Новини

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
оголошує прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD)
на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальностями:

 

091 Біологія (спеціалізації ботаніка, мікологія);
091 Біологія (спеціалізації біохімія, фізіологія рослин, клітинна біологія);
101 Екологія (спеціалізація екологія) – з відривом від виробництва.

 

Термін навчання: 2016-2020 рр. Навчання за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі з відривом від виробництва.

 

Вступники подають такі документи:

  1. заяву на ім’я директора;
  2. копію диплома магістра з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;
  3. особовий листок з обліку кадрів із фотографією;
  4. медичну довідку форми 086-У;
  5. копію сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (за наявності);
  6. ксерокопії публікацій за спеціальністю (при наявності) та документів на винаходи (при наявності);
  7. реферат з обраної спеціальності (для осіб, які не мають двох або більше статей у фахових виданнях за спеціальністю);
  8. три фотокартки розміром 3×4 см;
  9. копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»).

 

Оригінали паспорта, диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови пред’являються вступниками особисто.

 

Прийом документів  здійснюється до 10 вересня 2016 р. за адресою:

    м. Київ, вул. Терещенківська, 2, кім. 42,51 (дні: понеділок-четвер).

 

Телефони для довідок: +38 (044) 234 22 89; 234 50 41; 234 40 41.

 

Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі за результатами вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра), іноземної мови (в обсязі, що відповідає рівню B2), філософії.

Навчання в аспірантурі за цільовим призначенням

(з відривом та без відрову від виробництва) проводиться на договірній основі за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб за направленням установ або за особистим клопотанням претендента.

 

ВИТЯГ з Положення про апеляційну комісію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України