2016

№1   №2   №3   №4   №5   №6

 

Голинський Р.Б. Хибні уявлення та помилкові передумови: заперечення проти від’єднання таксономії від біології [abs] [pdf]

3

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., Давидов Д.А. Сучасний стан та актуальні завдання охорони піонерної рослинності України [abs] [pdf]

11

Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю., Футорна О.А. Етапи еволюції роду Stipa і формування степів [abs] [pdf]

21

Федорончук М.М. Система родини Caryophyllaceae флори України. 2. Підродина Сaryophylloideae [abs] [pdf]

33

Перегрим М.М. Чи присутній Ornithogalum аrcuatum (Asparagaceae) у флорі України? [abs] [pdf]

46

Літовинська А.В. Поширення чутливих до забруднення атмосферного повітря видів лишайників на території м. Рівного [abs] [pdf]

51

Шершова Н.В. Поширення чутливих до стану атмосферного повітря лишайників у малих містах Київської області [abs] [pdf]

56

Придюк М.П. Нові та рідкісні для України види роду Galerina із підроду Tubariopsis (Strophariaceae) [abs] [pdf]

61

Фокшей С.І. Рідкісні види грибів у старовікових лісах і пралісах Національного природного парку «Гуцульщина» [abs] [pdf]

72

Гелюта В.П., Гирилович І.С. Перші знахідки в Білорусі та Україні інвазійного гриба Podosphaera amelanchieris (Erysiphales) [abs] [pdf]

78

Акулов О.Ю., Гайова В.П. Immotthia atrograna – новий для території України вид мікофільних грибів із Карпат [abs] [pdf]

84

Капець Н.В. Нові та рідкісні для України ліхенофільні гриби [abs] [pdf]

90

Косаківська І.В. Людмила Іванівна Мусатенко (до 80-річчя вченого) [pdf]

93

Перегрим М.М., Коломійчук В.Р., Шевера М.В. Цінна праця з охорони природи: 3-тє видання «Червоної книги Польщі» [pdf]

95

Кондратюк С.Я. Другий семінар молодих ліхенологів Угорщини (12-15 листопада 2015 року, м. Будапешт) [pdf]

97

Федорончук М.М., Ільїнська А.П., Протопопова В.В., Шевера М.В., Мосякін С.Л., Чорней І.І., Єна А.В. Пам’яті професора Володимира Івановича Чопика [pdf]

99
   

№2 (2016)

 

Дубина Д.В., Устименко П.М., Попович С.Ю., Мовчан Я.І., Вакаренко Л.П. «Зелена книга України»: ще раз щодо тлумачення сутності [abs] [pdf]

107

Лисогор Л.П., Багрікова Н.О., Красова О.О.   Перелогові землі як перспективні відновлювальні елементи екомережі Правобережного степового Придніпров’я [abs] [pdf]

116

Нецветов М.В., Прокопук Ю.С. Вік і радіальний приріст старовікових дерев Quercus robur парку «Феофанія» [abs] [pdf]

126

Федорончук М.М., Мосякін С.Л. Рід Minuartia s. l. (Caryophyllaceae) у флорі Східної Європи: огляд номенклатурних змін у світлі нових молекулярно-філогенетичних даних [abs] [pdf]

134

Шоль Г.Н. Аналіз аборигенної та адвентивної фракцій урбанофлори Кривого Рогу [abs] [pdf]

144

Кучер О.О. Систематична структура адвентивної фракції флори Старобільського злаково-лучного степу [abs] [pdf]

153

Шевчик В.Л., Нікітчук О.В., Шевчик Т.В., Соломаха В.А. Нове місцезнаходження Crataegus ucrainica (Rosaceae) в дельті р. Рось [abs] [pdf]

158

Паламар-Мордвинцева Г.М., Царенко П.М. Харофітні водорості: питання еволюції та філогенії [abs] [pdf]

163

Леонтьєв Д.В. Еволюція спорофора у Reticulariaceae (Myxomycetes) [abs] [pdf]

178

Шевченко Г.В., Кордюм Є.Л. Організація мікрофіламентів цитоскелета в коренях повітряно-водних рослин Sium latifolium (Apiaceae) та Alisma plantago-aquatica (Alismataceae) у процесі формування аеренхіми [abs] [pdf]

185

Козеко Л.Є., Рахметов Д.Б. Особливості динаміки синтезу білків теплового шоку HSP70 у Malva sylvestris і M. pulchella (Malvaceae) і стійкість до високої температури, затоплення та посухи [abs] [pdf]

194

Бойко М.Ф., Кондратюк С.Я., Ходосовцев О.Є. Відомому таджицькому ліхенологу Імомназару Кудратову – 70 [pdf]

204

Шеляг-Сосонко Ю.Р. Дослідження лісових екосистем. Рецензія: І.М. Коваленко. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем [pdf]

206

Тихоненко Ю.Я., Дудка І.О. Нова книга видатного міколога. Рецензія: З.М. Азбукина. Определитель грибов России. Порядок Ржавчинные. 1 [pdf]

208

Андрик Є.Й., Клименко С.В., Когут Е.І., Музичук Г.М., Орос І.І., Протопопова В.В., Шевера М.В. Світлій пам’яті Йосипа Йосиповича Сікури [pdf]

210
   

№3 (2016)

 

Ільїнська А.П. Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: плід, насінини [abs] [pdf]

219

Саеді Мехрварз С., Мохарамі Е. Дослідження анатомії деяких видів роду Cyperus із північного Ірану [abs] [pdf]

234

Хом’як І.В. Характеристика асоціацій Agrostio-Populetum tremulae та Epilobio-Salicetum capreae класу Epilobietea angustifolii для Правобережного Полісся [abs] [pdf]

239

Бойко М.Ф., Овсієнко В.М., Скребовська С.В. Молекулярно-генетичні дослідження моху Аulacomnium arenopaludosum [abs] [pdf]

255

Дармостук В.В. Рід Cercidospora (Dothideales) в Україні [abs] [pdf]

262

Гелюта В.П., Ковальчук В.П., Чумак П.Я. Перші знахідки в Україні інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales) на стадії телеоморфи [abs] [pdf]

268

Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В., Громакова А.Б. Нові для України види лишайників та ліхенофільних грибів з природного заповідника «Ґорґани» [abs] [pdf]

273

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Ендогенні цитокініни водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae) [abs] [pdf]

277

Федюк О.М., Поліщук О.В., Білявська Н.О. Динаміка змін інтенсивності дихання листків Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) за різних значень низької температури і вологості повітря [abs] [pdf]

283

Семеніхін А.В., Водка М.В., Поліщук О.В. Кофакторна та структурна роль СО2 у хлоропластах [abs] [pdf]

290

Дудка І.О. К.М. Ситник – директор інституту ботаніки НАН України (1970-2003) [pdf]

298

Косаківська І.В. Костянтину Меркурійовичу Ситнику – 90! [pdf]

303

Парфенов В.І. Епоха Cитника в українській ботаніці (ювілейний лист-вітання моєму старшому колезі та другу Костянтину Меркурійовичу Ситнику) [pdf]

306

Мосякін С.Л. Видатний ботанік сучасності. До 80-річного ювілею Пітера Рейвена [pdf]

308

Петро Михайлович Царенко – визначний український фіколог. До 60-річчя від дня народження [pdf]

314
   

№4 (2016)

 

Зандер Р.Г. Макросистематика Didymodon sensu lato (Pottiaceae, Bryophyta) з використанням аналітичного ключа та теорії інформації  [abs] [pdf]

319

Барсуков О.О., Гапон Ю.В. Стан та завдання вивчення мохоподібних міст України  [abs] [pdf]

333

Орлов О.О., Безсмертна О.О., Якушенко Д.М. Хорологія та охорона рідкісних видів папоротей скельних біотопів Поліської частини Житомирської області  [abs] [pdf]

343

Ярова О.А. Лісова рослинність Національного природного парку «Білоозерський»  [abs] [pdf]

355

Мельник Р.П., Садова О.Ф., Мойсієнко І.І. Біотопи природоохоронного науково-дослідного відділення «Буркути» Національного природного парку «Олешківські піски»  [abs] [pdf]

361

Яроцька М.А., Яроцький В.Ю. Територіальний розподіл лісової рослинності долини р. Сіверський Донець у межах Лісостепової зони  [abs] [pdf]

367

Дармостук В.В., Наумович Г.О. Unguiculariopsis (Helotiaceae, Helotiales) – новий рід для мікобіоти України [abs] [pdf]

378

Макаренко Я.М. Перша знахідка в Україні Agaricus iodosmus (Agaricaceae)  [abs] [pdf]

382

Тихоненко Ю.Я., Гелюта В.П., Дудка І.О. Нові знахідки інвазійного гриба Melampsoridium hiratsukanum (Pucciniales) в Україні  [abs] [pdf]

385

Климишин О.С., Сичак Н.М. Таксономічна структура колекційних фондів родини Orchidaceae у провідних гербаріях Львова  [abs] [pdf]

390

Ольшанський І.Г., Шиян Н.М., Тарєєв А.С. Типи назв таксонів роду Betula (Betulaceae), описаних з території України, що зберігаються в Національному гербарії України (KW)   [abs] [pdf]

401

Гамуля Ю.Г. Аутентичні матеріали видів роду Tragopogon (Asteraceae) у гербарії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (CWU)  [abs] [pdf]

404

Шевера М.В. Забуте ім’я українського ботаніка Ольги Густавівни Радде-Фоміної (до 140-річчя від дня народження)  [abs] [pdf]

409

Шевера М.В. Цінний рукопис Ольги Радде-Фоміної [pdf]

415

Дудка І.О., Зав’ялова Л.В., Аніщенко І.М. Науково-практична конференція «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій» (до 20-ї річниці створення НПП «Подільські Товтри») [pdf]

417

Булах О.В., Шиян Н.М., Дремлюга Н.Г., Царенко О.М., Колесник А. Легкою ходою назустріч рокам (до 80-річчя доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки України Світлани Миколаївни Зиман) [pdf]

419

Дудка І.О., Гелюта В.П., Бісько Н.А., Андріанова Т.В., Гродзинська Г.А. Соломон Павлович Вассер (до 70-річчя від дня народження) [pdf]

422

Якубенко Б.Є. Фітоценорізноманіття верхів’я долини Тиси [pdf]

425
   

№5 (2016)

 

Мосякін А.С. Судинні рослини флори України, що є високоінвазійними в Північній Америці: географічний аналіз [abs] [pdf]

431

Роменська О.В., Нецветов М.В. Вплив антропогенних факторів на онтогенетичну структуру ценопопуляцій Adonis volgensis (Ranunculaceae) [abs] [pdf]

440

Борисова О.В., Царенко П.М., Коніщук М.О. Колекція культур мікроводоростей (IBASU-A) як об’єкт національного надбання України [abs] [pdf]

453

Неграш Ю.М., Воробйов Є.О. Еколого-ценологічна характеристика Scopolia carniolica (Solanaceae) в Україні. I. Синтаксономія лісів за участі Scopolia carniolica [abs] [pdf]

461

Пашкевич Н.А., Березніченко Ю.Г. Популяційний аналіз Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в умовах Лісової зони [abs] [pdf]

474

Парпан В.І., Дмитраш-Вацеба І.І. Поширення та стан популяцій Echinops exaltatus (Asteraceae) на території Південного Опілля [abs] [pdf]

483

Данилевська О.М., Футорна О.А. Морфологічні особливості насінин видів роду Pedicularis (Orobanchaceae) флори України [abs] [pdf]

492

Васюк В.А., Ліхньовський Р.В., Косаківська І.В. Гібереліноподібні речовини в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae) [abs] [pdf]

503

Зикова М.О., Джаган В.В., Дудка І.О. Перші відомості про дискоміцети Національного природного парку «Синевир» [abs] [pdf]

510

Шиян Н.М., Бойко Г.В. Типи таксонів роду Euphorbia (Euphorbiaceae), описаних із території України, що зберігаються у Національному гербарії України (KW) [abs] [pdf]

516

Дідух Я.П., Дубина Д.В., Чусова О.О. Класифікація рослинності та біотопів: проблеми, рішення, перспективи. Друга Всеукраїнська науково-теоретична конференція [abs] [pdf]

522

Кондратюк С.Я. Міжнародний симпозіум: «Біорізноманіття азійських лишайників та їхнє використання» (20-23 липня 2016 р., Сунчон, Республіка Корея) [pdf]

531
   

№6 (2016)

 

Царенко О.М., Цимбалюк З.М. Паліноморфологічні особливості видів роду Tamarix (Tamaricaceae), представлених у флорі України [abs] [pdf]

535

Дмитраш-Вацеба І.І., Дідух Я.П., Шумська Н.В. Нова популяція Sesleria uliginosa (Poaceae) з Опілля (Україна) та загрози її зникнення [abs] [pdf]

545

Красова О.О., Коршиков І.І. Домінанти угруповань та ценотаксономічне багатство рослинності схилів причорноморської частини басейну річки Інгулець [abs] [pdf]

557

Гончаренко І.В. Застосування методу DRSA – непараметричного кластерного аналізу в класифікації рослинності [abs] [pdf]

568

Пашкевич Н.А., Березніченко Ю.Г. Еколого-ценотичний аналіз трав’яних угруповань Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в умовах Лісової зони України [abs] [pdf]

579

Терлига Н.С. Особливості сезонної динаміки пігментів фотосинтезу у видів роду Pinus (Pinaceae) [abs] [pdf]

587

Бойко Л.І. Особливості листка Pittosporum tobira (Pittosporaceae) за різних умов вирощування [abs] [pdf]

593

Фостяк Т.М., Тасєнкевич Л.О. Callitriche cophocarpa (Plantaginaceae) у високогір’ї Українських Карпат [abs] [pdf]

600

Гелюта В.П., Сіахаан С.А.С., Такамацу С. Erysiphe symphoricarpi (Erysiphales) – перша знахідка в Україні [abs] [pdf]

604

Блюм Я.Б., Барштейн В.Ю. Минуле та сьогодення Королівських ботанічних садів К’ю в пам’ятках матеріальної культури [abs] [pdf]

612

Перегрим М.М., Федоряк М.М., Полчанінова Н.Ю., Варивода Є.О., Вертипорох Н.І., Осипчук О.В. Міжнародний навчальний курс Mashav «Екологічний менеджмент природних парків та заповідників» (Тель-Авів – кібуц Кетура – Єрусалим, Ізраїль) [pdf]

621

 

 
   

 

На головну