Олена Макарівна Недуха (Olena Nedukha)

О.М. Недуха – провідний науковий співробітник відділу клітинної біології та анатомі, доктор біологічних наук (1995) за спеціальністю – клітинна біологія, старший науковий співробітник. О.М. Недуха – відомий учений в галузі клітинної біології рослин і космічної ботаніки, автор і співавтор 240 наукових праць, в тому числі шести монографій, виданих в Україні та за кордоном, із них 125 статей – у журналах, що індексуються ORCID ID, Scopus і Web of Sci. Неодноразово брала участь у міжнародних та вітчизняних форумах, де представляла результати наукових досягнень української ботанічної науки. Нею вперше розроблена концепція біогенезу клітинних стінок рослин в умовах мікрогравітації, одержано пріоритетні результати щодо прискорення патогенезу рослин в умовах космічного польоту; встановлено і доведено участь полісахаридів клітинних стінок як маркерів стійкості рослин до зміни водного режиму в природних умовах. О.М. Недуха брала участь у Спільному українсько-американському експерименті який був проведений на борту шаттла Колумбія у 1997 р. під час 87-ї місії. Разом із американськими науковцями зробила вагомий внесок у розуміння взаємодії патогенних грибів з рослинами, які зростали в умовах космічного польоту, що має суттєве значення для розробки Біорегенеративних Систем Життєзабезпечення космонавтів у польотах в далекому космосі. За науковий вклад в космічну біологію нагороджена трьома бронзовими медалями (1985-1988, ВДНГ, СРСР), в 2000 р. отримала Відзнаку НАСА (США), в 2019 р. – Відзнаку НАН України, нагороджена Почесною грамотою Президії НАН України. У 2000 р. О.М. Недуха обрана дійсним членом Міжнародної академії астронавтики. Недуха бере активну участь у науково-організаційній діяльності, виступаючи рецензентом кандидатських і докторських дисертацій, монографій та статей, керівником курсових і дипломних студентських робіт.

 

Наукові інтереси: клітинна біологія рослин, адаптація рослин до стресів та екологічних змін, гравітаційна біологія, клітинні стінки рослин.

E-mail: o.nedukha@hotmail.com; сellbiol@ukr.net (робочий)

Тел.: +38 (044) 237-32-36

 

Персональні профілі:  Google Scholar
                                       ResearchGate
                                       Web of Science

Вибрані публікації:

 1. Nedukha O.M. Micromorphology and monolignols of leaf epidermis in Phragmites australis (Poaceae) of air-aquatic and terrestrial ecotypes // Protoplasma. – 2021. – 258 (5). – P. 949-961. doi.org/10.1007/s00709-021-01614-4
 2. Nedukha O., Kordyum E., Vorobyova T. Sensitivity of Plant Plasma Membrane to Simulated Microgravity // Microgravity Science and Technology – 2021. – 33 (1). – 1-10. doi.org/10.1007/s12217-020-09865-1
 3. Nedukha O. Lignin localization and content in Phragmites australis sensitive to change in water balance environment // Europ. Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. – 2020. – 7(1). – P. 22-28.
 4. Недуха О.М., Кордюм Є.Л. Участь іонів кремнію у стійкості рослин Phragmites australis до зниження вологості в грунті // Доповіді НАН України. – 2019. – № 7. – С. 89-96. doi.org/10.15407/dopovidi2019.07.089
 5. Nedukha O.M. The effect of soil moisture on anatomical structure and silicon content in Phragmites australis leaf. In: Plant Functioning Under Environmental Stress, Series 11. Eds. M.T.Grzesiak, A.Rzepka, T Hura and S.Grzesiak. Cracow, Poland. – 2019. – 11. – Р. 54-61.
 6. Nedukha O. Leaf blade micromorphology and the silicon content in Phragmites australis (Poaceae) are correlated with water balance in the environment // Journal of Plant Physiol. and Pathol. – 2018. – 6 (2). – P. 1-11. doi.org/10.35550/vbio2019.02.023
 7. Nedukha O.M. Role of cell walls in plant adaptation to flooding // Journal of Biology and Nature. – 2017. – 7 (1). - P. 38-62.
 8. Nedukha O., Kordyum E. The participation of Ca++-ATPase and calcium ions in plant adaptation to slow clinorotation // Annals of Romanian Society for Cell Biology. – 2017. – 21(2). – P. 40-50.
 9. Nedukha O.M. Morphological and anatomical characteristics of Phragmites australis from Dnipro channel. Modern Phytomorphology. 2017. – 11. – P. 139-146. doi.org/10.5281/zenodo.1133878
 10. Недуха О.М. Калоза: локалізація, функції та синтез в рослинних клітинах // Цитологія і генетика. – 2015. – № 1. – C. 61-70.
 11. Недуха О.М. Клітинна оболонка рослин і фактори середовища. – Київ: Альтерпрес, 2015. – 289 с. (24,8 ум. друк. арк.). ISBN 978-966-542-575-5.
 12. Nedukha O.M., Kordyum E.L. The plasticity of anatomical structute and cell wall lignin in Trapa natans adaptation to nature flooding // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2016. – 20 (1). – P. 27-34.
 13. Недуха О.М. Анатомічна структура підводних органів Trapa natans L. у зв’язку з екологією виду // Modern Phytomorphology. – 2015. – 8. – C. 153-160.
 14. Недуха О.М. Участь монолігнінів у природній адаптації Trapa natans L. до водного середовища // Modern Phytomorphology. – 2014. – 6. – C. 337-342.
 15. Недуха О.М. Ультраструктура та склад пігментів листків Sagittaria sagittifolia L. // Цитология и генетика. – 2013. – 47 (5). – С. 47-54.
 16. Nedukha O.M., Kordyum E. The participation of cell wall polysaccharides in cellular mechanisms of leaf tolerance to nature flooding of plants. In: Plant functions under environmental stress. Ed. Grzesiak M. et al. Cracow, Poland, Publ.: Institute of Plant Physio-logy, Polish Acad. Sci. - 2013. - P. 137-152.
 17. Недуха О.М. Гетерофілія у Sagittaria sagittifolia L. І. Анатомічна характеристика надводних і підводних листків // Укр. ботан. журн. - 2012. – 69 (3). – C. 447-455.
 18. Недуха О.М. Гетерофілія у Sagittaria sagittifolia L. ІІ. Ультраструктура поверхні надводних і підводних листків // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69 (4). – C. 596-603.
 19. Недуха О.М. Гетерофілія у Рослин. – К.: Альтерпрес, 2011. – 192 с. (16,9 друк. арк.) ISBN 978-966-542-494-9.
 20. Nedukha O.M. Epidermis leaf structural responses of some aquatic plants to constant water environment // Advances of Agricultural. Sciences. Problem Issue. – 2010. – 545. – P. 169-178. ISSN 0084-5477.
 21. Nedukha O.M. Effect of moderate water deficit on calcium ions distributions in leaf cells of Sium latifolium // Advances of Agricultural. Sciences. Problem Issue. – 2010. – 545. – P. 179-190. ISSN 0084-5477.
 22. Nedukha O.M. Cellulose content in cell walls of Sium latifolium L. leaves under influence of moderate water deficit // Acta Physiologiae Plantarum. – 2008. – Issue 524. – P. 173-187.
 23. Nedukha O.M. Constant water environment and peculiarity of leaf structure of some water plants // Acta Physiologiae Plantarum. – 2008. – Issue 524. – P. 189-203.
 24. Nedukha O., Kordyum E., Bogatina N. The influence of combined magnetic field on the fusion of plant protoplasts // Journal of Grav. Physiology. – 2007. – 14 (1). – P. 117-118.
 25. Nedukha O.M. The participation of peroxidase in adaptation of plants to moderate water deficit // Acta Physiologiae Plantarum. – 2006. – Issue 509. – P. 87-95.
 26. Nedukha O.M. The influence of water deficit on the structural-functional organization of Sium latifolium leaf cells // Acta Physiologiae Plantarum. – 2006. – Issue 509. – P. 75-86.
 27. Nedukha O.M. Effects of microgravity on the structure and function of plant cell walls // International Review of Cytology. – 1997. – 170. – P. 39-77.

 

На головну