УБЖ 2019, 76(6): 511–525

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.06.511

 

Конайкова В.О.

 

Угруповання класу Festuco-Brometea природного заповідника “Єланецький степ”

 

Резюме

У статті наведено характеристику степової рослинності класу Festuco-Brometea в межах природного заповідника “Єланецький степ”. Коротко описано історію геоботанічних досліджень території. Для досліджуваної території наводиться шість асоціацій та один варіант асоціації, що належать до двох порядків, трьох союзів. Угруповання союзу Festucion valesiacae на території заповідника є дернинно-злаковими степами, представлені однією асоціацією та одним варіантом; формуються на ділянках, що піддавалися антропогенному впливу, найчастіше це перелоги або місця помірного випасу; поширені на приплакорних ділянках. Асоціації союзу Stipion lessingianae в умовах природного заповідника займають схили балок різної крутизни та експозиції; до союзу належать три асоціації. Союз Potentillo arenarie-Linion czerniaevii представлений угрупованнями, розташованими на виходах вапняку. Встановлено, що останні два союзи є флористично різноманітнішими, що пояснюється територіальною диференціацією синтаксонів. До складу угруповань цих союзів входять види, включені до Європейського Червоного списку та списку Міжнародного союзу охорони природи. Види, що внесені до Червоної книги України, наявні в усіх синтаксонах. Встановлено ряд загроз для степових ценозів на території дослідження.

 

На головну