Поліщук Олександр Васильович (Polishchuk Oleksandr)

За освітою – магістр біології. Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук (03.00.04-“біохімія”).

Наукові інтереси: фотосинтез (світлова стадія), біомембранологія, електрохімія, газоаналіз, флуоресцентні методи дослідження, біоінформатика.

 

Професійні навички, опановані та уживані методики:
Полярографія – вимірювання концентрацій (кінетики виділення/поглинання біооб`єктами) молекулярного кисню і водню у водних розчинах і в газах;
Інфрачервоний газоаналіз (ІЧГА, IRGA) – вимірювання концентрації (кінетики виділення/поглинання біооб’єктами) вуглекислого газу в газах методом інфрачервоного газоаналізу;
рН-метрія – визначення протонообмінних процесів у тилакоїдах;
Флуориметрія / флуорометрія - дослідження функціонального стану фотосинтетичного апарату PAM  флуоресценцією хлорофілу (принципово неінвазивний метод), визначення величини світлоіндукованого трансмембранного протонного градієнту з допомогою флуоресцентної мітки 9-аміноакридину, дослідження синтезу АТФ за накопиченням та зростанням флуоресценції НАД(Ф)Н у двостадійній ензиматичній реакції;
Інгібіторний аналіз реакцій електронного та протонного транспорту в тилакоїдних мембранах.

Трансмісійна електронна мікроскопія рослинних клітин (до 2004 р).

 

Провідна тема досліджень: Світлозалежний мобільний буфер тилакоїдних мембран, його участь в організації протонтранспортних процесів; альтернативні шляхи електронного транспорту у фотосистемі ІІ; індукція світлозалежного виділення молекулярного водню в клітинах мікроводоростей; роль карбоангідрази у світловій стадії фотосинтезу.

 

Перспективи для співпраці зі студентами: лабораторні роботи (рекомендується), наукові семінари, курсові та дипломні роботи (бажано після курсу лабораторних робіт).

Вимоги до студента/студентів: Інтерес до математики, фізики, хімії, знання англійської мови, бажане добре володіння комп’ютером.

Керівництво дипломними/курсовими роботами: ні.
Польова практика: ні.
Лабораторні практикуми: так.

 

Адресa для контактів:
01004 Київ, вул. Терещенківська, 2, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, відділ мембранології та фітохімії;
тел.: +38 (044) 234 12 59;

E-mailmrpolishchuk@gmail.com

 

Інтернет-ресурси:

ORCID

Publons

Scopus

ResearchGate

Google Scholar

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Поліщук, О. В., et al. "Інгібування множинних форм карбоангідрази хлоропластів шпинату іонами купруму." Доповіді НАН України (2018).

Поліщук, О. В. "Методи лабораторних і польових досліджень флуоресценції хлорофілу." Український ботанічний журнал 74, № 1 (2017): 86-93.

Mokrosnop, V. M., A. V. Polishchuk, and E. K. Zolotareva. "Accumulation of α-tocopherol and β-carotene in Euglena gracilis cells under autotrophic and mixotrophic culture conditions." Applied biochemistry and microbiology 52.2 (2016): 216-221.

Polishchuk, O. V., et al. "The effect of acid rain on ultrastructure and functional parameters of photosynthetic apparatus in pea leaves." Cell and Tissue Biology 10.3 (2016): 250-257.

Polishchuk, A. V., and A. A. Voitsekhovich. "Photosynthetic properties of some free-living and lichenized green terrestrial algae." International Journal on Algae 16.4 (2014).

Polishchuk, O. V., N. M. Topchiy, and V. V. Podorvanov. "Activation of Alternative Electron Transfer in PS II by Inhibition of Proton Transfer at the Acceptor Side." Photosynthesis Research for Food, Fuel and the Future. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. 202-206.

Zolotareva, E. K., et al. "The Contribution of Light-Dependent Bicarbonate Uptake in Thylakoid Membrane Energization." Photosynthesis Research for Food, Fuel and the Future. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. 197-201.

Мокросноп, В. М., О. В. Поліщук, and О. К. Золотарьова. "ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НАДИХАННЯ І ФОТОСИНТЕЗ EUGLENA GRACILIS." Мікробіологія і біотехнологія 3 (27) (2014): 49-56.

Білявська Н.О., Поліщук О.В., Кондрачук О.В. Експериментальні дослідження кінетики магнітотропних вигинів коренів проростків під впливом високо-градієнтного магнітного поля. // Доповіді НАН України.– 2005. – № 7. – С. 152-157.

Полищук А.В., Золотарева Е.К. Влияние ионов меди на свето-индуцированный протонный перенос в хлоропластах шпината.// Биофизика, 2007. – 2007. – Т.52, № 5. – С.715-722.

Поліщук О.В., Подорванов В.В., Золотарьова О.К. рН-залежна регуляція фотосинтетичного виділення кисню ізольованими хлоропластами шпинату // Доповіді НАН України. – 2006. – № 3. – С. 167-171.

Поліщук О.В., Подорванов В.В., Ситник С.К. Вплив іонів цинку на протонний перенос в ізольованих хлоропластах шпинату.// Допов. НАН України. – 2007. – №8. – с.174 – 178.

 

На головну