Шевченко Марія Василівна

мол. наук. співр., к.б.н.

 

E-mail: Shevchenko_Mariya@ex.ua

 

Google Scholar

 

 

Перелік публікацій:

Shevchenko M.V., Heluta V.P., Hayova V.P. (2019). Distribution and conservation status of Grifola frondosa (Polyporales, Basidiomycota) in Ukraine. Ukrainian Botanical Journal, 76(2), 144–151.

Shevchenko M. (2018). Noteworthy records of corticioid fungi from Ichnia National Nature Park. Ukrainian Botanical Journal, 75(1), 77–83.

Shevchenko M., Dudka I. (2017). Genus Skeletocutis (Polyporaceae) in the Ukrainian Left Bank Forest Steppe. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 74(2), 34–36.

Шевченко М.В. (2018). Перша знахідка Postia ptychogaster (Polyporales, Fomitopsidaceae) в Україні. Чорноморський ботанічний журнал, 14(1), 91–97.

Шевченко М.В. (2017). Нові та рідкісні для України види кортиціоїдних грибів. Український ботанічний журнал, 74(3), 293–297.

Шевченко М.В. (2017). Афілофороїдні гриби Ічнянського національного природного парку (Україна). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 13(362), 51–57.

 

 

На головну