Степанов Сергій Степанович (Sergii Stepanov)

Народився 19 серпня 1986 р. в м. Богуслав Київської області. У 2003-2008 рр. навчався у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. Після закінчення якого здобув кваліфікацію провізора за спеціальністю «Загальна фармація». У 2008-2011 рр. навчався в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. У 2014 р. захистив дисертацію на тему «Шляхи асиміляції С1-2 одноатомних спиртів клітинами Сhlamydomonas reinhardtii» і одержав науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04 – біохімія». Працює в Інституті з 2009 року: 2009-2011 рр. – провідний інженер, 2011-2015 рр. – молодший науковий співробітник, з 2015 р. – науковий співробітник.

 

Наукові інтереси: фотосинтез, дихання, метаболізм одноклітинних зелених мікроводоростей.

 

E-mail: serhiy1986@ukr.net

 

 

Всього 31 публікація.

Основні публікації:

 1. Степанов С.С., Полiщук О.В. / Дiя 2-(2-оксипiролiдин-1-iл)ацетамiду на рiст i функцiональний стан фотосинтетичного апарату Chlamydomonas reinhardtii. – Фізіологія рослин і генетика 2019, том 51, № 3, 267-275.
 2. Zolotareva E.K., Mokrosnop V.M., Stepanov S.S. / Polyphenol compounds of macroscopic and microscopic algae. – Algologia 2019, 29(1): 3-29.
 3. Stepanov S.S., Zolotareva E.K. / Methanol-induced stimulation of growth, intracellular amino acids, and protein content in Chlamydomonas reinhardtii. – Journal of Applied Phycology 2015. – volume 27, Issue 4, pp 1509–1516.
 4. Степанов С.С. / Стимулювання накопичення ліпідних включень клітинами Сhlamydomonas reinhardtii. – Біологічні Студії. – 2016. – 10(№3-4). С. 5-9.
 5. Степанов С.С. / Накопичення нейтральних ліпідів у клітинах Clamydomonas reinhardtii за стресових умов. – Фізіологія рослин і генетика. – 2016. – Т. 48. № 5. – С. 401-415.
 6. Степанов С.С. Влияние метанола на фотосинтетическую активность и продуктивность Chlamydomonas reinhardtii Dang. (Chlorophyta) /Степанов С.С., Золотарева Е.К. // Альгология. – 2011. – Т. 21, № 2. – С. 178-189.
 7. Степанов С.С. Метаболічний шлях метанолу у рослин / Степанов С.С., Золотарьова О.К. // Укр. біохім. журн. – 2011. – Т. 83, № 4. – С. 5-15.
 8. Stepanov S.S. Catalase activity and ultrastrukture changes of Chlamydomonas reinhardtii cells induced by methanol / Stepanov S.S., Bilavska N.O., Zolotareva E.K.// The bulletin of Kharkiv national agr. univ. – 2012. – Т. 1, № 25. – С. 23-31.
 9. Степанов С.С. Вплив метанолу на структуру клітин і активність каталази у Chlamydomonas reinhartdii / Степанов С.С., Білявська Н.О., Золотарьова О.К. // Доповіді НАН України. – 2012. – Т. 4. – С. 162-167.
 10. Степанов С.С. Фотосинтез, дыхание и рост микроводоросли Сhlamydomonas reinhardtii в присутствии этанола / Степанов С.С., Золотарёва Е.К. // Мікробіологія і біотехнологія. – 2013. – № 4. – С. 63-71.
 11. Степанов С.С. Вплив екзогенних метаболітів на Chlamydomonas reinhardtii в накопичувальній культурі / Степанов С.С. // Актуальні проблеми ботаніки та екології: міжнар. конф. молодих учених, 21-25 вересня 2010 р.: матер. конф. – Ялта, 2010. – С. 418-419.
 12. Степанов С.С. Метанол как стимулятор роста клеток / Степанов С.С., Золотарева Е.К. // Биологически активные вещества: научно-практическая конф., 23-28 мая 2011 г.: матер. конфер. – Новый Свет, 2011. – С. 419.
 13. Степанов С.С., Семенихин А.В. Активность периплазматической карбоангидразы Сhlamydomonas reinhardtii в зависимости от типа углеродного питания // Физиология и биотехнология микроводорослей: междунар. конф., 16-19 октября 2012 г.: матер. – Москва, 2012. – С. 89.
 14. Stepanov S. Methanol as an Energy Substrate for Chlamydomonas reinhartdii / Serhii Stepanov // PLANT BIOLOGY EUROPE FESPB/EPSO 2014 Congress, 22nd-26th June 2014: abstracts book. – Dublin, 2014. – P. 378.

 

На головну