Мосякін Сергій Леонідович

Доктор біол. наук (2004),  професор (2006), чл.-кор. НАН України (2012)

Народився 30 листопада 1961 р. у м. Києві. Закінчив у 1983 р. Київський державний педагогічний інститут ім. О.М Горького (тепер – Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова) за спеціальністю біологія та іноземна мова. З листопада 1983 р. навчався в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 1988-1991 –  молодший науковий співробітник, з 1991 – завідувач відділу систематики та флористики судинних росли, з грудня 2008 р. – директор цього інституту. Є головним редактором "Українського ботанічного журналу", віце-президентом Українського ботанічного товариства, членом Національної комісії з питань "Червоної книги України", членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій (при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України), членом Американського ботанічного товариства, Міжнародної асоціації систематиків рослин та інших міжнародних наукових товариств. Нагороджений нагрудними знаками "Софія Русова" (2005 р.) і "Петро Могила" (2008 р.) та міжнародними дипломами Освітньої академії (Intel ISEF Educator Academy).
Наукові інтереси пов’язані з таксономією судинних рослин, флористикою, історичною фітогеографією, еволюційною паліноморфологією та палеоботанікою. Серед найвагоміших наукових здобутків С.Л. Мосякіна – ґрунтовні таксономічні опрацювання представників родин лободові (Chenopodiaceae), амарантові (Amaranthaceae), гречкові (Polygonaceae), злаки (Poaceae), складноцвіті (Asteraceae) тощо для флор Європи, Північної Америки, Азії, а також на загальносвітовому рівні. Автор більше ста номенклатурно-таксономічних новацій (нових таксонів та номенклатурних комбінацій), оригінальних історико-біогеографічних концепцій та гіпотез, у т.ч. міграційної концепції походження судинних рослин Антарктики, теоретичних узагальнень із питань філогенетичної систематики, флористики, історичної біогеографії, еволюційно-паліноморфологічних та палеоботанічних робіт, включаючи реконструкції філогенетичного розвитку та розселення представників родини Chenopodiaceae. Здійснив декількох десятків знахідок нових для флори України та інших територій видів рослин. До вагомих наукових доробків С.Л. Мосякіна належать оригінальна концепція доместикації рослин на основі аналізу їх життєвих стратегій та аналіз сучасних уявлень про проблеми виду та видоутворення в рослин (на основі аналізу фітоейдологічних поглядів М.В. Клокова).
Автор близько 200 наукових праць.

 

 

Вибрані публікації:

Bezusko L.G., Mosyakin S.L., Bezusko A.G. Flora and vegetation of the Ovruch Ridge (N Ukraine) in early medieval times (by palynological data) // Quaternary International. – 2009. – 203(1-2). – P. 120–128.
Mosyakin S.L., Clemants S.E. Further transfers of glandular-pubescent species from Chenopodium subg. Ambrosia to Dysphania (Chenopodiaceae) // J. Bot. Res. Inst. Texas. – 2008. – 2(1). – P. 425–431.
Мосякін С.Л. Вид и видообразование у растений: фитоэйдологические взгляды М. В. Клокова и современность. – Киев: Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, 2008. – 72 c.
Mosyakin S.L., Bezusko L.G., Mosyakin A.S. Origins of native vascular plants of Antarctica: comments from a historical phytogeography viewpoint // Cytology and Genetics. – 2007. – 41(5). – P. 308–316.
Мосякин С.Л. Жизненные стратегии диких предков культурных растений как предпосылки доместикации // Ботаника и микология: современные горизонты. Памяти академика А. М. Гродзинского (1926 – 1988). – Киев: Академпериодика, 2007. – С. 150–168.
Ryan F. J., Mosyakin S. L., Pitcairn M. J. Molecular comparisons of Salsolatragus from California and Ukraine // Can. J. Bot. – 2007. – 85(2). – P. 224–229.
Мосякін С. Л., Буюн Л. І. Сучасні погляди на філогенію та положення родини Orchidaceae Juss. у системі однодольних рослин // Інтродукція рослин. – 2006. – №2. – С. 3–14.
Мосякін С.Л., Безусько Л.Г. Мосякін А.С. Релікти, рефугіуми та міграційні шляхи рослин Європи у плейстоцені – голоцені: короткий огляд філогеографічних свідчень // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, № 6. – С. 777–789.
Мосякін С.Л. Вікаріантна та дисперсалістська парадигми у розвитку глобальної історичної фітогеографії // Чорноморський ботанічний журнал. – 2005. – Т. 1, № 1. – С. 7-18
Mosyakin S.L. Rumex Linnaeus (Polygonaceae) // Flora of North America north of Mexico / Ed. by FNA Editorial Committee. – New York & Oxford: Oxford University Press, 2005. – Vol. 5. Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 2. – P. 489-533.
Clemants S. E., Mosyakin S.L. Flora of North America north of Mexico: Dysphania R.Brown; Chenopodium Linnaeus (Chenopodiaceae) Flora of North America north of Mexico / Ed. by FNA Editorial Committee. – New York & Oxford: Oxford University Press, 2003. – Vol. 4. Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 1. – P. 267–299.
Mosyakin S.L. Flora of North America north of Mexico: Cycloloma Moquin-Tandon; Bassia Allioni; Kochia Roth; Corispermum Linnaeus; Salsola Linnaeus (Chenopodiaceae) // Ibid. – P. 264-265; 309-321; 398-403.
Mosyakin S.L., Robertson K. R. Amaranthus Linnaeus (Amaranthaceae) // Ibid. – P. 410-435.
Zhu Gelin (Chu Ge-ling), Mosyakin S.L., Clemants S.E. Family Chenopodiaceae// Flora of China / Wu Zhengyi & P. H. Raven (eds.). – Vol. 5 (Ulmaceae through Basellaceae). Beijing: Science Press & St. Louis: Missouri Botanical Garden Press, 2003. – P. 351-414.
Li Anjen, Bao Bojian, Grabovskaya-Borodina A.E., Hong Suk-pyo, McNeill J., Mosyakin S.L., Ohba H., Park Chong-wook. Family Polygonaceae // Ibid. – P. 277-350.
Mosyakin S.L., Clemants S.E. New nomenclatural combinations in Dysphania R. Br. (Chenopodiaceae): taxa occurring in North America // Укр. бот. журн.– 2002. – 59, №4. – С. 380–385.
Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. К.: Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ, 2002. – 32 с.
Shetler S.G., Fet G.N., Mosyakin S.L. (General Scientific Editors). Flora of the USSR. – Vol. XXIII (Bignoniaceae – Valerianaceae) – Enfield, N. H.: Science Publ., Inc. U.S.A., 2000. – xxxv + 733 pp.
Мосякін С.Л.  Рослини України у світовому Червоному списку // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, №1. – C. 79-89.
Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist. Kiev, 1999. – xxiv + 346 pp.
Mosyakin S.L., Wagner W.L. Notes on two alien taxa of Rumex L. (Polygonaceae) naturalized in the Hawaiian Islands // Bishop Museum Occasional Papers (Records of the Hawaii Biological Survey for 1997. Part 1). – 1998. – 55: 39-44
Мосякін С.Л. Роды Amaranthus L. (Amaranthaceae), Chenopodium L., Camphorosma L., Bassia All., Kochia Roth, Corispermum L. (Chenopodiaceae). / Флора Восточной Европы (Flora Europae Orientalis). – Санкт-Петербург: Мир и семья-95, 1996. – С. 11-18, 27-44, 57-69.
Mosyakin S.L. A taxonomic synopsis of the genus Salsola L. (Chenopodiaceae) in North America // Ann. Missouri Bot. Gard. – 1996.- 83(3): 387-395.                       
Mosyakin S.L., Robertson K.R. New infrageneric taxa and combinations in AmaranthusL. (Amaranthaceae) // Ann. Bot. Fennici. – 1996. – 33(4): 275-281.      
Mosyakin S.L., Clemants S.E. New infrageneric taxa and combination in Chenopodium L. (Chenopodiaceae) // Novon. – 1996. – 6(4): 398-403.
Мосякін С.Л. Рід Cenchrus L. (Poaceae) в Україні: огляд номенклатури, систематики та сучасного поширення // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 120-126.
Мосякін С.Л. Огляд роду Amaranthus L. (Amaranthaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 2. – С. 65-74.
Mosyakin S.L. New taxa of Corispermum L. (Chenopodiaceae), with preliminary comments on taxonomy of the genus in North America // Novon. – 1995. – 5(4): 340-353.

 

На головну