Гелюта Василь Петрович (Vasyl Heluta)

Ботанік, міколог, кандидат біологічних наук (1980), доктор біологічних наук (1992), старший науковий співробітник (1999), професор мікології (2008).

Народився 07.01.1954 р. у с. Висунськ Березнегуватського р-ну Миколаївської обл. Закінчив Старовижівську середню школу у Волинській обл. (1971) та Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1976). Працює в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України з 1976 р. на посадах інженера, молодшого наукового, наукового, старшого наукового, провідного та головного наукового співробітника; в 1976–1979 рр. – аспірант, у 1993–1994 та 2004–2009 рр. – заступник директора інституту з наукових питань. Працював за сумісництвом викладачем мікології в Київському національному університеті (1983–1984 і 1993 рр.) та Міжнародному Соломоновому університеті (1995–2003 рр.). Є членом редколегій “Українського ботанічного журналу” та науково-популярного журналу “Жива Україна”, членом Національної комісії з питань Червоної книги України. Член редакційної колегії “Червоної книги України” (2009), автор багатьох її нарисів та ілюстрацій. Коло наукових інтересів – питання походження, еволюції, філогенії, систематики та поширення борошнисторосяних і болетових грибів, проблеми збереження і відновлення фітосистем. Учасник численних експедицій до різних регіонів України, а також інших країн – Болгарії, Великої Британії, Вірменії, Узбекистану, Ізраїлю, Польщі та Росії. Лауреат премії НАН України імені М.Г. Холодного за цикл праць «Порівняльні дослідження молекулярно-біологічних та фізіологічних процесів грибів та вищих рослин» (2012 р.; у співавторстві). Автор 370 наукових і ряду науково-популярних публікацій, а також тисяч фото рослин, грибів та ландшафтів (прохання при цитуванні праць латиницею прізвище передавати як Heluta, не зважаючи на те, що раніше воно могло редакторами, залежно від їх уподобань, наводитися в різних варіантах – Geluta, Gelyuta, Geljuta, Helyuta, Heliuta тощо).

 

ResearchGate

Google Scholar

Плантариум

 

 

Вибрані публікації

Монографії, книги

Гелюта В.П., Тихоненко Ю.Я., Бурдюкова Л.И., Дудка И.А. Паразитные грибы степной зоны Украины. – К.: Наук. думка, 1987. – 279 с.

Гелюта В.П. Флора грибов Украины. Мучнисторосяные грибы. – К.: Наук. думка, 1989. – 256 с.

Гелюта В.П., Вакаренко Л.П., Дубина Д.В. та ін. Заказник "Любче". Природні умови, біорізноманітність, збереження та управління. – Київ, 2001. – 224 с.

Дудка І.О., Гелюта В.П., Тихоненко Ю.Я. та ін. Гриби природних зон Криму. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 452 с.

Джаган В.В., Пруденко М.М., Гелюта В.П. Гриби Канівського природного заповідника. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 271 с.

Дудка І.О., Гелюта В.П., Андріанова Т.В. та ін. Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України.– К.: Арістей, 2009. – Том 1. – 306 с.; том 2. – 428 с.

Червона книга України. Рослинний світ / Ред. Я.П. Дідух. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.

Voytyuk S.O., Heluta V.P., Wasser S.P. et al. Biodiversity of the Powdery Mildew Fungi (Erysiphales, Ascomycota) of Israel (Biodiversity of  Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel). Edited by Paul A. Volz. – Ruggel: A.R.A. Gantner Verlag K.-G., 2009. – 290 p.

Savchenko K.G., Wasser S.P., Heluta V.P., Nevo E. Smut fungi of Israel (Biodiversity of  Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel). Edited by Paul A. Volz. – Koeltz Scientific Books, 2015. – 160 p.

 

Статті

Гелюта В.П. Гіпотеза про походження та міграції грибів порядку Erysiphales // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 5. – С. 5–13.

Гелюта В.П. Мікофлорогенетичний аналіз видового складу борошнисторосяних грибів України // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 2. – С. 200–206.

Heluta V.P. Phylogeny of Erysiphe species on the Fabaceae sensu lato // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 6. – С. 703–710.

Heluta V.P. Distribution of Erysiphe and Microsphaera species (Erysiphales) by phylogenic groups of legumes // Укр. ботан. журн. – 1998. –55, № 5. – С. 481–486.

Heluta V.P., Braun U., Gvritishvili M. Podosphaera salatai  sp. nov. (Erysiphales) from Georgia // Fungal diversity. – 2005. – 18. – P. 89–94.

Гелюта В.П., Войтюк С.О. Види роду Leveillula G. Arnaud (Erysiphales): поширення в Україні та ключ для їх визначення // Чорноморський ботанічний журнал. – 2005. – 1, № 1. – С. 105–116.

Braun U., Takamatsu S., Heluta V., Limkaisang S., Divarangkoon R., Cook R., Boyle H. Phylogeny and taxonomy of powdery mildew fungi of Erysiphe sect. Uncinula on Carpinus species // Mycological Progress. – 2006. – 5, № 3. – P. 139–153.

Voytyuk S.O., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E. Genus Golovinomyces (Erysiphales) in Israel: species composition, host range, and distribution // Mycologia Balcanica. – 2006. – 3. – P. 131–142.

Гелюта В.П., Висоцька О.П., Бесєдіна І.С. Нові види роду Leccinum Gray (Boletaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 4. – С. 570–574.

Voytyuk S.O., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E. The genus Podosphaera Kunze (Ascomycota, Erysiphales) in Israel: species composition, host range and distribution // Nova Hedwigia. – 2007. – 85, № 3–4. – P. 277–298. DOI: 10.1127/0029-5035/2007/0085-0277

Seko Y., Bolay A., Kiss L., Heluta V., Grigaliunaite B., Takamatsu S. Molecular evidence in support of recent migration of a powdery mildew fungus on Syringa spp. into Europe from East Asia // Plant Pathology. – 2008. – 57, № 2. – 243-250. DOI: 10.1111/j.1365-3059.2007.01775.x

Гелюта В.П., Гирилович И.С. Первые находки Leveillula helichrysi Heluta et Simonian на территории Беларуси // Укр. ботан. журн. – 2008. – 65, № 6. – С. 891-895.

Takamatsu S., Heluta V., Havrylenko M., Divarangkoon R. Four powdery mildew species with catenate conidia infect Galium: molecular and morphological evidence // Mycological Research. – 2009. – 113. – P. 117-129.

Гайова В.П., Гелюта В.П., Уманець О.Ю. Перші знахідки гриба Sclerotinia minor Jagger (Sclerotiniaceae) на орхідних в Україні // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 2. – С. 234-239.

Heluta V.P., Dzyunenko O.O., Cook R.T.A., Isikov V.P. New records of Erysiphe species on Catalpa bignoniodes in Ukraine // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 3. – С. 346-353.

Heluta V.P., Takamatsu S., Voytyuk S.O., Shiroya Y. Erysiphe kenjiana (Erysiphales), a new invasive fungus in Europe // Mycological Progress. – 2009. – P. 367–375. – DOI 10.1007/s11557-009-0610-8

Висоцька О.П., Гелюта В.П., Бесєдіна І.С. Макроміцети Шацького національного природного парку // Заповідна справа в Україні. – 2009. – 15, вип. 2. – С. 56–60.

Гелюта В.П., Надєіна О.В., Димитрова Л.В. Друга знахідка Helvella monachella (Scop.) Fr. (Helvellaceae, Ascomycota) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 6. – С. 846–849.

Heluta V., Takamatsu S., Harada M., Voytyuk S. Molecular phylogeny and taxonomy of Eurasian Neoerysiphe species infecting Asteraceae and Geranium // Persoonia. – 2010. – 24. – P. 81–92. DOI:10.3767/003158510X501696

Савченко К.Г., Гелюта В.П., Уманець О.Ю. Sporisorium cenchri (Lagerh.) Vánky – новий для України вид сажкового гриба (Ustilaginomycetes) // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 4. – С. 611–614.

Савченко К.Г., Гелюта В.П. Melanotaenium cingens (Beck) Magnus (Melanotaeniaceae, Ustilaginales) – новий вид в Україні // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 5. – С. 721–724.

Гелюта В.П., Висоцька О.П., Бесєдіна І.С. Агарикоїдні гриби Національного парку “Прип’ять-Стохід” // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2010. – № 7. – С. 91–102.

Savchenko K., Heluta V. New records of graminicolous smut fungi in Ukraine // Mycotaxon. – 2010. – 113. – P. 237–242.

Savchenko K.G., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E. Smut fungi of Israel: a preliminary check-list // Mycologia Balcanica. – 2010. – 7, № 2–3. – P. 111–116.

Савченко К.Г., Дзюненко О.О., Гелюта В.П. Melanustilospora ari (Cooke) Denchev (Urocystales) на видах Arum L. в Україні // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – С. 916–919.

Heluta V., Hayova V., Tykhonenko Yu., Dzhagan V., Umanets O. Microfungi on plants from Tendra Island (Ukraine, Black Sea) // Polish Botanical Journ. – 2010. – 55, № 2. – P. 441–449.

Savchenko K.G., Heluta V.P. New records of Microbotryum species parasitizing Caryophyllaceae from Ukraine // Acta Mycologica. – 2010. – 45, № 2. – P. 163–167. DOI: http://dx.doi.org/10.5586/am.2010.021

Savchenko K.G., Heluta V.P. Tolyposporium junci: a new smut fungus for Belarus // Botanica Lithuanica. – 2011. – 17, N 1. – P. 55–57.

Савченко К.Г., Гелюта В.П., Джаган В.В. Нові знахідки рідкісного сажкового гриба Microbotryum holostei (de Bary) Vánky (Microbotryomycetes) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 1. – С. 122–126.

Seko Y., Heluta V., Grigaliunaite B., Takamatsu S. Morphological and molecular characterization of two ITS groups of Erysiphe (Erysiphales) occurring on Syringa and Ligustrum (Oleaceae) // Mycoscience. – 2011. – 52, № 3. – P. 171–182.

Heluta V.P., Umanets K.S., Hayova V.P. Species differentiation in the Magnicellulatae complex (Podosphaera, Erysiphales) within the specimens collected in Ukraine // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 4. – С. 585–597.

Гелюта В.П., Коритнянська В.Г. Golovinomyces greeneanus (U. Braun) Heluta (Erysiphales) – новий для України вид борошнисторосяних грибів // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 5. – С. 773–779.

Тихоненко Ю.Я., Гелюта В.П. Борошнисторосяні та іржасті гриби Природного заповідника «Ґорґани» // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 6. – С. 853–864.

Savchenko K.G., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E. A contribution to the study of smut fungi of Israel // Mycotaxon. – 2011. – 118. – P. 303–309. DOI: http://dx.doi.org/10.5248/118.303

Гелюта В.П., Гайова В.П., Тихоненко Ю.Я., Маланюк В.Б., Слободян О.М. Гриби Природного заповідника «Ґорґани» // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2011. – № 8. – С. 88–108.

Гелюта В.П. Огляд представників роду Boletus L. як претендентів на включення до «Червоної книги України» // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матер. II Міжнар. наук. конф. (9–12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська область). – К.: Паливода А.В., 2012. – С. 201–204.

Savchenko K.G., Heluta V.P. Smut fungi of Ukraine, a checklist // Sydowia. – 2012. – 64, № 2. – P. 281–300.

Savchenko K.G., Heluta V.P., Hirylovich I.S., Wasser S.P., Nevo E. Notes on some Eurasian species of Anthracoidea and Entyloma. – Mycotaxon. – 2012. – 121. – P. 53–62. DOI: http://dx.doi.org/10.5248/121.53

Гелюта В.П., Акулов О.Ю. Нові та рідкісні для України види роду Leccinum (Boletales, Basidiomycota) // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 6. – С. 886–900.

Savchenko K.G., Lutz M., Piątek M., Heluta V.P., Nevo E. Anthracoidea caricis-meadii is a new North American smut fungus on Carex sect. Paniceae // Mycologia. – 2013. – 105, N 1. – P. 181–193.

Heluta V.P., Korytnianska V.G., Akata I. Distribution of Erysiphe platani (Erysiphales) in Ukraine // Acta Mycologica. – 2013. – 48, № 1. – P. 105–112. DOI: 10.5586/am.2013.012

Безсмертна О.О., Гелюта В.П. Поширення в Україні Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 6. – С. 792–795.

Savchenko K.G., Carris L.M., Castlebury L.A., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E. Stripe smuts of grasses: one lineage or high levels of polyphyly? // Persoonia. – 2014. – 33. – P. 169–181. DOI: http://dx.doi.org/10.3767/003158514X685202

Heluta V.P. Erysiphe dudkae sp. nov., a new species of powdery mildews on Brugmansia suaveolens (Solanaceae) from Montenegro // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 6. – P. 728–730

Бикетова А.Ю., Гелюта В.П. Первая находка Rubinoboletus rubinus (Boletales) на территории Украины // Микология и фитопатология. – 2015. – 49, вып. 1. – С. 3–6.

Akata I., Heluta V.P. First record of Erysiphe syringae-japonicae in Turkey // Mycotaxon. – 2015. – 130. – P. 259–264. DOI: http://dx.doi.org/10.5248/130.259

Гелюта В.П., Кравчук О.О. Перші знахідки в Україні нового інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales) // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 1. – С. 39–45.

Тарєєв А.С., Гелюта В.П. Нова знахідка Betula obscura (Betulaceae) на території Центрального Полісся України // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 2. – С. 144–146.

Takamatsu S., Ito (Arakawa) H., Shiroya Y., Kiss L., Heluta V. First comprehensive phylogenetic analysis of the genus Erysiphe (Erysiphales, Erysiphaceae) I. The Microsphaera lineage // Mycologia. – 2015. – 107, № 3. – P. 475–489. DOI: 10.3852/15-007

Takamatsu S., Ito (Arakawa) H., Shiroya Y., Kiss L., Heluta V. First comprehensive phylogenetic analysis of the genus Erysiphe (Erysiphales, Erysiphaceae) ІI: the Uncinula-lineage // Mycologia. – 2015. – 107, № 5. – P. 903–914. DOI: 10.3852/15-062

 

 

На головну