Альгология 2020, 30(3): 296–305

 

https://doi.org/10.15407/alg30.03.296

 

Генкал С.І.

 

Нові види роду Сyclotella (Kützing) Brébisson (Bacillariophyta) для флори Росії

 

Резюме

Вивчена морфологія рідкісних для флори Росії видів роду CyclotellaCyclotella cryptica Reimann, Lewin & Guillard і C. distinguenda Hustedt з гирла р. Хара, притоки гіпергалінного оз. Ельтон (Волгоградська обл., Росія). Донині для Росії було відомо близько 40 сучасних прісноводних представників цього роду. Віднедавна більшість з них переведено до родів Discostella Houk et Klee, Handmannia M.Peragallo і Pantocsekiella K.T.Kiss et Ács. На сьогодні для водойм і водотоків Росії відомо 11 видів і різновидностей роду Cyclotella: C. ambigua Grunow, С. atomus Hustedt var. atomus, C. atomus var. gracilis Genkal et Kiss, C. baicalensis et Meyer, C. caspia Grunow, C. choctawhatcheeana Prasad, C. cryptica, C. distinguenda, C. meduanae Germain, C. meneghiniana Kützing, C. minuta (Skvortzow) Antipova. Вивчення морфології C. cryptica і C. distinguenda з пригирлової частини р. Хара за допомогою скануючої електронної мікроскопії дозволило оцінити діапазони мінливості їхніх основних діагностичних кількісних ознак (діаметр стулки, число штрихів у 10 мкм, число центральних і розташування крайових виростів). Проведені нами дослідження поповнили наявні на сьогодні дані про морфологічну мінливость C. cryptica. Знахідки цього виду в прісноводних водоймах Росії і представлені в літературних джерелах ілюстрації викликають сумнів щодо точності його визначення. Очевидно, знахідка C. cryptica в    р. Хара – перша для Росії. Уточнено максимальний діаметр стулки C. distinguenda, виявлено діапазони мінливості числа штрихів у 10 мкм і розмір ініціальних клітин.

 

На головну