УБЖ 2019, 76(6): 542–547

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.06.542

 

Орлов О.О., Якушенко Д.М., Маєкова Я., Заліберова М., Протопопова В.В., Андрик Є.Й., Шевера М.В.

 

Galeopsis angustifolia (Lamiaceae) – новий адвентивний вид у флорі України

 

Резюме

Повідомляється про знахідку Galeopsis angustifolia (Lamiaceae), нового для флори України виду адвентивних рослин. Він таксономічно близький до G. ladanum, з якого свого часу був виділений і від якого відрізняється за формою та розмірами листків і віночка, характером опушення чашечки, а також за хімічним складом. У флорі деяких країн, що межують з Україною, приналежність виду до природної або адвентивної фракцій дискусійна. Так, у флорі Словаччини він вважається природним, в Угорщині його зараховано до провізорного списку археофітів, а в Польщі, принаймні в північній її частині, а також у Білорусі вид розглядається як кенофіт. Рослини G. angustifolia були виявлені на коліях залізничних станцій у двох регіонах України: у 2016 і 2017 рр. в Житомирському Поліссі, а в 2018 р. – на Закарпатській низовині. Вид належить до групи кенофітів, за способом занесення – до ксенофітів, за ступенем натуралізації – до колонофітів у Житомирському Поліссі та ефемерофітів – на Закарпатській низовині. Наведені основне таксономічне цитування, коротка морфологічна характеристика рослин, відомості щодо географічного поширення (первинний та вторинний ареали) та еколого-ценотичної приуроченості виду, складена картосхема його поширення в Україні.

 

На головну