УБЖ 2019, 76(6): 499–510

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.06.499

 

Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дворецький Т.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А.

 

Адвентизація ценофлор класів піонерної рослинності України

 

Резюме

У статті представлені результати аналізу адвентивних фракцій ценофлор класів піонерної рослинності України. В угрупованнях новоутворених місцезростань виявлено 113 неаборигенних видів з 32 родин та 88 родів. Загальний індекс адвентизації ценофлор класів піонерної рослинності України становить 13,4%. Встановлено, що найвищим ступенем антропогенізації відзначаються ценози Bidentetea, Cakiletea maritimae та Isoëto-Nanojuncetea. До провідних родин адвентивної фракції досліджених ценофлор належать Asteraceae, Brassicaceae та Poaceae. Виявлено, що у біоморфологічному спектрі адвентивної фракції ценофлор класів піонерної рослинності України значно переважають терофіти. Екологічний аналіз видів неаборигенних рослин засвідчив переважання евритопів із дуже широкою екологічною пластичністю по відношенню до усіх абіотичних факторів. Встановлено, що за часом занесення у досліджених ценофлорах переважають кенофіти, за ступенем натуралізації – епекофіти. Проведено аналіз та порівняння видового складу неаборигенних компонент типологічних флор піонерних угруповань за допомогою коефіцієнта Жаккара, виявлено найбільшу подібність між класами Isoëto-Nanojuncetea та Bidentetea, а також Festucetea vaginatae та Helichryso-Crucianelletea maritimae. Для визначення ступеня антропогенної трансформації ценофлор класів піонерної рослинності України обчислено показники археофітизації, кенофітизації, модернізації та нестабільності флори. Встановлено, що найбільшою інвазійною спроможністю відзначаються 26 видів з 11 родин та 25 родів. Серед них найбільшу небезпеку для піонерних угруповань становлять види-трансформери – Amorpha fruticosa, Ambrosia artemisiifolia, Anisantha tectorum, Apera spica-venti, Bidens frondosa, Centaurea diffusa, Conyza canadensis, Echinocystis lobata, Elaeagnus angustifolia, Impatiens glandulifera, Solidago canadensis та Phalacroloma annuum, які здійснюють різні впливи за ступенем і характером.

 

На головну