Федюк Ольга Миронівна (Оlha Fediuk)

Народилась 11 липня 1990 р. у м. Рівне, Україна. З 2007 по 2012 рік навчалась у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, по завершенні якого здобула кваліфікацію викладача біології, вчителя хімії, екології та валеології. З 2013 по 2016 рік навчалася в аспірантурі Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного. З 2016 року працює на посаді провідного інженера відділу мембранології та фітохімії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. У 2019 році захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за темою «Структурно-функціональні особливості хлоропластів і мітохондрій листків Galanthus nivalis L. за низьких температур» за спеціальністю «03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія».

 

Наукові інтереси: холодостійкість рослин, фотосинтез і ціанід-резистентне дихання рослин, мікроструктура поверхні листків, ультраструктура хлоропластів і мітохондрій.

 

Адреса для контактів:
01601 Київ, вул. Терещенківська, 2, Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, відділ мембранології та фітохімії.
Тел. +38(044) 2341259

 

E-mail: olgamuronivna@ukr.net

 

Google Scholar

Перелік основних публікацій:

Патент на винахід № 119065 / Федюк О.М. Пристрій для моніторингу температури листків рослин та фізико-кліматичних показників атмосферного повітря і ґрунту – 25.04.2019, Бюл. № 8.

Fediuk O. M., Bilyavska N. O., Zolotareva E. K. Effects of soil early-spring temperature on the morphometric parameters of mitochondria in Galanthus nivalis L. leaves. Plant Science Today, 2017, 5(4): 149-154. doi:10.14719/pst.2018.5.4.405.

Білявська Н.О., Федюк О.М. Мікроструктура поверхні листків Galanthus nivalis L. на ранньовесняних етапах розвитку. Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія.  2018. Вип. 2 (44). P. 50-58.

Fediuk O. M., Bilyavska N. O., Zolotareva O. K. Effects of sucrose on structure and functioning of photosynthetic apparatus of Galanthus nivalis L. leaves exposed to chilling stress. Annals of the Romanian society for cell biology, 2017, 21(3): 43-51. doi: 10.ANN/RSCB-2018-0002:RSCB.

Федюк О.М., Білявська Н.О., Золотарьова О.К. Ультраструктурні особливості та стан фотосинтетичного апарату листків Galanthusnivalis L. на весняних етапах онтогенезу. Укр. бот. журн., 2017, 74 (5): 475-487.

Федюк О.М., Поліщук О.В., Білявська Н.О. Динаміка змін інтенсивності дихання листків Galanthus nivalis L. (Amaryllidaceae) за різних значень низької температури і вологості повітря. Укр. бот. журн., 2016, 73(3): 283-289.

Білявська Н.О., Подорванов В.В., Федюк О.М. Сучасні уявлення про термогенез у рослин та його механізми. Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія,2016, 2(38): 28-45.

Федюк О.М, Білявська Н.О. Ультраструктурні зміни мітохондрій листків Galanthus nivalis L. при вегетації за умов гіпотермії. Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2015, 2 (35): 58-63.

 

На головну