Музичук Галина Михайлівна (Galyna Muzychuk)

Ботанік, кандидат біологічних наук (1989), старший науковий співробітник (1999).

Народилася 18.09.1958 р. у с. Воля, Волинської обл., Ковельського р-ну. Закінчила Київський університет ім. Т.Г. Шевченка (1982). Працювала в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка (з 1983 до 2003 р. на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, з 1992 р. – зав. відділом квітниково–декоративних рослин), у Міністерстві освіти і науки України (2003–2005). З 2005 р. – учений секретар Інституту ботаніки.

Наукова робота пов'язана з розробкою теоретичних та прикладних аспектів проблеми інтродукції та селекції рослин, вивченням світового біорізноманіття садових культур, розробкою заходів зі збереження генофонду рослин України, опрацюванням теоретичних основ, стратегії й програм діяльності ботанічних садів у галузі збереження біорізноманіття рослин природної та культурної флори. Нею розроблена концепція оптимального колекційного фонду культурних рослин, критерії й термінологія для систематизації та оцінки фітоколекцій, концепція поліпшення еколого–естетичного стану вуличних ландшафтів і система заходів у сфері законодавчої, освітньо–виховної та громадської діяльності для вирішення цього питання, розроблено план дій та визначені пріоритетні завдання для організації національної системи інтегрованого захисту зародкової плазми від втрат. Автор 56 наукових публікацій.

 

Вибрані публікації

Заєць В.П., Музичук Г.М., Ященко М.П. та ін. Iнструкцiя по апробацiї сортових посiвiв квiткових культур. – К.: Мiн. сiльськ. гос-ва і продовольства України, 1996. – 33 с.

Каталог цветочно–декоративных растений ботанических садов СНГ и стран Балтии. – Минск: Изд-во Э.С. Гальперин, 1997. – 476 с.

Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / Під. ред. Шеляг–Сосонка Ю.Р. – К.: В-во "Хімджест", 2003. – 246 с.

Музичук Г.М. Бiоморфологiчнi особливості репродуктивних макроструктур рiзного рiвня в iнтродукованих видiв роду Verbena L. // Інтродукцiя і аклiматизація рослин. – К.: Наук. думка, 1997. – Вип. 27.

Черевченко Т.М., Мороз П.А., Кузнецов С.І., Музичук Г.М. Проблеми збереження різноманітності рослин exsitu // Інтродукція рослин. – К.: Наук. думка, 1999. – № 1. – С. 7–13.

Музичук Г.М. Аналіз структури, принципи класифікації та оцінки колекційних фондів культурних рослин // Інтродукція рослин. – К.: Наук. думка, 1999, № 3–4. – С. 3–7.

Музичук Г.М., Прокопчук В.М. Квітниково–декоративні рослини родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) культигенної фракції флори України й світу // Вісник національного природничого музею. Серія ботанічна. – 2004, № 2–3. – С. 342–354.

Музичук Г.М. Система координації та моніторингу результатів діяльності в галузі фітоінтродукції // Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин. – Дніпропетровський національний університет, 2007. – С. 91–93.

 

 

На головну