Михайленко Наталія Феліксівна (Nataliia Mykhailenko)

Старший науковий співробітник відділу мембранології та фітохімії.

Дата народження: 17.11.1973.

Вища освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет (1990–1995 рр.).

Спеціальність: біохімія.

Кваліфікація: біолог-біохімік, викладач біології та хімії.

Стаж роботи за спеціальністю: з 1995 р.

Вчений ступінь та звання: кандидат біологічних наук (2010 р.), спеціальність 03.00.04 – біохімія, тема дисертаційної роботи «Ліпідний склад Cyanophyta (Cyanobacteria) та флуоресцентні характеристики їх фотосинтетичного апарату за альтернативних умов вуглецевого живлення».

Наукові інтереси: фотосинтез, біоенергетика, біотехнологія мікроводоростей, ліпіди, пігменти рослин.

 

Адресa для контактів:

Відділ мембранології та фітохімії
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
вул. Терещенківська, 2, 01004, м. Київ, Україна,
тел.: +38 (044) 234 12 59

 

E-mail: nfmykhaylenko@gmail.com

 

Scopus

ResearchGate

Google Scholar

Перелік основних публікацій:

 1. Сиваш О.О., Михайленко Н.Ф., Золотарьова О.К. Варіація співвідношення вмісту хлорофілів a і b при адаптації рослин до зовнішніх факторів // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2018. – Вип. 3(45). – С. 49–73.
 2. Онойко О., Михайленко Н., Сиваш О., Довбиш К. Вміст пігментів ксантофілового ряду в рослинах різних ярусів широколистяного лісу // Український ботанічний журнал. – 2018. – Т. 75, № 1. – С. 84–93.
 3. Сиваш О.О., Михайленко Н.Ф., Золотарьова О.К. Деградація хлорофілу при старінні листків // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. Українське товариство фізіологів рослин; голов. ред. В.В. Моргун. – К.: Логос, 2017. – С. 539–551.
 4. Михайленко Н.Ф., Семеніхін А.В., Хомочкін А.П., Золотарьова О.К. Естеразна активність чинника спряження CF1, ізольованого з хлоропластів шпинату // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 3. – С. 92–98.
 5. Mykhaylenko N.F., Zolotareva E.K. The effect of copper and selenium nanocarboxylates on biomass accumulation and photosynthetic energy transduction efficiency of the green algae Chlorella vulgaris // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12, № 1. – Article 147.
 6. Михайленко Н.Ф. Поліненасичені жирні кислоти водоростей: властивості та перспективи застосування // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2016. – Вип. 53. – С. 176–183.
 7. Михайленко Н.Ф. Ріст та фотосинтетична активність зелених водоростей Chlorella vulgaris Beijer. в присутності наноаквахелатів селену // Мікробіологія і біотехнологія. – 2016. – Т. 34, № 2. – С. 6–15.
 8. Золотарьова О.К., Шнюкова Є.І., Сиваш О.О., Михайленко Н.Ф. Перспективи використання мікроводоростей у біотехнології. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 234 c.
 9. Михайленко Н.Ф. Влияние глюкозы на активность фотосистемы ІІ Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. (Cyanophyta) // Альгология. – 2006. – Т. 16, № 1. – С. 57–71.
 10. Mykhaylenko N.F. The modes of glucose action on photosynthesis of Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. (Cyanophyta) as revealed by chlorophyll fluorescence analysis // International Journal on Algae. – 2005. – Vol. 7, № 3. – P. 213–227.
 11. Mykhaylenko N.F. Glycerolipid and fatty acid composition of filamentous cyanobacteria under heterotrophic growth // Актуальні проблеми ботаніки та екології / Збірник наукових праць. Вип. 1. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 238–246.
 12. Mykhaylenko N.F., Syvash O.O., Tupik N.D., Zolotareva O.K. Exogenous hexoses cause quantitative changes of pigment and glycerolipid composition in filamentous cyanobacteria // Photosynthetica. – 2004. – Vol. 42, № 1. – P. 105–110.
 13. Mykhaylenko N.F., Zolotareva O.K. Cyanobacterial lipid composition with regard to the regulatory role of glucose // Advanced Research on Plant Lipids / Ed. N. Murata et al. – Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2003. – P. 389–392.
 14. Mikhaylenko N.F., Sytnik S.K., Zolotareva E.K. Effects of slow clinorotation on lipid contents and proton permeability of thylakoid membranes of pea chloroplasts // Advances in Space Research. – 2001. – Vol. 27, № 5. – P. 1007–1010.
 15. Сиваш О.О., Лось С.І., Михайленко Н.Ф. Сигнальна роль глюкози у вищих рослин і водоростей // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть: у 2 т. / Гол. ред. В.В. Моргун. – Київ: Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2001. – Т. 1. – С. 57–59.
 16. Сиваш О.О.,  Михайленко Н.Ф., Золотарьова О.К. Цукри як ключова ланка в регуляції метаболізму фотосинтезуючих клітин // Укр. ботан. журн. – 2001. – Т. 58, № 1. – С. 121–127.
 17. Ситник С.К.,  Михайленко Н.Ф. Вплив мікрогравітації на ліпідний склад і протонну проникність тилакоїдних мембран хлоропластів гороху // Укр. ботан. журн. – 2000. – Т. 57, № 6. – С. 653–658.
 18. Adamchuk N.I., Fomishina R.N., Mikhaylenko N.F., Zolotareva E.K. Photosynthetic apparatus of pea leaves under clinorotation conditions // Journal of Gravitational Physiology. – 1999. – Vol. 6, № 1. – P. 143-144.
 19. Adamchuk N.I., Mikhaylenko N.F., Zolotareva E.K., Hilaire E., Guikema J.A. Spaceflight effects on structural and some biochemical parameters of Brassica rapa photosynthetic apparatus // Journal of Gravitational Physiology. – 1999. – Vol. 6, № 1. – P. 95–96.
 20. Mikhaylenko N.F., Skorokhod T.Ph. Membrane lipid composition of the cyanobacteria Nostoc punctiforme and Spirulina platensis under various conditions of carbon nutrition // Photosynthesis: Mechanisms and Effects / Ed. G. Garab. – Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 1998. – Vol. III. – P. 1831-1834.

 

На головну