Обчислювальний центр

Створення математичного підрозділу започаткував академік К.М. Ситник, який майже 30 років (до 2003 р.) очолював Інститут, а сьогодні обіймає посаду почесного директора. Лабораторія математики, як окремий структурний підрозділ, почала своє існування в квітні 1979 р. і нараховувала на момент створення 8 співробітників. У 2004 р. виповнилося 25 років існування лабораторії в Інституті, зараз вона носить назву обчислювального центру. До її складу входять чотири співробітника - науковий співробітник, зав. обчислювальним центром І.М. Аніщенко, два провідних інженери Н.В. Гурінович і Н.Г. Терентьєва, інженер І.П. Сіренко.

До наукових напрямків, якими цікавляться математики, можна віднести: вивчення різноманітності біоти України із застосуванням математичних методів, створення інформаційно-комп'ютерних систем різних ботанічних об'єктів, теоретичні питання вимірювання різноманітності таксонів судинних рослин і водоростей, розробка на основі теорії біологічних вимірювань критеріїв для всебічної оцінки представників різних таксонів, вивчення внутрішньовидової мінливості різноманіття мікобіоти різних таксономічних груп, моделювання росту та розвитку деяких об'єктів рослинного світу, аналіз міжпопуляційної та внутрішньопопуляційної варіабельності деяких таксонів судинних рослин за допомогою як стандартних, так і самостійно розроблених методів, вивчення стану та динаміка ресурсів деяких видів лікарських рослин із застосуванням можливостей геоінформаційних систем, комп'ютеризація колекцій Гербарію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW). Крім того, тут готується щоквартальник Українського ботанічного товариства, проводяться консультації з різних питань математичної обробки ботанічної інформації, роботи з стандартними пакетами програм, з технічних питань експлуатації комп'ютерів і адаптації програмного забезпечення.

Результати наукової діяльності співробітників підрозділу, підготовлених самостійно та у співавторстві з науковцями інших відділів Інституту, висвітлено на сторінках 4 монографій, низки препринтів і статей у вітчизняних та закордонних виданнях.

Публікації останніх років

  1. Аніщенко І.М., Сіренко І.П., Мосякін С.Л., Гурінович Н.В. Структура бази даних номенклатури судинних рослин України // Укр. ботан. журн. – 2001. – 58, № 2. – С. 160 – 165.
  2. Anishchenko I. Essential creation of a database of the DINOPHYTA of the Ukraine // Phycologia. – 2001. – 40, № 4. – P. 71.
  3. Королева О.В., Анищенко И.Н., Терентьева Н.Г. Внутривидовая изменчивость морфометрических признаков грибов отдела Ascomycota s.l. в растительных сообществах Нижнеднепровских арен (Украина). // Микология и фитопатология. – 2002. – 36, № 1 . – С. 27 – 34.
  4. Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Аніщенко І.М., Гуринович Н.В. Стан та динаміка ресурсів Acorus calamus L. в Україні // Укр. ботан. журн. – 2002 . – 59, № 4 . – С. 412 – 420.
  5. Anishchenko I., Krakhmalnyy A. Creation and use a database of Dinophyta of Ukraine // 3-rd Conference of the International Society for Ecological Informatics.   –   Rome (Italy). – 2002. – P. 10.
  6. Кузуб В.В., Аніщенко І.М., Терентьєва Н.Г. Фітотрофні мікроміцети основних рослинних угруповань Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника. // Заповідна справа в Україні. – 2002. – 8, № 1. – С. 49 – 55.
  7. Придюк М.П., Дудка І.О., Аніщенко І.М., Терентьева Н.Г. Порівняльна характеристика грибів основних рослинних формацій Дніпровсько-Орельського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. — 2002 . — Т. 8, вип. 2. — С. 49 – 53.
  8. Аніщенко І.М., Сіренко І.П. Комп'ютеризація колекції типових зразків Національного гербарію України Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України   // Вісник Луганського Державного педагогічного університету.   Біологічні науки.  —  2003. — № 11(67). — С. 31 – 34.

 

E-mail:

       +38 (044) 2351311

На головну