Лабораторія мікроморфології та палеопалінології

Наукова діяльність

Рік створення лабораторії: 2011 р.

Основні напрямки досліджень:

  • палеопалінологічний: палінологічні дослідження відкладів голоцену (як фонових розрізів, так і археологічних стоянок, включно з неолітом та раннім середньовіччям); реконструкцій природних та антропогенних змін рослинного покриву на території України; залучення даних філогеографічних досліджень до інтерпретації палеопалінологічних матеріалів; палеохорологічні дослідження з основною увагою на рідкісні та реліктові види судинних рослин флори України (Л.Г. Безусько, С.Л. Мосякін та ін.)
  • паліноморфологічний: морфологічні дослідження пилкових зерен модельних таксонів з використанням СМ та СЕМ для цілей систематики та палеопалінології; узгодження паліноморфологічних даних з сучасними філогенетичними реконструкціями на прикладах модельних таксонів (зокрема, представників порядку Lamiales s.l. та деяких інших груп); подальший розвиток палінотеки гербарію KW Інституту ботаніки; атласи-монографії з морфології пилку для цілей філогенетичної систематики та палеопалінології (З.М. Цимбалюк, С.Л. Мосякін та ін.).
  • Основні досягнення: Суттєво розширено та уточнено списки викопних палінофлор пізнього плейстоцену-голоцену України (ті часи, коли формувалася сучасна флора) за рахунок уточненої видової ідентифікації пилку та спор, зроблено акцент на види, що сьогодні потребують охорони та збереження, у тому числі й через історичні причини (зокрема, види, що включені до Червоної книги України). Уперше в Україні створено можливості для проведення палеохорологічних досліджень пізнього квартеру (історична динаміка ареалів ключових видів) (Л.Г. Безусько, С.Л. Мосякін та ін.). На основі оригінальних та літературних даних монографічно узагальнено відомості про закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені. Уперше паліноморфологічні дані зіставлені з сучасними системами і філогенетичними схемами модельних родів родин Planthaginaceae (Linaria, Digitalis, Lagotis, Veronica, Plantago), Scrophulariaceae (Scrophularia, Verbascum), Orobanchaceae (Melampyrum, Pedicularis, Rhinanthus, Orobanche)та інших родин порядку Lamiales s.l. Створено атлас, який містить описи пилкових зерен 195 видів з 52 родів, та більше 1000 мікрофотографій пилку представників родин Plantaginaceae та Scrophulariaceae (З.М. Цимбалюк, С.Л. Мосякін).

     

    Основні монографії та розділи у монографіях за останні 10 років

    1. Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Атлас пилкових зерен представників родин Plantaginaceae та Scrophulariaceae. – К., 2013. – 276 с.