьох ферментних систем було встановлено 15 алозимних варіантів. Для більшості досліджених локусів спостерігається дефіцит гетерозигот на рівні локальної популяції (Fis = 0,390). Отримані результати свідчать про високий потік генів між дослідженими популяціями (Nm = 7,12) і значний внесок в цей показник локусу Amy2. Встановлено відсутність взаємозв’язку між генетичною компонентою та географічними координатами дослідних зразків. Низький рівень генетичної диференціації свідчить на користь основного способу розповсюдження гриба за допомогою спорових мас. Отже, досліджені локальні популяції є частинами єдиної природної популяції.

 

 

На головну