Національна колекція культур
шапинкових грибів Інституту ботаніки (ІВК)

 

Куратор ІВКН.А. Бісько, головн. наук. співр., д.б.н., професор

Тел.: +38 (044) 234-12-32

E-mail: bisko_nina@ukr.net

 

Колекція культур шапинкових грибів Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (IBK) була заснована д.б.н. А.С. Бухало у 1966 р. для проведення досліджень з глибинного культивування їстівних макроміцетів.

Ася Сергіївна Бухало впродовж 48 років була незмінним куратором Колекції (1966–2014). Вона визначила стратегію формування колекційного фонду та запропонувала основні принципи виділення та збереження культур базидієвих і сумчастих грибів в чистій культурі.

Основу Колекції становлять оригінальні культури, ізольовані співробітниками відділу з природного матеріалу. Частина культур одержана за обміном з інших колекцій, організацій та від фахівців-мікологів.

Сьогодні Колекція IBK є найбільшою офіційною спеціалізованою колекцією культур макроміцетів в Україні. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709 Колекцію культур шапинкових грибів Інституту ботаніки було внесено до реєстру наукових об’єктів, що становлять Національне надбання України.

Основним напрямом роботи Колекції є фундаментальні наукові дослідження з фізіолого-морфологічних властивостей шапинкових грибів. Велика увага приділяється збереженню видового та штамового різноманіття переважно їстівних (Agaricus, Pleurotus, Lentinula) та лікарських (Ganoderma) макроміцетів, а також рідкісних і зникаючих видів. На теперешній час в Колекції підтримується 1340 штамів 265 видів макроміцетів.

Колекція шапинкових грибів – важливий ресурс розвитку вітчизняного промислового грибівництва та біотехнологій отримання дієтичних лікувально-профілактичних харчових додатків, біологічно активних речовин. У ній представлені культури 123-х видів з відомою фармакологічною дією, що використовуються в світовій народній і традиційній медицині.

Колекція є головною в Україні науково-інформаційною базою для фундаментальних та прикладних наукових досліджень, бакалаврських, магістерських і дисертаційних робіт. Колекція ІВК надає консультативну допомогу в методичних питаннях щодо різних аспектів культуральних досліджень макроміцетів: ідентифікації культур, їх виділення, зберігання, культивування, а також морфології, фізіології та біохімії макроміцетів на стадії міцеліального росту, активно співпрацює з низкою національних університетів, науково-дослідних інститутів України та країн зарубіжжя.

Найважливіші публікації, які містять інформацію про штами Колекції, наведені у Каталозі (2016 р.) та у списку публікацій нижче. Колекція IBK включена до до міжнародного каталогу колекцій культур мікроорганізмів всесвітнього центру даних WFCC-MIRCEN World Data Center for Microorganisms (WDCM), куратором колекції є доктор Біско Н.А., код доступу 1152, також Колекція представлена у Глобальному інформаційному фонді з питань біорізноманіття (GBIF).

 

LIST OF PUBLICATIONS

 1. Buchalo A.S. Pure culture of Higher Basidiomycetes. In: Methods of experimental mycology. – K.: “Naukova dumka”, 1982. – P. 448-461. (Russ.)
 2. Buchаlo A.S. Higher edible Basidiomycetes in pure culture. – K.: “Naukova dumka”, 1988. – 144 p. (Russ.)
 3. Mitropolskaya N.Yu., Buchalo A.S. Higher Basidiomycetes culture collection at N.G. Kholodny Institute of Botany of the Academy of Sciences of Ukraine (Kiev) // Ukr. Botan. Journ. – 1994. – V. 51, № 1. – P. 125-130. (Ukr.)
 4. Buchalo A.S., Katchurovska V.P., Mitropolskaya N.Yu. Culture characteristic of rare species of macromycetes (Basidiomycotina) // Ukr. Botan. Journ. – 1995. – V. 52, № 1 – P. 104-113. (Ukr.)
 5. Weis A.L., Solomko E.F., Buchalo A.S., Wasser S.P., Mitropolskaya N.Yu., Grigansky A.Ph.,  Gorovits E.L. Cultural stady and illudin S production of medicinal mushroom Omphalotus olearius (DC.: Fr.) Fay. (Agaricales s.l.) from Israel // Int. J. of Med. Mush. – 1999. – V. 1, № 1. – P. 93-103.
 6. Solomko E.F., Lomberg M.L., Mitropolska N.Yu., Cholovska E.V. The growth of some medicinal macromycetes species on the different nutritious media // Ukr. Botan. Journ. – 2000. – V. 57, № 2. – P. 119-126. (Ukr.)
 7. Mitropolskaya N.Yu., Buchalo A.S. Culture Collection of Mushrooms at N.G. Kholodny Institute of Botany NASU (Ukraine) // Int. J. of Med. Mush. – 2001. – V. 3, № 2-3. – P. 181.
 8. Buchalo A.S. Studies on Medicinal Mushrooms at the National Ukrainian Culture Collection // Int. J. of Med. Mush. – 2001. – V. 3, № 2-3. – P. 93.
 9. Buchalo A.S., Mitropolskaya N.Yu. Investigations at the Ukrainian Culture Collection of Edible and Medicinal Mushrooms // Int. J. of Med. Mush. – 2002. – V. 4, № 3. – P. 245-254.
 10. Fomina V.I., Mitropol’skaya N.Yu., Bis’ko N.A., Shevtsova L.V. The screening of high productive strains of Lentinus edodes // Mycology and phytopathology. – 2003. – V. 37, № 2. – P. 60-65. (Russ.)
 11. Bisko N.A., Mitropolskaya N.Yu. Some Biologically Active Substances from Medicinal Muchroom Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst. (Aphyllophoromycetideae) // Int. J. of Med. Mush. – 2003. – V. 5, № 3, – P. 301-305.
 12. Buchalo A.S., Diduch M.Ya. Micromorphological characteristics of culinary-medicinal Mushroom and Fungi cultures // Int. J. of Med. Mush. – 2005. – V. 7, № 1&2. – P. 249-262.
 13. Buchalo A.S., Didukh M.Ya., Mykhaylova O.B., Lynovitska V.M. Microstructures in Medicinal Mushroom Cultures // Int. J. of Med. Mush. – 2005. – V. 7, № 3. – P. 389-390.
 14. Mykchaylova O.B., Buchalo A.S. Morphological characteristic of morels pure cultures Morchellaceae (Ascomycetes) on agar nutrional media // Ukr. Botan. Journ. – 2005. – V. 62, № 4. – P. 500-508. (Ukr.)
 15. Mykchaylova O.B., Buchalo A.S. Mycelial microstructures in pure cultures of the representatives of Morchellaceae (Ascomycota) // Ukr. Botan. Journ. – 2005. – V. 62, № 6. – P. 790-796. (Ukr.)
 16. Poyedinok N.L., Mykсhaуlova O.B., Shcherba V.V., Buchalo A.S., & Negriyko A.M. Light regulation of growth and biosynthetic activity of Ling Zhi or Reishi medicinal mushroom Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) P. Karst. (Aphyllophoromycetideae) in pure culture // Int. J. of Med. Mush. – 2008. – V. 10, № 4. – P. 369-378. DOI: 10.1615/IntJMedMushr.v10.i4.100
 17. Buchalo A., Mykchaylova O., Lomberg M., and Wasser S.P. Microstructures of vegetative mycelium of macromycetes in pure cultures // Eds. P.A. Volz and E. Nevo. – Kiev: Alterpress. – 2009. – 224 p.
 18. Smirnov D.A., Babitskaya V.G., Puchkova T.A., Shcherba V.V., Bisko N.A., Poyedinok N.L. Some Biologically Active Substances from a Mycelial Biomass of Medicinal Caterpillar Fungus Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. (Ascomycetes) // Int. J. of Med. Mush. – 2009. – V. 11, N 1. – P. 69-76.
 19. Anischenko I.M., Gurinovich N.V., Mitropolskaya N.Yu., Klechak I.R. Using Information Databases for the Study of Strains of Biotechnologically Valuable High Basidiomycetes // Naukovi visti. – 2010. – № 3. – С. 5-9.
 20. Antonenko L.O., Bisko N.A., Mytropolska N.Yu., Klechak I.R. Boundary Temperatures for Cultivation of Basidiomycetess Mushrooms of Genus Coriolus Quel. in the Surface Culture // Naukovi visti. – 2011. – № 3. – С. 7-11.
 21. Dyakov M.Y., Kamzolkina O.V., Shtaer O.V., Bisko N.A., Poyedinok N.L., Mykchaylova O.B., & Efremenkova O.V. Morphological characteristics of natural strains of certain species of basidiomycetes and biological analysis of antimicrobial activity under submerged cultural conditions // Microbiology. – 2011. – V. 80, № 2. – P. 274-285.
 22. Бухало А.С., Бабицкая В.Г., Бисько Н.А., Вассер С.П., Дудка И.А., Митропольская Н.Ю., Михайлова О.Б., Негрейко А.М., Поединок Н.Л., Соломко Э.Ф. Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре / Под ред. чл.-кор НАН Украины С.П. Вассера. – К.: «Альтерпрес», 2011. – Т. 1. – 212 с.
 23. Бисько Н.А., Бабицкая В.Г., Бухало А.С., Круподерова Т.А., Ломберг М.Л., Михайлова О.Б., Пучкова Т.А., Соломко Э.Ф., Щерба В.В. Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре / Под ред. чл.-кор НАН Украины С.П. Вассера. – К.: «Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины», 2012. – Т. 2. – 459 с.
 24. Macromycetes: medicinal properties and biological peculiarities / Ed. S.P. Wasser. – K., 2012. – 285 p.
 25. Moldavan M.G., Grodzinskaya A.A., Wasser S.P., Solomko E.F., Syrchin S.A., Gryganskyi A.P., Kolotushkina E.V., Lomberg M.L. Neurotropic action of macromycetes // “Macromycetes: medicinal properties and biological peculiarities” / Ed. S.P. Wasser. – K., 2012. – Р. 46-106. (In Russian)
 26. Poyedinok N., Mykchaylova O., Tugay T., Tugay A., Negriyko A., Dudka I. Effect of Light Wavelengths and Coherence on Growth, Enzymes Activity, and Melanin Accumulation of Liquid-Cultured Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát. // Appl. Biochem. Biotechnol. – 2015. – 176. – P. 333-343.
 27. Poyedinok N., Negriyko A., Mykchaylova O. Effects of light wavelengths and coherence on basidiospores germination // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2015. – V. 4, № 4. – P. 352-357.
 28. Lomberg M.L., Mykchaylova O.B., Bisko N.A. Mushroom culture collection (IBK) as a subject of national heritage of Ukraine // Ukr. Bot. J. – 2015. – V. 72, № 1. – P. 22-28.
 29. Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Mytropolska N.Yu., Mykhaylova O.B., Bisko N.A., Kosakivska I.V. Endogenous cytokinins in medicinal Basidiomycetes mycelial biomass // Biotechnologia Acta. – 2016. – V. 9, № 1. – P. 55-63.
 30. Bisko N.A., Mustafin K.G., Suleimenova Zh.B., Akhmetsadykov N.N., Narmuratova Zh. Development for the physiologically active inoculum techniques and the study of the kinetic parameters of fungal biomass and biologically active substances synthesis // Europian Journal of Biomedical and Life Sciences. – 2016. № 3. – P. 4-10.
 31. Al-Maali G.A., Bisko N.A., Ostapchuk A.M. The effect of zinc citrate and zinc sulfate on the growth and biomass composition of medicinal mushroom Ganoderma lucidum // Mikologiya i Fitopatologiya. – 2016. – V. 50, № 5. – P. 313-317.
 32. С.П. Вассер, С.М. Бойко, Х. Вонг, K. Воронин, А.Ф. Григанский, А.А. Гродзинская, И.А. Дудка, Б. Кирхгоф, Е.В. Колотушкина, М.Л. Ломберг, М.Г. Молдаван, П. Педарзани, В. Сабаратнам, А.И. Самчук, Г.Г. Скибо, С.А. Сырчин, М. Фомина, П.Г. Ченг Макромицеты: лекарственные свойства и биологические особенности. Т. 2. / Под ред. проф. И. Габриэля. – К.: Наш формат, 2016. ‐ 261 с.
 33. Бісько Н.А., Ломберг М.Л., Митропольська Н.Ю., Михайлова О.Б. Колекція культур шапинкових грибів (IBK). – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національна Академія наук України. – Київ: «Aльтерпрес», 2016. − 120 с.: іл. 8.
 34. Myronycheva O., Bandura I., Bisko N., Gryganskyi A.P., Karlsson O. Assessment of the Growth and Fruiting of 19 Oyster Mushroom Strains for Indoor Cultivation on Lignocellulosic Wastes // BioResources, 2017. – V. 12, № 3. – P. 4606-4626. DOI: 10.15376/biores.12.3.4606-4626
 35. Mykchaylova O.B., Gryganskyi A.P., Lomberg M.L., Bisko N.A. The study of morphological and cultural properties of Sparassis crispa (Sparassidaceae, Polyporales) // Ukrainian Journal of Ecology. – 2017. – V. 7, № 4. – P. 550–558. DOI: 10.15421/2017_159
 36. Mykchaylova O.B., Bisko N.A., Sukhomlyn М.М., Lomberg М.L., Pasaylyuk М.V., Petrichuk Y.V., Gryganskyi A.P. Biological peculiarities of a rare medicinal mushroom Fomitopsis officinalis (Fomitopsidaceae, Polyporales) on agar media and plant substrates // Regul Mech Biosyst. – 2017. – V. 8, № 4. – P. 469-475. DOI: 10.15421/021772
 37. Vedenicheva N., Al-Maali G., Bisko N., Shcherbatiuk M., Lomberg M., Mytropolska N., Mykchaylova O.B., Kosakivska I.V. Comparative Analysis of Cytokinins in Mycelial Biomass of Medicinal Mushrooms // Int. J. of Med. Mush. – 2018. – V. 20, № 9.– P. 837-847. DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2018027797
 38. Al-Maali G.A. The influence on different compounds of trace elements on the biomass and synthesis of exopolysaccharides of mycelium Trametes versicolor (Polyporaceae, Polyporales) // Biosystems Diversity. – 2018. – V. 25, № 4. – P. 289-296.
 39. Bisko N.A., Mytropolska N.Yu., Lomberg M.L., Mykchaylova O.B., Al-Maali G.A. The rare and biotechnologically important mushroom species in the IBK collection // In: Development of natural sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century. Collective monograph. The book is compiled by: prof. dr hab. Witold Kłaczewski, doc. Henryk Stefanek, dr n. biol. Małgorzata Gorzel Lublin, Poland, 2018. – P. 21-37.
 40. Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Mykchaylova O.B., Lomberg M.L., Bisko N.A., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Endogenous Cytokinins Dynamics in Mycelial Biomass of Basidiomycetes at Different Stages of Cultivation // Int. J. Biochem. Physiol. – 2018. – V. 3, № 2. – P. 1-7. DOI: 10.23880/IJBP-16000122
 41. Bisko N.A., Lomberg M.L., Mykchaylova O.B., Mytropolska N.Yu. Conservation of biotechnological important species diversity and genetic resource of rare and endangered fungi of Ukraine // Plant & Fungal Research, Institute of Botany, ANAS, Baku, Azerbaijan (December 2018). – 2018. – V. 1, № 1. – P. 18-27.
 42. Bisko N.A., Sukhomlyn M.M., Mykchaylova O.B., Lomberg M.L., Tsvyd N.V., Petrichuk Yu.V., Al-Maali G.A., Mytropolska N.Yu. Ex situ conservation of rare and endangered species in mushroom culture collections of Ukraine // Ukr. Bot. J. 2018. – V. 75, № 4. – Р. 338-347.
 43. Poyedinok N.L., Tugay T.I., Tugay A.V., Mykchaylova O.B., Sergiichuk N.N., & Negriyko A.M. Influence of nitrogen concentration on photoinduced growth, enzymatic activity and melanine synthesis by Inonotus obliquus (Ach.: Pers.) Pilát. // Biotechnologia Acta. – 2019. – V. 12, № 4. – P. 34-41. DOI: 10.15407/biotech12.04.034
 44. Mykchaylova O.B., Lomberg M.L., Bisko N.A. Verification and screening of biotecnologically valuable macromycetes species in vitro. In: Development of Modern Science: the Experience of European Countries and Prospects for Ukraine: monograph /edited by authors. 3rd ed. Riga, Latvia: Baltija Publishing. – 2019. – Р. 354-375.
 45. Al-Maali G.A., Vedenicheva N.P., Bisko N.A., Kosakivska I.V. Effect of microelements on cytokinins content in mycelial biomass of medicinal mushroom Trametes versicolor (Polyporaceae, Basidiomycota) // Ukr. Bot. J. – 2019. – V. 76, № 1. – P. 71-78.
 46. Medvediev D.G., Kerner A.O., Bondaruk S.V., Al-Maali G.A. Investigation of cultural features and fungicide resistance of the strains of Cladobotryum mycophilum (Hypocreales, Ascomycota), a causal agent of cobweb disease on button mushroom crops, newly recorded in Ukraine // Ukr. Bot. J. – 2019. – V. 76, № 2. – P. 121-131.
 47. Regeda L.V., Bisko N.A. Micromorphological characteristics of the species of Pholiota (Strophariaceae, Basidiomycota) in pure culture // Ukr. Bot. J. – 2019. –  V. 76, № 2. – P. 114-120.
 48. Grodzynska G., Lomberg M., Rahmetov D., Nebesnyi V. Biodegradation of energy plants substrates with culinary-medicinal mushrooms // Agroecological Journal. – 2019. – № 1. – Р. 85-89.
 49. Bisko N., Mustafin K., Al-Maali G., Suleimenova Zh., Lomberg M., Narmuratova Zh., Mykchaylova O., Mytropolska N., Zhakipbekova A. Effects of cultivation parameters on intracellular polysaccharide production in submerged culture of the edible medicinal mushroom Lentinula edodes // Czech Mycol. – 2020. – V. 72, № 1. – P. 1-17. DOI: 10.33585/cmy.72101
 50. Mustafin K.G., Bisko N.A., Achmetsadykov N.K., Sulimenova Zh.B., Zakipbekova A.S., Narmuratova Zh.B. Determination of amino acid and fatty acid composition of depth mycelium Lentinus edodes // Ecology, Environment & Conservation. – 2020. – V. 26, № 2. – P. 931-934. ISSN 0971-765Х.
 51. Mustafin K.G., Biysko N.A., Saduyeva Zh.K., Zhakipbekova A.S., Tapenbayeva I.E. and Narmuratova Zh.B. Chemical composition of depth Lentinus edodes mycelia biomass // Annals of Biology. – 2020. – V. 36, № 3. – P. 463-465.
 52. Poyedinok N.L., Mykchaylova O.B., Sergiichuk N.N., Tugay T.I., Tugay A.V., Lopatko S., Matvieieva N. Effect of Colloidal Metal Nanoparticles on Biomass, Polysaccharides, Flavonoids, and Melanin Accumulation in Medicinal Mushroom Inonotus obliquus (Ach.: Pers.) Pilát. // Applied Biochemistry and Biotechnology. – 2020. – V. 191. – P. 1315-1325.
 53. Prydiuk V.P., Lomberg M.L., First record of Coprinopsis strossmayeri (Psathyrellaceae) in Ukraine: morphological and cultural features // Czech Mycol. – 2021. – V. 73, № 1. – P. 45-58. DOI: 10.33585/cmy.73104
 54. Vedenicheva N., Al-Maali G., Bisko N., Kosakivska I., Ostrovska G., Khanovska N., Gorbach O., Garmanchuk L., Ostapchenko L. Effect of cytokinin-containing extracts from some medicinal mushroom mycelia on HepG2 cells in vitro // Int. J. of Med. Mush. – 2021. – V. 23, № 3. – P. 15-28.

 

На головну