УБЖ 2019, 76(6): 486–492

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.06.486

 

Бороменський Д.О., Бісько Н.А.

 

Мікроморфологічні особливості грибів роду Ganoderma (Ganodermataceae) в культурі

 

Резюме

Досліджено мікроструктури вегетативного міцелію грибів роду Ganoderma з Колекції культур шапинкових грибів (IBK) Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за допомогою світлової та електронної сканувальної мікроскопії. Для дослідження було відібрано 7 штамів 5 видів: G. сarnosum, G. resinaceum, G. sinense, G. tsugae, і G. oregonense. Міцелій всіх зразків складався з тонкостінних, септованих, розгалужених гіф різних розмірів. Описані основні типи будови та мікроструктури вегетативного міцелію цих грибів, а саме: пряжки, потовщення гіф, міцеліальна плівка, міцеліальні тяжі, коралоподібні гіфи, хламідоспори. Встановлено, що для міцелію G. carnosum характерні поодинокі пряжки з анастомозами або без них, подвійні пряжки з анастомозами, деколи потовщення гіф; для міцелію G. resinaceum та G. sinense – поодинокі пряжки, велика кількість коралоподібних гіф, інколи з перфораціями; також для G. resinaceum характерні еліпсоїдні хламідоспори з гладенькою поверхнею; для міцелію G. tsugae – два види пряжок: поодинокі з анастомозами та без них; для міцелію G. oregonense – поодинокі пряжки та потовщення гіф (траплялись досить рідко). Для вегетативного міцелію G. carnosum подвійні пряжки з анастомозами описані вперше. Також нами вперше виявлено коралоподібні гіфи міцелію G. sinense та G. carnosum.

 

На головну