УБЖ 2019, 76(6): 533–541

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.06.533

 

Попович С.Ю., Михайлович Н.В., Грисюк Т.С.

 

Репрезентованість Pinus cembra (Pinaceae) у природно-заповідному фонді України

 

Резюме

У зв’язку з антропічними змінами рослинного покриву акцентується увага на актуальності аутфітосозологічних досліджень хвойних рослин Українських Карпат. Актуальним для України є збереження і збагачення in situ та ex situ одного із раритетних видів деревних рослин Європи – Pinus cembra. Описується його сучасний, достатньо високий рівень репрезентованості заповідання в Україні. В аспекті категоріальної та об’єктної репрезентативності природні місцезнаходження P. cembra охороняються в межах 25 об’єктів ПЗФ, а штучні насадження – у межах 71 об’єкта, які загалом належать до 10 категорій. Мережу територій та об’єктів природно-заповідного фонду збереження виду складають 2 біосферні заповідники, 1 природний заповідник, 6 національних природних парків, 1 регіональний ландшафтний парк, 8 заказників, з яких 5 ботанічних, 13 ботанічних пам’яток природи, 7 заповідних урочищ, 14 ботанічних садів, 16 дендрологічних парків та 21 парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва. Найбільші площі фітоценозів P. cembra сконцентровані в природному заповіднику “Ґорґани” (539 га). У результаті інвентаризаційних досліджень уточнено межі культигенного ареалу цього виду в Україні. Закономірним явищем є широке культивування рослин у Карпатській гірській країні (20 об’єктів). Близькими й достатньо придатними за екоумовами для культивування Pinus cembra є лісостепова зона України (14 об’єктів) і зона широколистяних лісів України (16 об’єктів). Найменше штучних охоронних об’єктів виявлено у зоні мішаних лісів (4) та степовій зоні України (6). Найбільша кількість заповідних природних (16) і штучних (11) об’єктів цього виду зареєстрована в Івано-Франківській області. У штучних умовах виявлено рослини віком близько 250 років.

 

На головну