Тимченко Ірина Андріївна (Iryna A. Tymchenko)

Народилася 5 липня 1966 року в с. Козин Обухівського району, Київської області. У 1984-1989 року навчалася на біологічному факультеті Київського держуніверситету ім. Т.Г. Шевченка. З 1989 по 1992 рр. навчалась в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. З 1992 по 1996 рр. працювала інженером в відділі систематики та флористики судинних рослин, з 1996 р. – в.о. наукового співробітника лабораторії ботанічного ресурсознавства цього ж відділу, з 1997 р. – науковий співробітник, з 2004 року – старший науковий співробітник. В 2006 отримала наукове звання старшого наукового співробітника.

В 1996 році захистила кандидатську дисертацію “Структура ценопопуляцій видів триби Neottieae Lindl. (Orchidaceae Juss) флори України і тенденції її зміни в умовах синантропізації” і отримала науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.05 – ботаніка». Автор та співавтор понад 90 наукових робіт.

 

Наукові інтереси: ресурсознавство лікарських рослин, популяційна біологія, Orchidaceae, хорологія, созологія.

E-mail: itymorchid@ukr.net

 

Вибрані публікації:

Тимченко І.А. Рід Epipactis Zinn (Orchidaceae) // Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія, 1996. – С. 355-359.

Мінарченко В.М., Тимченко І.А. Атлас лікарських рослин України (хорологія, ресурси та охорона) – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 172 с.

Тимченко І.А. зі співавторами. Родина Orchidaceae (23 вида) // Червона книга України. Рослинний світ / Під заг. ред. Я.П. Дідуха. – К.: Вид-во “Глобалконсалтинг”, 2009. – С. 158-161, 163, 168-169, 176-180, 183, 186-187, 189, 191-103, 196, 211, 214, 218.

Ільїнська А.П., Тимченко І.А., Шевера М.В. Віра Вікторівна Протопопова. - К.: Фітосоціоцентр, 2008 – 36 с.

Протопопова В.В., Тимченко И.А. Anacamptis morio, A. palustris, A. pyramidalis, Dactylorhiza romana, Ophrys oestrifera, Orchis provincialis, O. purpurea // Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения / Под ред. д.б.н, проф. В.М. Остапко, к.б.н., доц. В.П. Коломийчука. – К.: Альтерпрес, 2012. – C. 86-89, 90-96.

Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Соломаха Т.Д., Мінарченко О.М., Циганенко С.О. Науково-методичні основи обліку ресурсів лікарських рослин України. Методичний посібник. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 72 с.

Мінарченко В.М., Махиня Л.М., Ковальська Н.П., Струменська О.М., Нікітіна О.О., Тимченко І.А., Ємельянова О.І. Практикум з курсу фармацевтичної ботаніки. Частина 1. Морфологія та анатомія рослин: Навч. посібник для студентов вузів/ - К.:Фітосоціоцентр, 2015. – 272 с.

Мосякін С.Л., Тимченко І.А. Огляд новітніх таксоно-мічних і номенклатурних змін, що стосуються представників родини Orchidaceae флори України // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, № 3. – С. 315-327.

Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Глущенко Л.А., Сивоглаз Л.М. Методичні аспекти моніторингу недеревних рослинних ресурсів // Агроекологічний журнал. – 2008. – № 3. – С. 32-36.

Тимченко І.А., Мінарченко В.М., Соломаха Т.Д. Поширення видів триби Neottieae Lindl. (Orchidaceae) в Україні // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Міжн. наук. конф. Київ, 11-15 жовтня. – Київ, 2010. – С. 194-197.

Тимченко И.А., Чернышенко М.С., Парникоза И.Ю. Состояние популяций некоторых видов семейства Orchidaceae Juss. в долине р. Нивка (г. Киев) // Охрана и культивирование орхидей. Мат-лы IX межд. науч. конф. (Санкт-Петербург, 26-30 сентября 2011). – Москва: Тов-во науч. изд. КМК, 2011. – С. 422-426.

Тимченко И.А. Оценка ресурсов Achillea millefolium L. s.l. в Украине // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2012. – № 7. – С. 70-72.

Тимченко І.А., Мінарченко В.М. Еколого-ценотична та ресурсна характеристика Vaccinium myrtillus L. в Українських Карпатах // Біологічні системи. – 2012 – Т. 4, вип. 4 – С. 479-486.

Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Мінарченко О.М. Розроблення моделі експрес-обліку ресурсів Helichrysum arenarium (L.) Moench (Asteraceae) // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 2. – С. 184-188.

Тимченко І.А., Мінарченко В.М., Соломаха Т.Д. Ресурси Oxyccocus palustris Pers. на Західному Поліссі // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей). – Мат-ли ІІІ міжнар. наук.-практ. круглого столу. – Київ: ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2014. – С. 246-251.

Тимченко І.А., Соломаха Т.Д. Ресурси лікарських рослин земель сільськогосподарського призначення, які вилучені з використання в Західному Поліссі /Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень// Мат-ли ІІ міжнар. наук. конф. 4-5 червня 2014 с. Березоточа Полтавська обл. /ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: Комунальне в-во “Лубни”, 2014. – С. 60-64.

Тимченко І.А. Орхідні в історичних колекціях Ж.Е. Жилібера, В.М. Черняєва, І.Ф. Шмальгаузена та О.С. Роговича Національного гербарію України (KW) // Внесок натуралістів-аматорів у вивченні біологічного різноманіття: Мат-ли наук. конф., присв. 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера (14-16 травня 2015 р., Берегово, Україна). – Ужгород, 2015. - C. 581-586.

 

 

На головну