2015

№1   №2   №3   №4   №5   №6

 

Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Безусько А.Г. Палеохорологія Alnus fruticosa, Betula nana та Botrychium boreale на рівнинній Україні в пізньому дріасі [abs] [pdf]

3

Ільїнська А.П. Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: вегетативні органи рослин [abs] [pdf]

8

Кузьмішина І.І., Коцун Л.О., Войтюк В.П. Нова знахідка Jovibarba globifera (Crassulaceae) у Волинській області (Україна) [abs] [pdf]

19

Ломберг М.Л., Михайлова О.Б., Бісько Н.А. Колекція культур шапинкових грибів (IBK) як об’єкт національного надбання України [abs] [pdf]

22

Морозова I.I. Попередні відомості про дискоміцети Мохначанського лісового масиву (Харківський Лісостеп) [abs] [pdf]

29

Гелюта В.П., Кравчук О.О. Перші знахідки в Україні нового інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales) [abs] [pdf]

39

Тихоненко Ю.Я., Гайова В.П. Нові знахідки Milesina blechni та Milesina kriegeriana (Pucciniales) з Українських Карпат [abs] [pdf]

46

Щербакова Ю.В., Джаган В.В. Scutellinia torrentis (Pyronemataceae, Pezizales) – новий для України вид з території Карпатського біосферного заповідника [abs] [pdf]

50

Придюк М.П. Mythicomyces (Psathyrellaceae) – новий для України рід грибів [abs] [pdf]

55

Макаренко Я.М. Рідкісні для України види родів Pluteus і Volvariella (Agaricales) із басейну р. Псел [abs] [pdf]

61

Васюк В.А., Косаківська І.В. Гібереліни папоротей: участь у регуляції фізіологічних процесів [abs] [pdf]

65

Жадько С.І. Активність тіоредоксину, гістон ацетилтрансферази і деацетилази в листках повітряно-водних і наземних рослин Sium latifolium та Alisma plantago-aquatica [abs] [pdf]

74

Колодяженська Т.І., Похильченко О.П. Якість насіння Juniperus та критичні періоди його формування в умовах Лісостепу України [abs] [pdf]

79

Чубірко М.М. Професор Г.В. Ткаченко: на перехрестях науки і життя (до ювілейної дати Ужгородського національного університету) [abs] [pdf]

85

Ситник К.М. Степану Михайловичу Стойку – 95! [pdf]

89

Шиян Н.М. Рецензія: С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, В.В. Немерцалов, Н.В. Герасимюк, Т.В. Васильєва. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Г.Й. Потапенка [pdf]

91
   

№2 (2015)

 

Устименко П.М., Дубина Д.В. Кодекс фітоценотаксономічної номенклатури України (проект) [abs] [pdf]

103

Небесний В.Б., Гродзинська Г.А. Оцінка техногенного забруднення м. Києва за спектральними відбивними характеристиками листків Tilia cordata (Tiliaceae) [abs] [pdf]

116

Ільїнська А.П. Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: суцвіття, квітка [abs] [pdf]

122

Вантюх І.В. Моніторинг ресурсів Arnica montana (Asteraceae) на території Українських Карпат [abs] [pdf]

135

Тарєєв А.С., Гелюта В.П. Нова знахідка Betula obscura (Betulaceae) на території Центрального Полісся України [abs] [pdf]

144

Леонтьєв Д.В. Перспективи створення філогенетичної системи міксоміцетів (Myxogastrea) [abs] [pdf]

147

Капець Н.В., Плескач Л.Ю., Попова Л.П., Федоренко Н.М., Літовинська А.В., Шершова Н.В., Кондратюк С.Я. Нові для України та рідкісні види лишайників і ліхенофільних грибів [abs] [pdf]

156

Васюк В.А., Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Цитокініни та гібереліноподібні речовини в онтогенезі Equisetum arvense [abs] [pdf]

164

Козеко Л.Є., Овчаренко Ю.В. Динаміка структурно-функціональної адаптації Sium latifolium (Apiaceae) до затоплення кореневої системи [abs] [pdf]

172

Булавін І.В. Анатомія та ультраструктура коренів Arabidopsis thaliana в культурі in vitro під впливом кліностатування [abs] [pdf]

180

Кондратюк С.Я. Всесвітньо знаний ліхенолог (до 80-річчя відомого словацького ліхенолога доктора Івана Пішута) [pdf]

186

Слюсаренко О.М. Екологія грибів. Рецензія: Г.Л. Антоняк, З.І. Калинець-Мамчур, І.О. Дудка, Н.О. Бабич, Н.Є. Панас. Екологія грибів. – Львів, 2013. – 628 с. [pdf]

188

Придюк М.П. Гриби України. Рецензія: М.М. Сухомлин, В.В. Джаган / Гриби України: Атлас-довідник / За ред. В.П. Гелюти. – Київ: КМ Publishing, 2013. – 224 с.: іл. [pdf]

191

Кучер О.О. «Environmental & Socio-economic Studies» – новий польський англомовний журнал [pdf]

192

Шиян Н.М. Наукова конференція, присвячена французькому ботаніку Ж.Е. Жіліберу (25-26 вересня 2014 р., м. Варшава, Польща) [pdf]

194

Кондратюк С.Я. Центральноєвропейські лишайники – суміш біогеографічних елементів. Міжнародний ліхенологічний семінар (17 березня 2015 р., м. Братислава, Словаччина) [pdf]

196
   

№3 (2015)

 

Дідух Я.П., Четвертних І.С. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка рослинності Польських Татр, Українських Карпат і Гірського Криму [abs] [pdf]

203

Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л. Клас Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946 в Українських Карпатах [abs] [pdf]

218

Сосновська С.В. Cтатева структура популяцій Carex pauciflora і C. dioica (Cyperaceae) в Україні [abs] [pdf]

229

Фельбаба-Клушина Л.М. Utricularia intermedia (Lentibulariaceae ) – новий вид для флори Закарпаття [abs] [pdf]

237

Мельник В.І., Несін Ю.Д., Шиндер О.І. Primula vulgaris (Primulaceae) – новий вид флори Київського Полісся [abs] [pdf]

241

Кондратюк С.Я. Agonimia blumii sp. nov. (Verrucariales, Lichen-Forming Ascomycota новий вид зі Східної Азії [abs] [pdf]

246

Бойко С.М. Генетична різноманітність популяцій Schizophyllum commune (Basidiomycetes) на півночі Донецької області [abs] [pdf]

252

Сирчін С.О., Гродзинська Г.А. Оцінка антиоксидантної активності деяких дикорослих макроміцетів [abs] [pdf]

257

Веденичова Н.П., Васюк В.А., Косаківська І.В. Сезонна динаміка ендогенних цитокінінів і гіберелінів у чорноморської макроводорості Cystoseira barbata (Phaeophyceae) [abs] [pdf]

261

Пасайлюк М.В. Сесквітерпенові лактони деяких макроміцетів [abs] [pdf]

267

Барсукевич Л.М. Сучасний стан і тенденції розвитку науки про рослинність (за матеріалами щорічного симпозіуму Міжнародної асоціації науки про рослинність) [abs] [pdf]

272

Корнієнко О.М., Перегрим О.М. Міжнародна наукова конференція «Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття» [pdf]

281

Карпюк Т.С. Захист природи в Європі. Міжнародна наукова конференція «Малий Сідней: охорона природи в Європі» [pdf]

283

Красиленко Ю. Міжнародний День рослин в Україні [pdf]

285

Кондратюк С.Я. Девід Джон Галловей (07.05.1942–07.12.2014) [pdf]

288

Кондратюк С.Я. Навроцька Ірина Леонідівна (12.06.1946–24.12.2014) [pdf]

291

Шевера М.В., Протопопова В.В., Бурда Р.І., Тохтарь В.К. Пам’яті професора Ондраша Терпо (1925–2015) [pdf]

293

Мосякін С.Л., Протопопова В.В., Ільїнська А.П., Федорончук М.М., Шевера М.В., Шиян Н.М. Світлій пам’яті Любові Іванівни Крицької (19.01.1941–15.04.2015) [pdf]

295
   

№4 (2015)

 

Дубина Д.В., Устименко П.М. Ключові території перспективної екомережі Лісостепу України: основні загрози раритетній фітоценорізноманітності [abs] [pdf]

303

Махиня Л.М. Синтаксономія класу Bidentetea tripartitae долини Дніпра (в межах Лісостепу України) [abs] [pdf]

310

Зиман С.М., Шиян Н.М., Булах О.В. Типи таксонів роду Aconitum (Ranunculaceae), описаних із території України [abs] [pdf]

325

Шевера М.В., Маєкова Я., Заліберова М., Протопопова В.В., Андрик Є.Й. Geranium purpureum (Geraniaceae) – новий вид адвентивних рослин у флорі рівнинної частини України [abs] [pdf]

334

Бойко Г.В., Коломійчук В.П. Доповнення до флори північного узбережжя Азовського моря [abs] [pdf]

340

Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Коротченко І.А. Поширення Waldsteinia geoides (Rosaceae) в Україні [abs] [pdf]

344

Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха В.А. Нові місцезнаходження Tulipa quercetorum (Liliaceaе) в Середньому Придніпров’ї [abs] [pdf]

352

Попова О.М. Знахідки Cephalanthera damasonium і Platanthera × hybrida (Orchidaceae) у національному природному парку «Тузловські лимани»: стан їхніх популяцій і перспективи збереження [abs] [pdf]

357

Мельник В.І. Географічне поширення, умови місцезростань і стан популяцій Goodyera repens (Orchidaceae) в Україні [abs] [pdf]

364

Власюк М.М. Chlamydomonas s.l. (Chlorophyta) – обсяг і діагностичні ознаки роду в сучасному розумінні (літературний огляд) [abs] [pdf]

374

Петричук Ю.В., Пасайлюк М.В. Нові місцезнаходження в Покутських Карпатах видів грибів, занесених до «Червоної книги України» [abs] [pdf]

381

Недуха О.М. Цитохімічне дослідження монолігнінів клітинних оболонок листків гідрофітів [abs] [pdf]

385

Аль-Маалі Г.А. Вплив цитратів металів, отриманих методом аквананотехнології, на ріст штамів лікарських макроміцетів Ganoderma lucidum 1900 і Trametes versicolor 353 [abs] [pdf]

393

Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Цінна праця про фітоінвазії у Вірменії. Рецензія: Г.М. Файвуш, К.Г. Таманян Инвазионные и экспансивные виды растений Армении. – Ереван: Институт ботаники НАН РА, 2014. – 272 с. [pdf]

398

Косаківська І.В. Рецензія: О.М. Недуха «Клітинна оболонка рослин і фактори середовища» [pdf]

401

Сабадош В.І., Бесеганич І.В., Мигаль А.В., Андрик Є.Й. Пам’яті Василя Івановича Комендаря [pdf]

403
   

№5 (2015)

 

Дідух Я.П., Чусова О.О., Ольшевська І.А., Поліщук Ю.В. Річкові долини як об’єкт еколого-геоботанічних досліджень [abs][pdf]

415

Красова О.О., Шевчук Н.Ю., Коршиков І.І. Флористична та ценотична характеристики моніторингових степових ділянок південної частини Криворіжжя [abs][pdf]

431

Федорова T.A. Нові номенклатурні комбінації в роді Nitrosalsola (Chenopodiaceae) [abs][pdf]

442

Явнюк А.А., Шевцова Н.Л., Гудков Д.І. Оцінка впливу додаткового радіаційного опромінення на морфометричні показники насіннєвих паростків Phragmites australis із водойм Чорнобильської зони відчуження [abs][pdf]

446

Федорончук М.М., Дідух Я.П., Белемець Н.М. Знайдена популяція (locus classicus) рідкісного виду Spiraea pikoviensis (Rosaceae) та його еколого-ценотична характеристика [abs][pdf]

454

Попова О.М., Рогозін С.Ю. Нове місцезнаходження рідкісного виду Iris pontica (Iridaceae) на Причорноморській низовині та стан його популяції [abs][pdf]

462

Якушенко Д.М., Орлов О.О. Нові знахідки Utricularia australis (Lentibulariaceae) в Україні [abs][pdf]

468

Макаренко Я.М., Беседіна І.С. Рідкісні для України види роду Agaricus (Agaricales) із басейну р. Псел [abs][pdf]

474

Кондратюк Т.О. Особливості росту темнопігментованого дріжджоподібного гриба Pseudonadsoniella brunnea (Meripilaceae, Basidiomycota) на різноманітних живильних середовищах [abs][pdf]

478

Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В., Громакова А.Б. Japewia (Ramalinaceae, Ascomycota) – новий рід для ліхенобіоти України [abs][pdf]

484

Клименко О.М. Ультраструктура фотосинтетичного апарату та вміст пігментів у плаваючих і підводних листках Nuphar lutea та Nymphaea alba [abs][pdf]

487

Калашник Г.В., Гайдаржи М.М. Особливості епідерми проростків представників підродини Cactoideae (Cactaceae) [abs][pdf]

498

Федорчук В.В., Ємець А.І. Вплив ортованадату натрію, інгібітору тирозинових протеїнфосфатаз, на Аgrobacterium-опосередковану трансформацію рослин [abs][pdf]

505

Чубiрко М.М. Розвиток цитоембріологічних досліджень на кафедрі ботаніки в Ужгородському університеті (до 70-річчя Ужгородського національного університету) [abs][pdf]

511

Шевера М.В., Протопопова В.В., Андрик Є.Й. Словацькому ботаніку, доктору Марії Заліберовій – 70 [pdf]

516

Дудка І.О. Пам’яті Віктора Тарасовича Білая [pdf]

518

Дубина Д.В. Лев Сергійович Балашов. Світлої пам’яті вченого [pdf]

521
   

№6 (2015)

 

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Давидов Д.А., Ємельянова С.М. Сучасний стан синтаксономії та актуальні завдання вивчення піонерної рослинності України [abs] [pdf]

527

Федорончук М.М. Система родини Caryophyllaceae флори України. 1. Підродини: Polycarpoideae, Paronychioideae, Alsinoideae [abs] [pdf]

542

Безсмертна О.О., Соколенко О.А., Перегрим М.М. Знахідка Marsilea quadrifolia (Marsileaceae) у Київській області [abs] [pdf]

555

Лобачевська О.В., Бойко І.В. Морфофізіологічні пристосування мохів Funaria hygrometrica і Brаchythecium glareosum (Bryophyta) до періодичного висушування [abs] [pdf]

559

Кияк Н.Я., Хоркавців Я.Д. Адаптація бріофітів до водного дефіциту на території відвалу в місцях видобутку сірки [abs] [pdf]

566

Кондратюк С.Я., Кім Ю.А., Ю Н.-Н., Джеонг М.-Х., Янг С.-Х., Кондратюк А.С., Зареї-Даркі Б., Хо Д.-С. Zeroviella, новий рід ксанторіоїдних лишайників (Teloschistaceae, Ascomycota), підтверджений даними тригенної філогенії [abs] [pdf]

574

Пірогов М.В. Clypeococcum cetrariae (Dacampiaceae, Ascomycota) в Українських Карпатах [abs] [pdf]

585

Хоркавців Я.Д., Кордюм Є.Л., Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Кіт Н.А. Галуження протонеми Ceratodon purpureus в умовах зміненої сили тяжіння [abs] [pdf]

588

Щербаченко О.І., Рабик І.В., Лобачевська О.В. Участь мохоподібних у ренатуралізації девастованих територій Немирівського родовища сірки (Львівська обл.) [abs] [pdf]

596

Горюнова І.І., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Порівняльний аналіз впливу нікелю та кадмію на організацію мікротрубочок у клітинах коренів Arabidopsis thaliana [abs] [pdf]

603

Партика Л.Я. Академік Дмитро Костьович Зеров (до 120-річчя від дня народження) [abs] [pdf]

610

Кордюм Є.Л. Спогади про академіка Дмитра Костянтиновича Зерова [pdf]

619

Дудка І.О. Д.К. Зеров – учений, вчитель, людина [pdf]

621

Голубець М.А. Три життєдайні чинники для мене від академіка Д.К. Зерова [pdf]

624

Морозюк С.С. Я згадуватиму Д.К. Зерова, допоки буде жива моя пам’ять [pdf]

625

Кондратюк А. Світлий дух Зерових (уривок з есе, січень 2010 р.) [pdf]

626

Оніпко В.В., Ольшанський І.Г., Райда О.В. Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», присвячена 120-річчю від дня народження Д.К. Зерова (15-20 вересня 2015 р., м. Полтава) [pdf]

628
   
   

 

На головну