Козеко Людмила Євгенівна (Liudmyla Kozeko)

Народилася 13 февраля 1961 р. у м. Джамбул (Казахстан). Закінчила Московську сільськогосподарську академію ім. К.А. Тімірязєва у 1985 р. (Росія). У 1988-1991 рр. навчалась в аспірантурі, у 2016-2018 рр. – у докторантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. З 1991 р. – кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. З 2019 р. – доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія (091-біологія). Тема докторської дисертації «Роль молекулярних шаперонів у фенотипічній пластичності рослин». Після закінчення аспірантури працює в Інституті –  спочатку на посаді наукового співробітника, у 2003-2016 рр. та 2019 р. – на посаді старшого наукового співробітника, з 2020 р. – провідного наукового співробітника. У 2009 р. отримала наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. У 2004-2013 рр. – заступник завідуючого відділом клітинної біології та анатомії.

Член вченої ради інституту. Член Українського ботанічного товариства, Українського товариства клітинної біології, Українського біохімічного товариства, Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, European Low Gravity Research Association (ELGRA).

 

Наукові інтереси: стрес і адаптація рослин до навколишнього середовища, фенотипічна пластичність рослин, космічна біологія, білки теплового шоку/молекулярні шаперони.

E-mail: liudmyla.kozeko@gmail.com; kozekole@nas.gov.ua

 

Персональні профілі:  Google Scholar
                                       ResearchGate
                                       Web of Science

Вибрані публікації:

 1. Kozeko L. Different roles of inducible and constitutive HSP70 and HSP90 in tolerance of Arabidopsis thaliana to high temperature and water deficit // Acta Physiologiae Plantarum - 2021. – 43:58.
 2. Козеко Л.Є., Кордюм Є.Л. Тканиноспецифічність експресії гена теплового шоку AtHSP70-10 в проростках Arabidopsis thaliana за нормальних і стресових умов // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія – 2020. – 51 (3). С. 37-47.
 3. Kozeko L.Y. The role of HSP90 chaperones in stability and plasticity of ontogenesis of plants under normal and stressful conditions (Arabidopsis thaliana) // Cytol. Genet. – 2019. – 53 (2). – P. 143-161.
 4. Kordyum E.L., Bluma D.A., Ivanenko G.F., Kozeko E.L., Artemenko O.A., Vedenicheva N.P. Plasticity of morpho-physiological and oxidative metabolism patterns of Sium species (Apiaceae) at different soil moisture // J. Plant Physiol. Pathol. – 2019. – 7 (2). – 12 p.
 5. Kozeko L.Ye., Buy D.D., Pirko Ya.V., Blume Ya.B., Kordyum E.L. Clinorotation affects induction of the heat shock response in Arabidopsis thaliana seedlings // Gravitational Space Res. – 2018. – 6 (1). – P. 2-9.
 6. Козеко Л.Е. Участие цитозольных белков теплового шока HSP70 и HSP90 в адаптации к водному дефициту проростков Arabidopsis thaliana // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія – 2018. – 2 (44). – C. 41-49.
 7. Kordyum E., Kozeko L., Ovcharenko Y., Brykov V. Assessment of alcohol dehydrogenase synthesis and aerenchyma formation in the tolerance of Sium L. species (Apiaceae) to water-logging // Aquatic Botany. – 2017. – 142. – P. 71-77.
 8. Козеко Л.Є., Рахметов Д.Б. Особливості динаміки синтезу білків теплового шоку HSP70 у Malva silvestris і M. pulchella (Malvaceae) у зв’язку зі стійкістю до високої температури, затоплення та посухи // Укр. ботан. журн. – 2016. – 73 (2). – С. 194-203.
 9. Kozeko L., Talalaiev O., Neimash V., Povarchuk V. A protective role of HSP90 chaperone in gamma-irradiated Arabidopsis thaliana seeds // Life Sci. in Space Res. – 2015. – 6. – P. 51-58.
 10. Козеко Л.Є., Овчаренко Ю.В. Динаміка структурно-функциональної адаптації Sium latifolium (Apiaceae) до затоплення кореневої системи // Укр. ботан. журн. – 2015. – Т. 72, № 2. – C. 172-179.
 11. Kozeko L.Ye. Changes in heat-shock protein synthesis and thermotolerance of Arabidopsis thaliana seedlings resulting from Hsp90 inhibition by geldanamycin // Cell Tissue Biology. – 2014. – 8 (5). – P. 416-422.
 12. Kozeko L.E. Phenotypic variability of Arabidopsis thaliana seedlings as a result of inhibition of Hsp90 chaperones // Cytol. Genet. – 2013. – 47 (2). – P. 75-87.
 13. Патент на корисну модель № 65170 / Козеко Л.Є., Кордюм Є.Л., Дідух Я.П., Артеменко О.А., Дідух А.Я., Заславський В.А. Спосіб визначення стану рослин природних екоценозів та інтродукованих рослин – 25.11.2011, Бюл. №22.
 14. Козеко Л.Є., Артеменко О.А., Заславський В.А., Дідух Г.Я., Рахметов Д.Б., Мартинюк Г.М., Дідух Я.П., Кордюм Є.Л. Оцінка стану рослин при несприятливих змінах екологічних факторів з використанням білка теплового шоку 70 кДа (Hsp70) // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, № 6. – С. 890-900.
 15. Кордюм Є.Л., Дідух Я.П., Козеко Л.Є., Артеменко О.А., Заславський В.А., Дідух А.Я. Розробка та підготовка до впровадження методу оцінки стану рослин у несприятливих умовах зовнішнього середовища // Наука та інновації. – 2011. – 7 (5). – С. 73-78.
 16. Козеко Л.Е. Белки теплового шока 90 кДа: разнообразие, структура и функции // Цитология. – 2010. – 52 (11). – С. 3-20.
 17. Kozeko L., Kordyum E. Effect of hypergravity on the level of heat shock proteins 70 and 90 in pea seedlings // Microgravity Sci. Technology. – 2009. – 21 (1). – P. 175-178.
 18. Kozeko L.Ye., Kordyum E.L. Heat shock proteins Hsp70 and Hsp90 in pea seedlings under clinorotation of different duration // Proc. 28th Annu. Int. Gravitational Physiology Mtg. (San Antonio, TX, USA, 8-13 April 2007) / J. Gravitational Physiol. – 2007. – 14 (1). – P. 115-116.
 19. Kozeko L., Kordyum E. The stress protein level under clinorotation in context of the seedling developmental program and the stress response // Microgravity sci. technol. – 2006. – XVIII (3/4). – P. 254-256.
 20. Kozeko L.E., Troyan V.M. The relationship between the mitotic activity and moisture content of recalcitrant seeds of Acer saccharinum (L.) during maturation, post-maturation drying and germination // Seed Sci. Res. – 2000. – 10. – P. 225-232.

 

 

На головну