Спеціалізована вчена рада Д 26.211.01

Дисертації

 

23 січня 2017 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації КУЧЕР О.О. “АДВЕНТИВНА ФРАКЦІЯ ФЛОРИ СТАРОБІЛЬСЬКОГО ЗЛАКОВО-ЛУЧНОГО СТЕПУ ТА ЇЇ ІНВАЗІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


23 січня 2017 р. о 13-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ВИНОКУРОВ Д.С. “РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ Р. ІНГУЛ: СИНТАКСОНОМІЯ, ДИНАМІКА, ОХОРОНА” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


17 жовтня 2016 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ЦИМБАЛЮК З.М. “ПАЛІНОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПОРЯДКУ LAMIALES S.L.: ФІЛОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ЕВОЛЮЦІЇ” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Відзив 3

Дисертаційна робота (повний текст)


17 жовтня 2016 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації КІША  Р.Я. “ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КАРІОТИПІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИН LILIACEAE JUSS. S.L. ТА AMARYLLIDACEAE JAUME ST.-HIL. ФЛОРИ ЗАКАРПАТТЯ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)