Онищенко Віктор Алімович (Viktor Onyshchenko)

Народився 25.05.1965 р.

У 1982-1989 рр. навчався на біологічному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

З 1994 р. працює в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. З 2015 р. – на посаді провідного наукового співрообітника.

З 2000 р. – кандидат біологічних наук (спеціальність 03.00.05 – “ботаніка”), тема дисертації “Рослинність природного заповідника “Медобори””.
З 2013 р. – доктор біологічних наук (спеціальність 03.00.05 – “ботаніка”), тема дисертації “Ліси порядку Fagetalia sylvaticae Pawł. 1928 в Україні”.

 

Наукові інтереси: геоботаніка, заповідна справа.

E-mail: labzap@ukr.net

 

ResearchGate

Google Scholar

ORCID

 

Вибрані публікації:

 1. Onyshchenko V. Kenophytes in different forest types of Ukraine // Hacquetia. – 2019. – 18 (2). – P. 289-312.
 2. Bruelheide H., Dengler J., Jiménez-Alfaro B. et al. sPlot – A new tool for global vegetation analyses // Journal of Vegetation Science. – 2019. – 30 (2). – P.161-186.
 3. Національний  каталог  біотопів  України / за  ред.  А.А. Куземко, Я.П. Дідуха,  В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с.
 4. Willner W., Jiménez-Alfaro B., Agrillo E. et al. Classification of European beech forests: a Gordian Knot? // AppliedVegetationScience. – 2017. – 20. – P. 494-512.
 5. Important plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchenko (editor). – Kyiv: Alterpress, 2017. – 376 p.
 6. Wagner V., Chytrý M., Jiménez-Alfaro B. et al. Alien plant invasions in European woodlands // Diversity and Distribution. – 2017. – 23 (9). – P. 969-981.
 7. Онищенко В.А., Прядко О.І., Вірченко В.М., Арап Р.Я., Орлов О.О., Дацюк В.В. Судинні рослини і мохоподібні національного природного парку "Голосіївський". – Київ: Альтерпрес, 2016. – 94 с.
 8. Chytrý M., Hennekens S.M., Jiménez-Alfaro B. et al. European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots // Applied Vegetation Science. – 2016. – 19 (1). – P. 173-180.
 9. Онищенко В.А. Оселища України за класифікацією EUNIS. – К.: Фітосоціоцентр, 2016. – 56 с.
 10. Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л. Клас Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946 в Українських Карпатах. – Укр. ботан. журн. – 2015. – 72 (3). – 218-228.
 11. Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с.
 12. Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 596 с.
 13. Onyshchenko V. A revised classification of Ukrainian forests of the order Fagetalia sylvaticae // Tuexenia. – 2010. – 30. – С. 31-45.
 14. Onyshchenko V.A. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine. – Kyiv: Alterpress, 2009. – 212 p.
 15. Онищенко В.А. Закономірності поширення весняних ефемероїдів у широколистяних та хвойно-широколистяних лісах України // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 6. – С. 806-824.
 16. Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Прядко О.І. та ін. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / Під. заг. ред. Т.Л. Андрієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.
 17. Біорізноманіття Цуманської пущі та питання його збереження / Т.Л. Андрієнко, М.Л. Клєстов, М.В. Химин та ін.  / під заг. ред. Т.Л. Андрієнко та М.Л. Клєстова. – К.: Фітосоціологічний центр, 2004. – 136 с.
 18. Онищенко В.А. Рослинність карбонатних відслонень природного заповідника “Медобори” // Укр. фітоцен. зб. – Сер. A. – 2001. – 1 (17). – С. 86-104.
 19. Система категорій природно-заповідного фонду України та питання її оптимізації / Т.Л. Андрієнко, В.А. Онищенко, М.Л. Клєстов та ін. / під ред. Т.Л. Андрієнко). – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 60 с.
 20. Онищенко В.А. Созологічний пріоритет як основа режиму природно-заповідних територій // Заповідна справа на межі тисячоліть. – Канів, 1999. – С. 17-20.

 

На головну