Шевера Мирослав Васильович (Myroslav V. Shevera)

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
провідний науковий співробітник відділу систематики і флористики судинних рослин

 

Наукові інтереси: систематика, флористика, охорона природи, історія науки.

E-mail: shevera.myroslav@gmail.com

 

Researchgate

Google Scholar


1963 року народження (м. Ужгород, Закарпатська обл.).


Освіта:

 • 1980-1985 рр. – студент біологічного факультету Ужгородського державного університету (тепер Ужгородський національний університет).
 • 1985-1988 рр. – аспірант Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (тепер Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України).

Посади:

 • 1988-1992 рр. – молодший науковий  співробітник Інститут ботаніки НАН України.
 • 1993-1999 рр. – науковий співробітник.
 • 1999-2010 рр. – старший  науковий співробітник.
 • 2010 – до тепер – провідний науковий співробітник.

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Род Chamaecytisus Link (Fabaceae Lindl.) флоры Украины: критико-систематическое, биоморфологическое, эколого-хорологическое исследование и перспективы использования)».
Досліджує систематику родів Chamaecytisus Link, Oenothera L., Malva L.; процеси фітоінвазій в Україні, урбанофлори. Співавтор робочого варіанту Національної стратегії контролю неаборигенних рослин в Україні (Протопопова, Мосякін, Шевера, 2002, 2003).

В 2016 р. М.В. Шевері в складі творчого колективу була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць “Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища” (за 2015 р.).

Автор та співавтор понад 300 наукових, науково-методичних та науково-популярних публікацій.


Педагогічна діяльність:

 • 2001-2003 рр. – доцент Національного аграрного університету.
 • 2002–2013 рр. – доцент Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
 • Підготував шість кандидатів наук.

Організаційна та громадська діяльність:

 • Учений секретар експертної ради із загальної біології ВАК України (1993-1996).
 • Учений секретар Комісії НАН України з розробки наукової спадщини академіка В.І. Вернадського (1997-2000).
 • Член наукового комітету міжнародної наукової конференції “Anthropization and environment of Rural settlements. Flora and vegetation”.
 • Член редакційної колегії «Українського ботанічного журналу» (2009 – до тепер)
 • Член редакційної колегії «Environmental and Socio-Economic Studies» (Katowice, Poland, 2013 – до тепер)
 • Член науково-технічної ради Національного природного парку «Подільські Товтри» (2006 – до тепер)
 • Член Інформаційно-бібліотечної ради НАН України (від 2009 р.)
 • Член Міжвідомчої робочої групи щодо інвазійних чужорідних видів Міністерства екології та природних ресурсів України (2018)

Членство в товариствах:

 • Член Українського ботанічного товариства
 • Член International Association of Plant Taxonomists.

Вибрані публікації:

Монографії

Шевера М.В. Рід Chamaecytisus Link // Червона книга України. Рослининий світ. 2 вид. / Під заг. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонка. – К.: УЕ, 1996. – С. 151-157.

Protopopova V., Shevera M. A preliminary checklist of urban flora of Uzhgorod. – Кyiv: Phytosociocentre, 2002. – 68 p.

Rostanski K., Dzhus M., Gudzinskas Z., Rostanski A., Shevera M., Sulcs V., Tokhtar V. The genus Oenothera L. in Eastern Europe. Krakow: W. Szafer Institute of Botany, PAN, 2004. – 133 p.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Мосякін С.Л., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Васильєва Т.В., Петрик С.П. Інвазійні рослини у флорі Північного Причорномор’я. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 56 с.

Шевера М.В. Рід ChamaecytisusLink (співавт.: Любінська Л.Г., Орлов О.О., Крицькa Л.І., Рифф Л.Е.), Quercus cerris, Doronicum hungaricum (співавт.Кіш Р.Я.), Poa rehmannii (співавт.: Чорней І.І., Коротченко І.А.) // Червона книга України. Рослинний світ. – Вид. 3. – Ред. Я.П. Дідух. – К.: Глобал Консалтинг, 2009. – С. 218, 233, 455-461, 485.

Дідух Я.П., Коротченко І.А., Фіцайло Т.В., Бурда Р.І., Мойсеєнко І.І., Якушенко Д.М., Шевера М.В. Екофлора України Т. 6 / Відпов. ред. Я.П. Дідух. –  К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 422 с.

Оптасюк О.М., Шевера М.В. Рід Linum L. у флорі України. – К.: Альтерпрес, 2011. –  276 с.

Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Vol. 16 (Cydonia to Prunus, excl. Sorbus) // Eds. A. Kurtto, A. Sennikov, R. Lampinen on the basis of team-work of European botanists: Ukraine – N.M. Fedoronchuk, A.A. Kagalo, M.V. Shevera, N.M. Sytschak, A.V. Yena. – Helsinki: The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica, 2013. – 168 p.

Дідух Я.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Кіш Р.Я., Протопопова В.В., Шевера М.В., Козак О.М., Контар І.С., Розенблат Ю.В., Норенко К.М. Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат / Наук. ред. Я.П. Дідух і І.І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – 284 с.

Тимченко І.А., Протопопова В.В., Шевера М.В. Зозулині  черевички справжні (Cypripedium calceolus L.),  ремнепелюстник козячий (Hymantogliossum caprinum (M. Bieb.) K. Koch), стевенієла сатириовидна (Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr) // Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції / За ред. В.А. Соломахи. – Житомир: вид. О.О. Євенок, 2017. – С. 58-59, 94-95, 114-115.

Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Vol. 17 (Sorbus, s. lato) // Eds. A. Kurtto, A. Sennikov, R. Lampinen on the basis of team-work of European botanists: Ukraine – N.M. Fedoronchuk, A.A. Kagalo, M.V. Shevera, N.M. Sytschak. – Helsinki: The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica,  2018. – 132 p.

Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Протопопова В.В., Шевера М.В., Коржан К.В., Волуца О.Д. Інвазійні рослини Буковинського Передкарпаття / Наук. ред. І.І. Чорней. – /Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – Чернівці: Друк-Арт, 2018. – 177 с.

 

Брошури

Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. – К.: Інститут ботаніки НАН України, 2002. – 32 с.

 

Довідники

Устинов И.Д., Кудина Ж.Д., Мовчан А.Н., Омелюта В.С., Шевера М.В., Устинова А.Ф. Краткий справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение на Украине. Полтава: “Астрея”, 1994. – 194 с.

Гербарій Інституту ботаніки НАН України KW – Herbarium of the Institute of Botany, NAS of Ukraine Л.І. Крицька, С.Л. Мосякін, М.М. Федорончук, М.В. Шевера та ін. / За ред. Л.І. Крицької, С.Л. Мосякіна. – К., 2002. – 144 с.

Чужорідні види у флорі України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 1 / Бурда Р.І., Протопопова В.В., Шевера М.В., Голівець М.О. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 68 с.

Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 2 [електронна видання] / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, М.О. Голівець. – К.: [б. в.], 2014. – 86 с.

Чужорідні види у флорі України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 3 [електронне видання] /Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, М.О. Голівець. – К.: [б. в.], 2015. – 105 с.

Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 4 [електронна видання] /Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О.О Кучер. – К.: [б. в.], 2017. – 107 с.

Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 5 [електронна видання] /Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О.О Кучер. – К.: [б. в.], 2018. – 130 с.

Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 6 [електронна видання] / Упорядники: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О.О Кучер. – К.: [б. в.], 2019. – 137 с.

 

Статті:

Івченко І.С., Шевера М.В. Chamaecytisus pineticola Ivczenko – новий для науки вид // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 2. – С. 84-86.

Мосякін С.Л., Шевера М.В. Eleusine Gaerth. (Poaceae, Cynodonteae) – новий адвентивний рід флори України // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 1. – С. 94-97.

Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Lepidium virginicum L. – новий вид флори України // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 2/3. – С. 225-228.

Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Xanthium saccharatum Wallroth. – новий вид флори України // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 145-149.

Ростанські К., Тохтар В.К., Шевера М.В. Нові для України види роду Oenothera L. (Onagraceae L.) // Укр. ботан. журн. – 1997. –  54, № 2. – С. 174-177.

Гузік Я., Протопопова В.В., Кагало О.О., Мойсієнко І.І., Проць Б.Г., Шевера М.В. Нові локалітети карантинного бур’яну Euphorbia dentata Michx. в Україні // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, № 3. – С. 280-283.

Protopopova V., Shevera M.V. Expansion of alien plants in settlements of the Tisa river basin (Transcarpathia, Ukraine) // Thaiszia – J. Bot. Košice, 1998. – 8, № 2. – P. 33-42.

Ситник К.М., Ільїнська А.П., Шевера М.В. Тканинно-клітинна трансформація Myagrum perfoliatum L. (Brasscaceae) в умовах забруднення м. Києва // Екол. і ноосферол. – 1998. – 4, № 1/2. – С. 6-11.

Кpицька Л.І., Новосад В.В., Федорончук М.М., Шевера М.В. Типіфікація видів судинних pослин, описаних з теpитоpії України: pодина Сaryophyllаceae Juss. (підродини: Alsinoideae A. Br., Paronichiodeae Vierh.) // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 2 – С. 150-155.

Кpицька Л.І., Федорончук М.М., Царенко О.М., Шевера М.В. Типіфікація видів судинних pослин, описаних з теpитоpії України: pодина Сaryophyllaceae Juss. (підродина Silenoideae A. Br.) // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 4. – С. 402-410.

Кpицька Л.І., Мосякін С.Л., Hовосад В.В., Федорончук М.М., Цаpенко О.М, Шевера М.В. Типіфікація видів судинних pослин, описаних з теpитоpії Укpаїни: родина Fabaceae Lindl. // Укр. ботан. журн.– 1999. – 56, № 6. – С. 606-616.

Федорончук М.М., Кpицька Л.І., Шевера М.В. Типіфікація видів судинних pослин, описаних з теpитоpії Укpаїни: родини Onagraceae Juss., Trapaceae Duort., Asclepiadaceae Lindl., Convolvulaceae Juss., Cuscutaceae Dumort., Boraginaceae Juss. // Укр. ботан. журн., 2000. – 57, № 2. – С. 126-133.

Кpицька Л.І., Протопопова В.В., Федорончук М.М., Шевера М.В. Типіфікація видів судинних pослин, описаних з теpитоpії Укpаїни: pодини Solanaceae Juss., Scrophullariaceae Juss., Orobanchaceae Vent., Lentibulariaceae Rich., Plantaginaceae Juss. // Укр. ботан. журн. – 2000. – 57, № 5 – C. 533-541.

Maycock P.F., Guzik J., Jankovich J., Shevera M.V., Carleton T.J. Composition, structure and ecological aspects of Mesic Old Growth Carpathian Deciduous Forest of Slovakia, Southern Poland and the Western Ukraine // Fragm. Flor. Geobot. – 2000. – 45, № 1–2. – P. 281-321.

Крицька Л.І., Федорончук М.М., Царенко О.М., Шевера М.В. Типіфікація видів судинних рослин, описаних з території України: родини Liliaceae Juss., Alliaceae J. Agardh // Укр. бот. журн. – 2000. – 57, № 6. – С. 689-696.

Крицкая Л.И., Федорончук Н.М., Шевера М.В. Типіфікація видів судинних рослин, описаних з території України: родини: Thymelaceae Juss., Lythraceae St.-Hill., Ruthaceae Juss., Aceraceae Juss., Linaceae DC. ex S.F. Gray, Geraniaceae Juss., Polygalaceae Lindl., Celastraceae R. Br., Santalaceae R. Br. // Укр. бот. журн. – 2001. – 58, № 1. – С. 47-53.

Крицкая Л.И., Федорончук Н.М., Шевера М.В. Типы видов семейства Liliаceae s.l. в гербарии Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины // Ботан. журн. 2002. – 87, № 11. – С. 123-126.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Урбанофлора Ужгорода. І. Екологічний аналіз // Наук. вісн. УжНУ. – 2003. – Сер. Біол., вип. 13. – С. 108-110.

Ільїнська А.П., Шевера М.В. Структура поверхні листка представників родів Berteroa DC., Descurainia Webb. et Berth. та Capsella Medic. (Brassicaceae) // Укр. бот. журн. – 2003. – 60, № 5. – С. 522-527.

Ільїнська А.П., Шевера М.В. Таксономічна значущість ознак ультраструктури поверхні листків у родині Brassicaceae Burnett // Наук. Вісн. Чернівецького ун-ту. – 2003. – Сер. Біол., Вип. 169. – С. 167-176.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Вдосконалення фітокарантинного контролю з позицій фітозабруднення довкілля // Пром. ботан. – 2004. – Вип. 4. – С. 79-85.

Федорончук Н.М., Шевера М.В., Крицкая Л.И. Коллекция типов видов семейства Fabaceae s.l. в Гербарии Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины (KW) // Ботан. журн. – 2003. – 88, № 12. – С. 93-108.

Федорончук М.М., Крицька Л.І., Шевера М.В., Шиян Н.М., Царенко О.М. Види судинних рослин, описані з України: родини: Valerianaceae, Dipsacaceae, ApocynaceaeCampanulaceae, Gentianaceae // Укр. бот. журн. – 2004. – 60, № 1. – С. 44-54.

Ільїнська А.П., Шевера М.В. Структура поверхні листків представників родів Lepidium L. та Cardaria Desv. (Brassicaceae) // Укр. бот. журн. – 2004. – 61, № 2. – С. 115-124.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Фітоінвазії. І. Аналіз основних термінів // Пром. ботан. – 2005. – Вип. 5. – С. 55-60.

Protopopova V.V., Shevera M.V. Archaeophytes in Ukraine: the present patterns of distribution and degree of naturalization // Thaiszia J. Bot. Kosice – 2005. – 15, Suppl.1. – P. 53-69.

Чорна Г.А., Протопопова В.В., Шевера М.В., Федорончук М.М. Elodea nuttallii (Planch.) St. John (Hydrocharitaceae) – новий для флори України вид // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, № 3. – С. 328-332.

Protopopova V.V., Shevera M.V., Mosyakin S.L. Deliberate and unintentional introduction of invasive weeds: a case study of the alien flora of Ukraine // Euphytica, 2006. – 148. – 17–33.

Protopopova V.V., Shevera M.V., MelnykR.Р. The history of introduction and present distribution of Elaeagnusangustifolia L. in the Black Sea area (Ukraine) // Чорноморський ботан. журн. – 2006. – 2, № 2. – С. 1-13.

Мосякін С.Л., Федорончук М.М., Шевера М.В., Губарь Л.М. Типи видів родини Poaceae, описаних з України: роди Agropyron P. Gaertm., Agrostis L., Agrotrigia Tzvelev, Alopecurus L., Apera Adans., Avena L., Briza L., Bromopsis (Dumort.) Fourr., Bromus L., Calamagrostis Adans. // Укр. бот. журн. – 2007. – 64, № 2. – С. 219-228.

Celka Z., Drapikowska M., Ogrodowicz K., Shevera M.V., Skudlarz P. Differentiation of petals in the Malvaalcea  L. population from the regions of Central and Eastern Europe // Biodiv. Res. Conserv. – 2007. – 5-8. – P. 17-24.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Види адвентивних рослин України як індикатори ксерофілізації флори // Матеріали семінару стосовно затвердження Національної  доповіді щодо впровадження в Україні Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (21 листопада 2007). – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – С. 79-85.

Музичук Г.М., Горай Г.О., Шевера М.В. Прогнозування успішності та економічної перспективності інтродукції видів квітниково-декоративних рослин родини макових (Papaveraceae Juss.) у Лісостеп та Полісся України // Пром. ботан. – 2008. – Вип. 8. – С. 115-132.

Protopopova V.V., Shevera M.V. Participation of archaeophytes in urban floras in different botanical and geographical zones of Ukraine: a preliminary assessment // Thaiszia – J. Bot. Kosice. – 2008. – 18, Suppl. 1. – P. 89-104.

Protopopova V.V., Shevera M.V. Participation of alien species in urban floras in different botanical and geographical zones of Ukraine: a preliminary assessment // Biodiv. Res. Conserv. – 2008. – 11-12. – P. 9-16.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Розвиток досліджень фітоінвазій в Україні під впливом ідей Ч. Елтона // Укр. бот. журн. – 2008. – 65, № 6. – С. 922-934.

Тохтарь В.К., Фомина О.В., Петчин А.Н., Шевера М.В., Губарь Л.М. Сравнение урбанофлор различных природно-климатических зон методом факторного анализа // Пробл. регионал. эколог. – 2009. – № 1. – С. 27-30.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Мосякін С.Л., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Васильєва Т.В., Петрик С.П. Види-трансформери у флорі Північного Причорномор’я // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 6. – С. 770-782.

Мосякін С.Л., Федорончук М.М., Шевера М.В., Губарь Л.М. Види родини Poaceae, описані з України: роди Cleistogenes Keng, Dactylis L., Elymus L., Elytrigia Desv., Eragrostis Wolf, Festuca L. // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 2. – С. 57-65.

Шиян Н.М., Мосякін C.Л., Федорончук М.М., Шевера М.В. Типіфікація родини Asteraceae флори України: роди Achillea L., Anthemis L., Arctium L. // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 3. – С. 398-404.

Андрик Є.Й., Балог Л., Шевера М.В. Humulus japonicus Siebold. et Zucc. (Cannabaceae) – новий адвентивний вид флори України // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67 № 3. – С. 438-445.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Аніщенко І.М., Терентьєва Н.Г. Аналіз видового складу кенофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України із застосуванням методів математичної статистики // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 4. – С. 58-68.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Коржан К.В. Види-трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – С.852-864.

Протопопова В.В., Федорончук М.М., Шевера М.В., Джуран В.М., Крецул Н.І. Синантропізація лучного флористичного комплексу Середнього Придніпров’я // Наук. Вісн. Чернівецького ун-ту. – 2010. – Т. 2., Вип. 3 – С. 52-57.

Pifkó D., Shevera M. Type and authentic specimens of taxa of Сytisus s.l. in the Herbarium of Y. Fed’kovych Chernivtsi National University (CHER) // Біол. системи (Чернівці). – 2010. – Т. 2, Вип. 4. – С. 54-57.

Єна А.В., Шевера М.В. Критичні нотатки до систематики Pinophyta у флорі України // Чорноморський ботан. журн. – 2011. –  7, № 2. – 113-118.

Оптасюк О.М., Шевера М.В. Типіфікація видів родини Salicaceaе Lindl., описаних з території України // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 5. – С. 724-730.

Pifkó D., Shevera M. Does Chamaecytisus aggregatus (Schur) Czerep. (Fabaceae Lindl.) occur in Ukraine? // Біол. системи (Чернівці). – 2011. – Т. 3, вип. 4. –  C. 437-440.

Федорончук М.М., Шевера М.В. Типіфікація видів родин Сupressaceae Bartl. та Pinaceae Lindl., описаних з території України // Біол. системи (Чернівці). – 2011. – Т. 3, вип. 4. – C. 465-467.

Прoтопопова В.В., Шевера М.В., Багрікова Н.О., Рифф Л.Е. Види-трансформери у флорі Південного берега Криму // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 1. – С. 54-68.

Ільїнська А.П., Протопопова В.В., Шевера М.В. Типи та автентичні зразки видів, описаних Д.М. Доброчаєвою // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 4. – С. 502-511.

Перегрим О.М., Шевера М.В. Типіфікація видів роду Viola L., описаних із території України // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 5. – С. 679-688.

Celka Z., Szczecińska M., Sawicki J., Shevera M. Molecular studies did not support the distinctiveness of Malva alcea and M. excisa (Malvaeae) in Central and Eastern Europe // Biologia (Section Botany). – 2012. – 67. – 6. – P. 1088-1098.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Фітоінвазії. ІІ Аналіз основних класифікацій, схем і моделей // Пром. ботан. – 2012. – Вип. 12. – С. 88-95.

Protopopova V.V., Shevera M.V., Fedoronchuk M.M. The geographical analysis of apophytes fraction of urban floras of Ukraine // Thaiszia – J. Bot. – 2012. – 22, № 2. – P. 181-189.

Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Korzhan K.V., Budzhak V.V., Velychko M.V., Protopopova V.V., Shevera M.V. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathians (Ukraine) // Thaiszia – J. Bot. – 2012. – 22, № 2. – P. 243-254.

Pifkó D., Shevera M. Proposal to conserve Cytisus podolicus (Chamaecytisus podolicus) against Cytisus bucovinensis, and Cytisus bloсkianus (Chamaecytisus blockianus) against Cytisus kerneri and C. marilauni // Taxon. – 2013. – 62, № 1. – P. 181-183.

Barina Z., Shevera M., Sîrbu C., Pinke Gy. Current distribution and spreading of Euphorbia davidii (E. dentata agg.) in Europe // Cent. Europ. Journ. of Biol. – 2013. – 8, Is. 1. – P. 87-95.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Аніщенко І.М., Терентєва Н.Г. Порівняльна характеристика археофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 2. – С. 158-163.

Любінська Л.Г., Шевера М.В. Онтоморфогенез Chamaecytisus albus (Нacq.) Rothm. (Fabaceae) та стан його локальної популяції в урочищі “Чапля” (Національний природний парк “Подільські Товтри”) // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 4. – С. 538-542.

Орлов О.О., Шевера М.В., Бронсков О.І. Impatiens balfourii (Balsaminaceae) – новий адвентивний вид флори України // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 1. – С. 45-49.

Protopopova V., Shevera M. Ergasiophytes of the Ukrainian flora // Biodiv: Res. Conserv. – 2014. – 35. – P. 31-46.

Shevera M.V., Pifkó D., Optasyuk O. List of taxa described by Antal Margittai and lectotypification of some Margittai’s taxa deposited in the Hungarian Natural History Musem (BP) // Studia Botanica. – 2014. – Vol. 45 – P. 113-122.

Протопопова В.В., Шевера М.В., Федорончук М.М., Шевчик В.Л. Види-трансформери у флорі Середнього Придніпров’я // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 5. – C. 563-572.

Шевера М.В., Маєкова Я., Заліберова М., Протопопова В.В., Андрик Є.Й. Geranium purpureum (Geraniaceae) – новий вид адвентивних рослин у флорі рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 4. – C. 334–339.

Celka Z., Drapikowska M., Jusik S., Olejnik N., Shevera M.V., Szkudlarz P. Morphological variability of hairs in Malva alcea (Malvaceae) populations from Central and Eastern Europe, and consideration of the status of Malva excise // Pakistan Bot. J. – 2015. – Vol. 47, № 2. – P. 467-476.

Protopopova V.V., Shevera M.V., Orlov O.O., Panchenko S.M. The transformer species of the Ukrainian Polissya // Biodiv. Res. Conserv.  – 2015. – 39. – P. 7-18.

Ільїнська А.П., Протопопова В.В., Шевера М.В. Типи видів, описаних Д.М. Доброчаєвою та на її честь. – В кн. Дарина Микитівна Доброчаєва. До 100-річчя від дня народження / Укл. А.П. Ільїнська, В.В. Протопопова, М.В. Шевера. – К.: Академперіодика, 2016. – С. 158–168+22 кол. іл.

Протопопова В.В., Шевера М.В. Особливості структури апофітної фракціі урбанофлор України // Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти. Зб. пр., присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України А.М. Гродзинського (1926-1988) / Відпов. ред. Н.В. Заіменко. – К.: Наш формат, 2016. – С. 216-229.

Rewicz A., Bomanowska A., Shevera M.V., Kurowski J. K., Krasoń K., Zielińska K.M. Cities and disturbed areas as man-made shelters for Orchid communities // Not. Bot. Horti Agrobot. (Cluj-Napoka). – 2017. – 45, № 1. – Р. 126-139.

Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M.V., Milicka N. Morphological variation of Erechtites hieracifolia (L). Raf. ex DC. (Asteraceae) achenes in the zone of the species’ geographic range expansion, based on the localities from East-Central Europe // Baltic Forestry. – 2017. – 23, № 2. – P. 356-363.

Протопопова В.В., Тимченко І.А., Єфімов П.Г., Шевера М.В. Типи назв таксонів родини Orchidaceae, описаних із території Криму // Укр. ботан. журн. – 2017. – 74, № 4. – C. 326-333.

Шевера М.В. Reynoutria × bohemica (Polygonaceae) – потенційно інвазійний вид у флорі України // Укр. ботан. журн. – 2017. – Т. 74, № 6. – С. 548-555.

Шевера М.В., Протопопова В.В., Томенчук Д.Є., Мандрик Є.Й., Кіш Р.Я. Перший в Україні офіційний регіональний список інвазійних видів рослин Закарпаття // Вісник НАН України. – 2017. – 10. – C. 53-61.

Nachychko V.O., Helesh M.B., Sosnowsky Yev.V., Shevera M.V., Honcharenko V.I. Some nomenclatural and taxonomic notes on Salvia dumetorum (Lamiaceae) // Phytotaxa. – 2017. – 332 (1). – Р. 81-87.

Tokaryuk A.I., Chorney I.I., Budzhak V.V., Protopopova V.V., Shevera M.V. Chorological, ecological and coenotic characteristics of Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) Nesom (Asteraceae) in the Bukovinian Cis-Carpathian // Біол. студії – Stud. Biol. – 2017. – 11, № 2. – Р. 103-114.

Chorney I.I., Budzhak V.V., Tokaryuk A.I., Protopopova V.V., Shevera M.V., Kucher O.O. Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Asteraceae) in Chernivtsi Region (Ukraine) // Біологічні системи (Чернівці). – 2018. – Т. 10, Вип. 1. – С. 78-83.

Olejnik N., Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M.V. Taxonomic significance of morphological characters of spores in the family Ophioglossaceae (Psilotopsida) // Rev. of Palaeobot. and Palynol. – 2018. – 252. – P. 77–85.

Шевера М.В., Кіш Р.Я. Acalypha ausrtralis L. (Euphorbiaceae Juss.) – новий вид адвентивних рослин у флорі Закарпаття // Наук. вісн. Чернівецьк. ун-ту. Біол. (Біол. сист.). – 2018. – Т. 10, № 2. – С. 238-241.

Shevera M.V, Protopopova V.V, Burda R.I., Zavialova L.V., Kucher O.O., Korniyenko O.M. Historical overview of the studies  of alien flora of Ukraine // Acta Horti Bot. Bucurest. – 2018. – Vol. 45. – P. 5-32.

 

 

На головну