УБЖ 2019, 76(6): 554–559

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.06.554

 

Кривошея О.М., Капустін Д.О.

 

Нові знахідки діатомових водоростей для альгофлори України з водойм Національного природного парку “Нижньосульський”

 

Резюме

У статті представлені дані щодо нових та цікавих видів діатомових водоростей флори України з водойм Національного природного парку “Нижньосульський”. Види Achnanthidium eutrophilum, Caloneis biconstrictoides, Encyonema lacustre, Gomphonema angusticephalum, Karayevia kolbei, K. suchlandtii, Placoneis abiskoensis, P. paraelginensis, Stauroneis balatonis, Tryblionella salinarum є новими знахідками для флори України. Серед них є рідкісні та цікаві таксони. Для Caloneis biconstrictoides це третє місцезнаходження у світі, Placoneis abiskoensis є рідкісним голарктичним видом. Наявність нових, рідкісних та цікавих таксонів у досліджених водоймах засвідчує високе значення Національного природного парку “Нижньосульський” як альгорезервату зазначених видів. У статті наведено відомості про систематичне положення, синоніми, морфологічні характеристики, екологію і поширення виявлених видів та їхні оригінальні мікрофотографії.

 

 

На головну