Булах Олена Вікторівна (Olena Bulakh)

Народилася 14 грудня 1964 р. в м. Орел (Росія). У 1989 р. закінчила біологічний факультет Уральського державного університету імені Максима Горького (м. Єкатеринбург, Росія). Працює в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України з 1998 р., була зарахована на посаду інженера I категорії, з 2001 р. переведена на посаду провідного інженера, з 2004 р. – молодшого наукового співробітника, з 2005 р. – наукового співробітника, з 2009 р. по цей час обіймає посаду старшого наукового співробітника. У 2003 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. Тема дисертації: “Порівняльна морфологія квітки видів роду Anemone L. (Ranunculaceae Juss.) у зв'язку з систематикою”, виконана під науковим керівництвом д.б.н., проф. Зиман Світлани Миколаївни.

 

Наукові інтереси: морфологія та таксономія судинних рослин (Ranunculaceae (рід Anemone), Lythraceae та ін.), рідкісні рослини, наукова термінологія.

E-mail: anemone@ukr.net

 

Google Scholar

 

Вибрані публікації:

Зиман С.М., Гамор Ф.Д., Булах О.В., Волощук М.І. Нарцис вузьколистий (Narcissus angustifolius Curt.) у природній флорі України. – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 60 с.

Зиман С.М., Дербак М.Ю., Булах О.В. Рідкісні і зникаючі судинні рослини високогірної флори Українських карпат: порівняльні дослідження in situ й ex situ. – Київ: Фітосоціоцентр, 2014. – 58 с.

Зиман С.М., Кадота Ю., Булах О.В. Порівняльно-морфологічні підходи до таксономії роду Anemone L. (Ranunculaceae) // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 2. – С. 152-157.

Зиман С.М., Мосякін С.Л., Гродзинський Д.М., Булах О.В., Дремлюга Н.Г. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин. Навчально-методичний посібник. Видання друге, виправлене й доповнене. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 176 с.

Зиман С.М., Гродзинський Д.М., Булах О.В. Латинсько-англо-російсько-український словник термінів з морфології та систематики судинних рослин. – К.: Наук. думка, 2011. – 284 с.

Ziman S., Bulakh E., Tsarenko O. Anemone L. (Ranunculaceae): comparative morphology and taxonomy of the species from the Balkan flora // Botanica Serbica. – 2011. – 35 (2). – P. 87-97.

Ehrendorfer F, Ziman S.N., Konig C., Keener C.S., Dutton B., Tsarenko O.N., Bulakh E.V., Boscaiu M., Medail F., Kastner A. Taxonomic revision, phylogenetics and transcontinental distribution of Anemone section Anemone (Ranunculaceae) // Botanical Journal of the Linnean Society. – 2009. – 160. – P. 312–354.

Зиман С.М., Дідух Я.П., Гродзинський Д.М., Федорончук М.М., Булах О.В. Тримовний словник назв судинних рослин флори України. – К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 320 с.

Ziman S., Bulakh E., Kadota Y., Keener C. Modern view on the taxonomy of the genus Anemone L. sensu stricto (Ranunculaceae Juss.) // Journal Japan Botany – 2008. – Vol. 83, № 3. – P. 1-29.

Ziman S.N., Ehrendorfer F., Keener C.S., et al. Revision of Anemone sect. Himalayicae (Ranunculaceae) with three new series // Edinburgh Journal of Botany. – 2007. – 64, № 1. – P. 51-99.

 

На головну