Наталія Миколаївна Шиян (Natalia M. Shyian)

кандидат біологічних наук
старший науковий співробітник

 

E-mail: natalia.shiyan [at] gmail.com

 

Персональні дані:

Народилася: 16.04.1969, м. Ніжин (Україна)

Наукові інтереси: таксономія та номенклатура судинних рослин (Gentianaceae, Apocynaceae, Droseraceae, ін.), біогеографія, флора України, гербарна справа, історія науки.

 

 

ResearchGate

Google Scholar

ORCID

 

Освіта:

2006, травень – присвоєно наукове звання старшого наукового співробітника.
1996, січень – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю ботаніка. Тема: «Рід Gentiana s.l. флори України».
1991–1994 – аспірантура Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, відділ систематики та флористики судинних росли.
1987–1991 – Ніжинський педагогічний інститут, факультет біології та хімії.

 

Посади:

з 2001 до тепер – старший науковий співробітник, куратор Національного гербарію України (KW).
з 2000 – науковий співробітник.
з 1994 – молодший науковий співробітник.

 

Вибрані публікації:

Шиян Н.М., Савицький В.Д. Паліноморфологія видів роду Gentiana s.l. (Gentianaceae) флори України // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 5. – С. 47-55.
Шиян Н.М. Морфометричний аналіз пилкових зерен представників роду Gentiana s.l. (Gentianaceae) флори України // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 62-67.
Крицька Л.І., Мосякін С.Л., Федорончук М.М., Шевера М.В., Драпайло [Шиян] Н.М. Гербарій судинних рослин. Herbarium of vascular plants. В кн.: Гербарій Інституту ботаніки НАН України. – Київ, 2002. – С. 9-30; 90-104. DOI: 10.13140/RG.2.1.4349.4805

Федорончук М.М., Шевера М.В.. Крицька Л.І., Шиян Н.М., Царенко О.М. Типіфікація видів судинних рослин, описаних з території України: родини Valerianaceae Batsch, Dipsacaceae Juss., Apocinaceae Juss., Campanulaceae Juss., Gentianaceae Juss. // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, № 1. – C. 44-54.

Шиян Н.М., Джус М.О. Gentiananavalis L. (Gentianaceae) у флорі Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 1. – С. 22-28.

Шиян Н.М., Булах О.В., Царенко О.М., Колесник А.В., Фельбаба-Клушина Л.М. Життя, написане розумом: до 70-річчя від дня народження та 45-річчя наукової діяльності Світлани Миколаївни Зиман. – Ніжин, 2006. – 52 с. DOI: 10.13140/RG.2.1.2252.3283
Шиян Н.М. Ексикати та їх місце в гербарному обміні // Укр. ботан. журн. – 2008.65, № 3. – С. 456-464.
Шиян Н.М. Blackstonia Hudson – маловідомий рід флори України // В зб.: Фіторізноманіття Карпат: сучасний стан, охорона та відтворення. – Ужгород: Ліра, 2008. – С. 174-177. DOI: 10.13140/RG.2.1.3300.9048
Шиян Н.М., Лисенко Г.М. Гербарная колекція Ніжинського державного университету ім. Миколи Гоголя // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 3. – C. 416-426.
Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М., Шевера М.В. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Achillea L., Anthemis L., Arctium L. // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 3. – С. 398-404.
Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Корнієнко О.М., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Artemisia L., Aster L., Barkhausia Moench., Carduus L., Carlina L. // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 4. – C. 504-513.
Шиян Н.М., Корниенко О.М., Мосякин С.Л. BRAHMS – новый этап оптимизации работы с историческими коллекциями (на примере гербария Н.С. Турчанинова, KW) // В зб.: Проблемы изучения и сохранения растительного мира Евразии. – Иркутск: Издательство Института географии им. В.Г. Сочавы СО РАН, 2010. – С. 697-700. DOI: 10.13140/RG.2.1.4873.7684
Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів Asteraceae флори України: рід Centaurea L. // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – C. 818-831.
Шиян Н.М. Рід Paeonia L. (Paeoniaceae) у флорі України // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 1. – C. 35-44 + електронний додаток.
Шиян Н.М. Гербарій Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України в цифрах і документах (1921 – 1931 рр.) // Укр. ботан. журн. – 68, № 2. – 2011. – С. 280-289.
Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Корнієнко О.М., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Chondrilla L., Chrysanthemum L., Cineraria L., Cirsium Mill., Cnicus L., Crepis L., Echinops L., Erigeron L., Galatella Cass., Gnaphalium L., Helichrysum Mill., Inula L.) // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 3. – С. 366-373.
Шиян Н.М., Дудка І.О., Кондратюк С.Я., Царенко П.М., Вірченко В.М., Безусько Л.Г. Гербарій Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – Національний гербарій України. – В кн.: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (1921-2011). Віхи історії та сучасність. – К.: Альтерпрес, 2011. – С. 305-324. DOI: 10.13140/RG.2.1.3333.6720
Гербарії України. Index Нerbariorum Ukrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ: Альтерпрес, 2011. – 442 с.+ іл. DOI: 10.13140/RG.2.1.4742.6969
Шиян Н.М., Андрієнко Т.Л. Aldrovanda vesiculosaL. (Droseraceae) у басейні р. Прип’яті // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 4 – С. 517-525.
Шиян Н.М., Дудка І.О., Кондратюк С.Я., Царенко П.М., Вірченко В.М., Безусько Л.Г. Національному гербарію України – 90 років // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 1. – C. 77-87.
Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Taraxacum Wigg., Tragopogon L. // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 3.– С. 319-327.
Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Jurinea Cass., Lagoseris M. Bieb., Lamyra (Cass.) Cass., Lapsana L., Leontodon L., Leucanthemum Mill., Ligularia Cass., Matricaria L., Onopordum L., Picris L., Ptarmica Neck, Pulicaria Gaertn., Pyrethrum Zinn. // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 4. – С. 481-492.
Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Scorzonera L., Senecio L., Serratula L., Solidago L., Sonchus L. // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 1. – С. 42-44.
Шиян Н.Н. Типовые и автентичные образцы названий таксонов Asteraceae, описанных из России, Республики Молдова и Грузии, хранящиеся в Национальном Гербарии Украины (KW) // Нов. сист. высш. раст. – 2013. – Т. 44. – С. 235-240.
Фатерыга А.В., Свирин С.А., Фатерыга В.В, Шиян Н.М. Новая находка Blackstonia perfoliata (Gentianaceae) в Kрыму // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2013. – Вып. 8. – С. 26-29.
Шиян Н.М., Завьялова Л.В., Оптасюк О.М. Гербарий Жана Эммануэла Жилибера – К.: Альтерпрес, 2013. – 492 с. + ил. DOI: 10.13140/RG.2.1.4644.3925
Shiyan N.M. A Review of the Taxonomy and Distribution of the Gentianaceae in the Ukraine// In: J.J. Rybczyсski, Davey M.R., Mikula A. (eds.) The Gentianaceae – Volume I: Characterization and Ecology. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014. – Vol. 1 – P. 149-168. DOI: 10.1007/978-3-642-54010-3_4
Шиян Н.М. Історичні гербарні колекції України та їх дослідження // Вісн. Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, Сер. Біол. – 2014. – Вип. 65. – C. 90-96.
Skridaila A., Ћilinskaitė S., Shiyan N. Jean Emmanuel Gilibert and Vilnius University Botanical Garden: results of current studies of archive material from Vilnius Archives, Gцttingen University and National Herbarium of Ukraine (KW) // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 2015. – R. 60, nr 1. – s. 95-116.
Шиян Н.М. О.Л. Кльотний: від студентського гербарію до військової розвідки // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Мат. Міжн. наук. конф., присвяченої 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера (14-16 травня 2015 року, Берегово, Україна). – Ужгород, 2015. – С. 650-655. DOI: 10.13140/RG.2.1.4300.3287
Мосякін С.Л., Протопопова В.В., Ільїнська А.П., Федорончук М.М., Шевера М.В., Шиян Н.М. Світлій пам’яті Любові Іванівни Крицької (19.01.1941 – 15.04.2015) // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 3. – С. 295-297.
Зиман С.М., Шиян Н.М. Булах О.В. Типи таксонів роду Aconitum L. (Ranunculaceae Juss.), описаних з території України // Укр. ботан. журн. – 72, № 4. – 2015. – С. 325-333. DOI: http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.04.325
Шиян Н.Н. Типовые образцы видов Euphorbia L. (Euphorbiaceae Juss.), описанных из России, хранящиеся в Коллекции типов сосудистых растений Национального гербария Украины (KW) // В зб.: Проблемы изучения растительного покрова Сибири: Материалы. – Томск: Издательский дом Томського государственного университета, 2015. – С. 50 – 51. DOI: 10.13140/RG.2.1.5004.8406
Шиян Н.Н. Датування зразків історичних гербарних колекцій XVIII – XIX ст. за маркувальними знаками паперу // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Сер. Біол. – 2015. – Вип. 25 (№ 1154). – C. 88-92.

 

 

На головну