Бурлака Марина Дмитрівна (Burlaka Maryna)

 

E-mail: maryna.burlaka@gmail.com

Наукові інтереси: популяційна біологія, хорологія, екологія видів Червоної книги України та видів Lycopodiales флори України, citizen science, GIS.

 

ResearchGate

ORCID

 

Посади:

з 2015 – молодший науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

2007–2008 – лаборант кафедри екології НаУКМА.

2006-2015 – провідний інженер Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

 

Освіта:

2014 – захистила дисертацію на тему «Оцінка ризиків втрати зникаючих видів судинних рослин Європейської широколистянолісової зони України» за спеціальністю 03.00.16 «екологія».

2009 –2012 – аспірантура Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

2007-2009 – Національний університет “Києво-Могилянська академія”, магістр екології.

 

Публікації:

Бурлака М.Д. До поширення Diphasiastrum complanatum (L.) Holub на Лівобережному Поліссі (Чернігівська область) // Актуальні проблеми ботаніки та екології. матер. міжнар. конф. молодих учених (Харків, 6-9 вересня, 2019р.). - Київ, 2019. - с. 10.

Бурлака М.Д. Порівняльна оцінка популяцій та оселищ Linnaea borealis L. в Україні // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. – 2016. – 32. – С. 31-38.

Бурлака М.Д. Віталітетна структура трьох популяцій Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) на території Івано-Франківської та Львівської областей // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2016. – 10, №1. – С. 155-162.

Бурлака М.Д. Онтогенетична структура та насіннєва продуктивність Pedicularis exaltata Bess. в Україні // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Біологія (Біологічні системи). – 2013. – 5, вип. 3. – С. 350-353.

Burlaka M., Iakushenko D., Chornei I., Kvakovska I., Solomakha V., Tokaryuk A. Syntaxonomy of subalpine tall-grass communities (Calamagrostietalia villosae) in the Ukrainian districts of the Eastern Carpathians // Ann. Bot. (Roma), 2012, 2: 67-78.

Бурлака М.Д., Каземірська М.А. Морфометрія генеративних особин та віталітетна структура популяції Pedicularis exaltata Besser (Orobanchaceae) в Буковинському Прикарпатті // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 1. – С. 17-27.

Бурлака М.Д. Особливості використання багатовимірного підходу для оцінки віталітету популяцій рослин // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 4. – С. 559-567.

Бурлака М.Д. Віталітетна структура популяції Spiranthes spiralis (L.) Chevall. на території Ужанського НПП // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біологічна. – 2012. – Вип. 59. – С. 122-126.

Burlaka M. State of population of Pedicularis exaltata in Ukraine // Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точки росту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародного інтернет-симпозіуму, м. Суми, 2-4 квітня 2012 р. / редкол.: Ю.А. Злобін та ін. – Суми: «Сумський національний аграрний університет», 2012. – С. 171-174.

Бурлака М.Д. Еколого-ценотична характеристика місцевиростань Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub Житомирського Полісся // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: матер. ХІ наук. конф. молодих вчених (Львів, 24-25 травня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 44-45.

Бурлака М.Д. Оцінка стану зникаючих видів рослин за критеріями IUCN // Актуальні проблеми ботаніки та екології: матер. міжнар. конф. молодих учених (Ужгород, 19-23 вересня 2012 р.). – Ужгород: Бреза А.Е., 2012. – С. 124-125.

Бурлака М.Д. Порівняльна характеристика популяцій зникаючих видів Diphasiastrum Holub в Україні // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин: матер. ІІ міжнар. наук. конф. (9-12 жовтня 2012 р., Умань). – К.: Паливода А.В., 2012. – С. 71-75.

Burlaka M., Chornei I., Solomakha V., Tokaryuk A., Iakushenko D. Subalpine tall-grass and tall-forb communities (Calamagrostietalia villosae) in Ukrainian Carpathians // A Century of phytosociology & 20 years of the new spirit in phytosociology: book of abstracts of 20th International Workshop of European Vegetation Survey (Roma, april 6-9 2011). – 2011. – P. 95.

Бурлака М.Д. Підходи до оцінки ризиків зникнення раритетних видів рослин // Наукові записки НаУКМА. Сер. Біологія та екологія. – 2010. – 106. – C. 62-66.

Коротченко І.А., Кузьманенко О.Л. Бурлака М.Д. Еколого-ценотичні особливості гірського масиву Агармиш // Заповедники Крыма – 2007. Матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. (2 ноября 2007 г). – Симферополь, 2007. – С. 69-75.

 

 

На головну