2013

№1   №2   №3   №4   №5   №6

 

Дідух Я.П., Кузьманенко О.Л. Реакція трав’яних угруповань на штучну зміну кількості опадів у Карадазькому природному заповіднику: вихідний стан експерименту [abs] [pdf]

3

Фіцайло Т.В., Пашкевич Н.А. Синантропізація флори та біотопів Шацького національного природного парку [abs] [pdf]

16

Зибенко О.В. Онтогенетична та віталітетна структури ценопопуляцій Pseudolysimachion viscosulum (Klokov) Tzvelev (Veronicaceae) у природних фітоценозах на Південному Сході України [abs] [pdf]

22

Кобів Ю.Й. Метапопуляційна організація рідкісних видів рослин Українських Карпат [abs] [pdf]

27

Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Палеохорологічні аспекти поширення Taxus baccata L. на території рівнинної України в оптимумі рисвюрмського міжльодовиків’я [abs] [pdf]

35

Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Scorzonera L., Senecio L., Serratula L., Solidago L., Sonchus L. [abs] [pdf]         

42

Калашник С.О., Гайдаржи М.М. Анатомічна характеристика стебел однорічних пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae) [abs] [pdf]

45

Зиман С.М., Булах О.В. Анатомо-морфологічні дослідження судинних рослин в Україні: розвиток і сучасний стан [abs] [pdf]

54

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Сіренко Т.В. Особливості вікових стадій Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz (Orobanchaceae) [abs] [pdf]

61

Красняк О.І., Аніщенко І.М. Морфологічна й таксономічна диференціація видів Bromus squarrosus L. і B. japonicus Thunb. ex Murray (Poaceae) у флорі України: статистичний аналіз [abs] [pdf]

68

Пашкевич Н.А., Блінкова О.І., Козинятко Т.А. Знахідка Schoenus nigricans L. у Львівській області [abs] [pdf]

74

Лєтухова В.Ю., Потапенко І.Л. Про необхідність занесення рідкісного ендемічного виду Crataegus stankovii Kossych (Rosaceae) до «Червоної книги України» [abs] [pdf]

76

Хоркавців Я.Д., Кіт Н.А. Про стійкість проростання спор і регенерації листків мохів до сполук ртуті та сірки [abs] [pdf]

81

Капустін Д.О., Царенко П.М. Особливості розподілу водоростей у різнотипних водоймах Поліського природного заповідника (Україна) [abs] [pdf]

88

Леонтьєв Д.В., Дудка І.О., Маланюк В.Б., ван Хууф Й.П.М. Міксоміцети природного заповідника «Ґорґани» [abs] [pdf]

94

Бойко І.В., Кобилецька М.С., Терек О.І. Участь цукрів у саліцилат-індукованій адаптації рослин до дії іонів кадмію [abs] [pdf]

103

Коршиков І.І., Красноштан О.В., Пастернак Г.О. Особливості генетичної структури деревостанів Pinus sylvestris L. (Pinaceae) промислово порушених та аеротехногенно забруднених територій [abs] [pdf]

108

Крецул Н.І., Федорончук  М.М. Володимир Іполитович Липський (до 150-річчя від дня народження) [abs] [pdf]

113

Чубірко М.М. Щоб пам’ятали. Н.В. Атуріна (1901-1979) [abs] [pdf]

118

Дідух Я.П., Дубина Д.В. Юрій Романович Шеляг-Сосонко (до 80-річчя вченого) [pdf]

121

Тимченко І.А., Васильєва Т.В. Віра Вікторівна Протопопова (до 80-річчя вченої) [pdf]

124

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Зиман С.М., Якубенко Б.Є. Павло Митрофанович Устименко (до 60-річчя вченого) [pdf]

126

Андрієнко Т.Л. Болота Брянщини. Федотов Ю.П. Флора болот Брянской области [pdf]

128

Збірник наукових праць, присвячений 80-річчю професора Ю.А. Злобіна [pdf]

130

Бурда Р.І., Протопопова В.В., Тохарь В.К., Шевера М.В. Світлій пам’яті професора Кшиштофа Ростанського (1930-2012) [pdf]

131

Корнієнко О.М., Карпюк Т.С. II (X) Міжнародна ботанічна конференція молодих учених (11-16 листопада 2012 р.,  м. Санкт-Петербург, Росія) [pdf]

133

Джуран В.М., Крецул Н.І., Довгопола Л.І., Ярова О.А., Двірна Т.С., Голівець М.О. Друга Всеукраїнська наукова конференція «Синантропізація рослинного покриву України» (27-28 вересня 2012 р., м. Переяслав-Хмельницький) [pdf]

135
   

№2 (2013)

 

Козак О.М., Дідух Я.П. Порівняльна оцінка еконіш інвазійних видів та апофітів, поширених у басейні р. Латориці (Закарпатська обл.) [abs] [pdf]

145

Зиман С.М., Кадота Ю., Булах О.В. Порівняльно-морфологічні підходи до таксономії роду Anemone L. (Ranunculaceae) [abs] [pdf]

152

Протопопова В.В., Шевера М.В., Аніщенко І.М., Терентьєва Н.Г. Порівняльна характеристика археофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України [abs] [pdf]

158

Федорончук М.М., Белемець Н.М., Волуца О.Д. Рідкісні види роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України та стан їхньої охорони [abs] [pdf]

164

Ільїнська А.П. Структурна різноманітність плодів представників родини Brassicaceae флори України [abs] [pdf]

168

Царенко О.М., Перегрим М.М. Рід Myricaria Desv. (Tamaricaceae) у флорі України [abs] [pdf]

178

Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Мінарченко О.М. Розроблення моделі експрес-обліку ресурсів Helichrysum arenarium (L.) Moench (Asteraceae) [abs] [pdf]

184

Клименко Г.О. Порівняльний аналіз морфологічної варіабельності ценопопуляцій модельних видів рідкісних рослин у різних еколого-ценотичних умовах на прикладі НПП «Деснянсько-Старогутський» [abs] [pdf]

188

Фатерига О.В., Іванов С.П., Фатерига В.В. Екологія запилення Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr. (Orchidaceae) в урочищі Аян (Крим) [abs] [pdf]

195

Бомановська А., Адамовські В. Вогнезахисні смуги в Біловезькому національному парку як рефугіум сегетальної флори [abs] [pdf]

202

Целька З., Драпіковська M., Лембіч M., Скудлаж П., Талага K., Видра K. Lavatera thuringiaca L. –  релікт колишньої культури на історичних городищах у Польщі: поширення та відтворення особин [abs] [pdf]

209

Безусько Л.Г. Палінофлори відкладів дубнівського комплексу викопних ґрунтів Волино-Поділля [abs] [pdf]

215

Орлов О.О., Якушенко Д.М. Lemna turionifera Landolt (Araceae) – новий вид флори України [abs] [pdf]

224

Мельник В.І., Гончаренко В.І., Савчук Р.І. Нові адвентивні види флори України – Tulipa sylvestris L. (Liliaceae) та Rubus laciniatus Willd. (Rosaceae) [abs] [pdf]

232

Красняк О.І. Поширення деяких видів триби Bromeae Dumort. (Poaceae) на території України) [abs] [pdf]

236

Мосякін С.Л. Номенклатурно-таксономічні зміни, що стосуються деяких видів судинних рослин, занесених до «Червоної книги України» [abs] [pdf]

238

Коломійчук В.П. Trachomitum venetum (L.) Woodson subsp. sarmatiense (Woodson) Avetisjan (Apocynaceae) у Приазов’ї [abs] [pdf]

248

Маланюк В.Б. Нові місцезнаходження занесених до «Червоної книги України» макроміцетів у Галицькому національному природному парку [abs] [pdf]

251

Войцехович А.О. Нові для України види наземних водоростей з території Карадазького природного заповідника [abs] [pdf]

256

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на вміст індоліл-3-оцтової кислоти в рослин із різними типами екологічних стратегій [abs] [pdf]

264

Григорчук І.Д. Особливості розподілу фітогормонів у органах Persicaria amphibia (L.) Delarbre (Polygonaceae) в період цвітіння [abs] [pdf]

270

Терек О.І. Розвиток учення М.Г. Холодного про фітогормони у Львівському національному університеті імені Івана Франка [abs] [pdf]

275

Колесник О.Б., Гасинець Я.С., Ольшанський І.Г, Зав’ялова Л.В. Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» [pdf]

283

 

№3 (2013)

 

Мосякін С.Л. Родини і порядки квіткових рослин флори України: прагматична класифікація та положення у філогенетичній системі [abs] [pdf]

289

Федорончук М.М., Губарь Л.М., Футорна О.А. Види родини Poaceae, описані з України: роди Helictotrichon Besser, Hierochloë R. Br., Koeleria Pers., Lolium L., Melica L., Milium L., Molinia Schrank, Panicum L. [abs] [pdf]

308

Крицька Л.І. Типiфікація видів судинних рослин, описаних з України: родина Lamiaceae (роди Acinos Moench – Origanum L.) [abs] [pdf]

313

Безусько Л.Г. Пилок культурних та бур’янових рослин у палінофлорах відкладів пізнього голоцену Українського Полісся [abs] [pdf]

318

Коломійчук В.П. Флора Караларського регіонального ландшафтного парку (АР Крим) [abs] [pdf]

326

Коровякова Т.О. Флуктуаційна асиметрія листків деяких видів лучного різнотрав’я на пасовищах [abs] [pdf]

330

Нікіфоров О.Р. Насіннєве розмноження та поновлення популяції Silene jailensis N.I. Rubtzov (Caryophyllaceae) на південно-східному схилі Нікітської яйли Гірського Криму [abs] [pdf]

336

Мельничук М.Д., Якубенко Б.Є., Ліханов А.Ф. Будова, розвиток і функції секреторної системи Humulus lupulus (Cannabaceae) [abs] [pdf]

342

Двірна Т.С., Звягінцева К.О. Знахідки Euphorbia davidii Subils (Euphorbiaceae) на території Лівобережного Лісостепу України [abs] [pdf]

351

Мельник В.І., Діденко С.Я. Нові місцезнаходження рідкісних видів Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (Amaryllidaceae) та Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng. (Colchicaceae) в Південній Беcсарабії [abs] [pdf]

354

Бєлан С.С. Нова знахідка Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) у Сумському геоботанічному окрузі [abs] [pdf]

358

Парпан В.І., Стойко С.М., Парпан Т.В. Екологічна та фітоценотична характеристики Fageta sylvaticae України: можливості розширення їхньої площі в контексті глобального потепління [abs] [pdf]

361

Коваленко О.А. Морфологічна мінливість і віталітетна структура ценопопуляцій Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) у НПП «Пирятинський» (Полтавська обл.) [abs] [pdf]

369

Кузь І.А. Флористична та ценотична структура боліт Середнього Придністров’я [abs] [pdf]

380

Ходосовцев О.Є., Надєіна O.B., Вондракова О.С. Нові для України види епігейних лишайників [abs] [pdf]

386

Гапон С.В. Методичний аспект дослідження мохової рослинності [abs] [pdf]

392

Тихоненко Ю.Я. Гриби родини Pucciniastraceae в Україні [abs] [pdf]

398

Джаган В.В., Щербакова Ю.В. Нові для України види роду Scutellinia (Pyronemataceae, Pezizales) зі Свидовецького масиву (Карпатський біосферний заповідник) [abs] [pdf]

405

Павленко-Баришева В.С. Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Pilosella Vaill. флори Криму [abs] [pdf]

410

Протопопова В.В., Шевера М.В., Любінська Л.Г., Петрик С.П., Васильєва Т.В. Пам’яті Януша Гузіка (1937–2013) [pdf]

418

Кричфалушій В.В., Тихоненко Ю.Я., Шевера М.В. Міколог Луелла Верезуб (до 95-річчя від дня народження) [pdf]

420

Кондратюк С.Я. “Проблеми експериментальної ботаніки”. Дев’яті Купревичські читання, Мінськ, 24 січня 2013 р. [pdf]

422

Кривомаз Т.І. Ювілейна сесія по вивченню нівальних міксоміцетів в Альпах (23–28 квітня 2013 р., м. Сампере, Італія) [pdf]

423

 

№4 (2013)

 

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні [abs] [pdf]

429

Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Пашкевич Н.А., Мала Ю.І. Екологічні карти трилатерального біосферного резервату «Західне Полісся» (Шацький НПП) та їх аналіз [abs] [pdf]

450

Сметана О.М., Долина О.О., Ярощук Ю.В., Красова О.О., Рудюк Д.О. Перспективи і проблеми розвитку Інгулецького регіонального екокоридору [abs] [pdf]

457

Ільїнська А.П. Сучасні підходи до класифікації плодів Brassicaceae (на прикладі видів флори України) [abs] [pdf]

467

Бойко Г.В. Ключ для визначення видів роду Artemisia L. (Asteraceae) флори України [abs] [pdf]

479

Бурда Р.І. Трапляння інвазійних рослин в антропогенних екосистемах рівнинної України за широтним градієнтом [abs] [pdf]

483

Багрікова Н.O. Структурний аналіз адвентивної фракції флори Кримського півострова (Україна) [abs] [pdf]

489

Звягінцева К.О. Інвазійні види в урбанофлорі Харкова [abs] [pdf]

508

Меженський В.М. Дійсне обнародування назв трьох нотовидів (Malinae, Rosaceae) [abs] [pdf]

514

Двірна Т.С. Нове місцезнаходження Echinochloa microstachya (Wiegand) Rydb. (Poaceae) на території України [abs] [pdf]

516

Рифф Л.Е. Asplenium lepidum C. Presl subsp. haussknechtii (Godet et Reut.) Brownsey (Aspleniaceae) – новий для флори Східної Європи таксон папоротеподібних [abs] [pdf]

519

Димитрова Л.В. Лишайники ботанічного заказника «Лісники» (м. Київ) та їхні індикаторні властивості [abs] [pdf]

522

Пірогов М.В., Ходосовцев О.Є. Нові для України види ліхенофільних грибів – Arthonia phaeophysciae  Grube & Matzer (Arthoniaceae) і Taeniolella phaeophysciae D. Hawksw. (Anamorphic Ascomycota) [abs] [pdf]

535

Любінська Л.Г., Шевера М.В. Онтоморфогенез Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. (Fabaceae) і стан  його локальної популяції в урочищі Чапля (Національний природний парк «Подільські Товтри») [abs] [pdf]

538

Мельник В.І., Діденко С.Я., Діденко І.П., Галушко О.С. Нові дані про поширення рідкісних видів  Galanthus L. і Arum L. на Придніпровській височині [abs] [pdf]

543

Бабенко О.А., Попова О.М. Нові місцезнаходження двох рідкісних видів макроміцетів у  Північно-Західному Причорномор’ї (Україна) [abs] [pdf]

547

Косаківська І.В., Негрецький В.А., Пушкарьов В.М., Контурська О.А., Рахметов Д.Б., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на синтез білка теплового шоку 70 кДа й утворення  пероксиду водню в проростках Amaranthus caudatus L. [abs] [pdf]

552

Придюк М.П. Визначне досягнення білоруських мікологів. Рецензія: Гапиенко О.С., Шапорова Я.А.  Флора Беларуси. Грибы. Т. 1. Boletales, Amanitales, Russulales / Под ред. акад. В.И. Парфенова [pdf]

557

Тасєнкевич Л.О. Рослинний покрив рівнинної України в пізньому кайнозої. Рецензія: Безусько Л.Г.,  Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву  України у пізньому плейстоцені та голоцені [pdf]

559

Якубенко Б.Є., Григорюк І.П. Як “оцінити” довкілля? Рецензія: Дідух Я.П. Основи біоіндикації [pdf]

563

Коваленко О.В., Гудкова Н.В. З досвіду природоохоронної діяльності. Міжнародний конгрес «Нарощування потенціалу для збереження біорізноманіття: міжнародний обмін можливостями  та досвідом практичного застосування» (Вілья де Лейва, Колумбія, 12–15 лютого 2013 р.) [pdf]

565

Кондратюк С.Я., Попова Л.П., Федоренко Н.М. Усмішка, пронесена через усе життя.  Олена Григорівна Ромс (25.05.1934–01.03.2013) [pdf]

567

 

№5 (2013)

 

Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Безусько А.Г., Корнієнко О.М. Антропогенна складова палінофлор ранньосередньовічних відкладів Словечансько-Овруцького кряжу в палеохорологічному аспекті [abs] [pdf]

575

Павленко-Баришева В.С. Порівняльний аналіз показників опушення видів роду Pilosella Vaill. (Asteraceae) флори Криму [abs] [pdf]

583

Крицька Л.І. Конспект роду Medicago L. (Fabaceae) у флорі України [abs] [pdf]

590

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологія видів Orobanche L. subgen. Phelipanche (Pomel) Tzvelev (Orobanchaceae) флори України [abs] [pdf]

600

Ярова О.А., Федорончук М.М. Систематична структура флори Національного природного парку «Білоозерський» [abs] [pdf]

610

Парнікоза І.Ю., Козерецька І.А., Андрєєв М.П., Кунах В.А. Deschampsia antarctica Desv. у Прибережній Антарктиці: видова унікальність чи довгочасні адаптивні стратегії? [abs] [pdf]

614

Скляр В.Г. Динаміка віталітетних параметрів популяцій лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: теоретичні засади та способи оцінки [abs] [pdf]

624

Давидов Д.А. Оцінка синантропізації лісових угруповань Роменсько-Полтавського геоботанічного округу [abs] [pdf]

630

Гапоненко М.Б., Іванніков Р.В. Перспективи культивування Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) з метою збереження виду в Україні [abs] [pdf]

635

Перегрим Ю.С., Бронсков О.І., Перегрим М.М. Astragalus calycinus M. Bieb. (Fabaceae) – новий вид для флори України [abs] [pdf]

642

Тищенко О.В., Тищенко В.М., Кучерява Л.Ф. Знахідка Celastrus scandens L. (Celastraceae) в заповідному урочищі Різаний Яр (Черкаська обл.) [abs] [pdf]

646

Токарюк А.І., Чорней І.І., Протопопова В.В. Нове місцезнаходження Triglochin maritima L. (Juncaginaceae) в Українських Карпатах [abs] [pdf]

649

Фатерига В.В., Кройтц К.А.Й., Фатерига О.В., Райнхардт Ю. Epipactis muelleri Godfery (Orchidaceae) – новий вид для флори України [abs] [pdf]

652

Михайлюк Т.І. Нові для флори України та рідкісні зелені й стрептофітові водорості з наземних місцезростань [abs] [pdf]

655

Громакова А.Б. Нові та рідкісні для Лівобережної України види лишайників із крейдяних відслонень [abs] [pdf]

664

Бабенко О.А. Епігейні гастероміцети Північно-Західного Причорномор’я [abs] [pdf]

669

Тихоненко Ю.Я., Ейм М.К., Вілсон Е., Коритнянська В.Г. Нові знахідки Puccinia helianthi Schw. на Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. з України [abs] [pdf]

678

Пірогов М.В., Шаравара С.М. Vouauxiella lichenicola (Linds.) Petrak. & Sydow. – рідкісний вид ліхенофільних грибів на Заході України [abs] [pdf]

681

Коршиков І.І., Лаптєва О.В. Цитогенетичні аномалії в клітинах проростків Pinus pallasiana D. Don. (Pinaceae) із залізорудного відвалу Криворіжжя [abs] [pdf]

683

Ситник К.М., Андріанова Т.В. Володимир Вернадський і сучасність (до 150-річчя від дня народження та 25-річчя заснування Комісії з розробки наукової спадщини академіка В.І. Вернадського НАН України) [abs] [pdf]

689

Дідух Я.П., Дубина Д.В. Василь Семенович Ткаченко (до 75-річчя вченого) [pdf]

699

Шиян Н.М. Історична колекція Й.К. Пачоського Гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD). Рецензія: Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В. Скарби Гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й.К. Пачоського [pdf]

701

Якубенко Б.Є., Григорюк І.П., Попович С.Ю. Розбудова національної екомережі. Рецензія: Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Редактори: Д.В. Дубина, Я.І. Мовчан [pdf]

703

Лукаш О.В., Коломійчук В.П. Дослідження популяцій рідкісних видів рослин. Рецензія: Ю.А. Злобін, В.Г. Скляр, А.А. Клименко. Популяції рідкісних видів рослин: теоретичні засади та методика вивчення [pdf]

705

Тасєнкевич Л.О., Новіков А.В., Суп-Новікова М.Р., Одінцова А.В., Данилюк К.М. ІІ Міжнародна наукова конференція з морфології рослин «Сучасна фітоморфологія» (14–16 травня 2013 р., м. Львів) [pdf]

708

 

№6 (2013)

 

Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Еколого-геоботанічне районування Центрального Поділля [abs] [pdf]

715

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологія видів Orobanche L. підроду Orobanche (Orobanchaceae) флори України [abs] [pdf]

723

Крицька Л.І. Типiфікація видів судинних рослин, описаних з України: роди Phlomis L., Salvia L., Satureja L., Ziziphora L. (Lamiaceae) [abs] [pdf]

732

Двірна Т.С. Систематична структура адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу [abs] [pdf]

737

Краснова А.М. Еволюція підроду Rohrbachia (Kronf. ex Riedl) A. Krasnova гідрофільного роду Typha L. [abs] [pdf]

741

Арапетьян Е.Р. Зберігання насіння ендемічних видів флори Криму Alyssum calycocarpum Rupr. (Brassicaceae) та Anthyllis biebersteiniana Popl. (Fabaceae) у рідкому азоті (–196° С) [abs] [pdf]

747

Щербакова О.Ф., Новосад К.В. Поліваріантність елементарних модулів у структурі річних квітконосних пагонів Pulsatilla patens (L.) Mill. і P. pratensis (L.) Mill. (Ranunculaceae) [abs] [pdf]

751

Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Безусько А.Г., Корнієнко О.М. Палеохорологія деяких рідкісних видів вищих спорових рослин на території Словечансько-Овруцького кряжа в XIII ст. н. е. [abs] [pdf]

762

Ольшанський І.Г., Орлов О.О. Juncus dichotomus Elliott (Juncaceae) – новий адвентивний вид флори України [abs] [pdf]

769

Звягінцева К.О. Знахідки адвентивних рослин у флорі м. Харкова [abs] [pdf]

772

Дудка І.О., Гайова В.П., Коритнянська В.Г. Перша в Україні знахідка Peronospora verbenae на Verbena officinalis [abs] [pdf]

776

Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Терехова Г.І., Мельник В.М., Андрєєв І.О., Дробик Н.М. Сучасний стан популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) у флорі Українських Карпат [abs] [pdf]

780

Мельник В.І., Логвиненко І.П. Поширення та сучасний стан популяцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) на Волинській височині [abs] [pdf]

788

Безсмертна О.О., Гелюта В.П. Поширення в Україні Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) [abs] [pdf]

792

Павленко-Баришева В.С. Автентичні матеріали деяких видів роду Hieracium L. (Asteraceae) Гербарію Нікітського ботанічного саду (YALT) [abs] [pdf]

796

Вірченко В.М., Шевера М.В. Колекція мохоподібних В.В. Монтрезора в Гербарії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України [abs] [pdf]

800

Коршиков І.І., Лаптєва О.В., Ткачова Ю.О. Зміни кількісно-розмірних характеристик ядерець та ядер у клітинах насіння Pinus pallasiana D. Don (заповідні й антропогенно змінені території степової зони України) [abs] [pdf]

805

Кузьмина Т.М. Формування і розвиток насінного зачатка та жіночого гаметофіту в Canna indica L. (Cannaceae, Zingiberales) [abs] [pdf]

813

Лукаш О.В., Онищенко В.А., Карпенко Ю.О., Коломійчук В.П. Тетяна Леонідівна Андрієнко (до 75-річчя вченої) [pdf]

820

Рудик Г.О., Гайдаржи М.М., Меньшова В.І. Рецензія на бібліографічний покажчик «Эхинацея в Украине» [pdf]

823

Міркін Б.М., Наумова Л.Г. Синтаксономія лісів Деснянсько-Старогутського парку. Рецензія: Панченко С.М. Лісова рослинність Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»: монографія [pdf]

825

Балашов Л.С., Козак М.І. Рослинність боліт. Рецензія: Фельбаба-Клушина Л.М. Рослинний покрив боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони [pdf]

827

Міркін Б.М. Є.М. Брадіс: учений, учитель, людина. Рецензія: Андрієнко Т.Л. Модестівна. Розповідь про вчителя [pdf]

829

Бурда Р.І. Інвазії чужорідних видів у Голарктиці. Міжнародний симпозіум «Борок-IV» (22–28 вересня 2013, селище Борок, Ярославська обл. Росія) [pdf]

831

Кондратюк С.Я., Дівакар П., Хо Д.-С. Міжнародний симпозіум «Нова ера в прикладній ліхенології» (23 серпня 2013 р., м. Почеон, Республіка Корея) [pdf]

834

Кошкіна І.М., Литвинюк Н.А., Ольшанський І.Г., Зав’ялова Л.В.  Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (18–22 червня 2013 р., м. Щолкіне, АР Крим, Україна) [pdf]

836

Гончаренко І.В., Сенчило О.О. Autospecies – програма для комп’ютерного набору латинських назв видів рослин [abs] [pdf]

837

 

 

На головну