Національна колекція культур
шапинкових грибів Інституту ботаніки (ІВК)

 

Куратор ІВКН.А. Бісько, пров. наук. співр., д.б.н.

Тел.: +38 (044) 2723203

E-mail: bisko_nina@ukr.net

 

Колекція культур шапинкових грибів Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (IBK) була заснована д.б.н. А.С. Бухало у 1966 р. для проведення досліджень з глибинного культивування їстівних макроміцетів.

Ася Сергіївна Бухало впродовж 48 років була незмінним куратором Колекції (1966–2014). Вона визначила стратегію формування колекційного фонду та запропонувала основні принципи виділення та збереження культур базидієвих і сумчастих грибів в чистій культурі.

Основу Колекції становлять оригінальні культури, ізольовані співробітниками відділу з природного матеріалу. Частина культур одержана за обміном з інших колекцій, організацій та від фахівців-мікологів.

Сьогодні Колекція IBK є найбільшою офіційною спеціалізованою колекцією культур макроміцетів в Україні. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709 Колекцію культур шапинкових грибів Інституту ботаніки було внесено до реєстру наукових об’єктів, що становлять Національне надбання України. Колекція регулярно (раз на п’ять років) видає каталог культур шапинкових грибів.

Основним напрямом роботи Колекції є фундаментальні наукові дослідження з фізіолого-морфологічних властивостей шапинкових грибів. Велика увага приділяється збереженню видового та штамового різноманіття переважно їстівних (Agaricus, Pleurotus, Lentinula) та лікарських (Ganoderma) макроміцетів, а також рідкісних і зникаючих видів.

Колекція шапинкових грибів – важливий ресурс розвитку вітчизняного промислового грибівництва та біотехнологій отримання дієтичних лікувально-профілактичних харчових додатків, біологічно активних речовин. У ній представлені культури 112 видів з відомою фармакологічною дією що використовуються в світовій народній і традиційній медицині.

Колекція є головною в Україні науково-інформаційною базою для фундаментальних та прикладних наукових досліджень, бакалаврських, магістерських і дисертаційних робіт. Колекція ІВК надає консультативну допомогу в методичних питаннях щодо різних аспектів культуральних досліджень макроміцетів: ідентифікації культур, їх виділення, зберігання, культивування, а також морфології, фізіології та біохімії макроміцетів на стадії міцеліального росту, активно співпрацює з низкою національних університетів, науково-дослідних інститутів України та країн зарубіжжя.

 

Бісько Н.А., Ломберг М.Л., Митропольська Н.Ю., Михайлова О.Б. Колекція культур шапинкових грибів (IBK), 2016

 

LIST OF PUBLICATIONS

 1. Buchalo A.S. Pure culture of Higher Basidiomycetes. In: Methods of experimental mycology. – K.: “Naukova dumka”, 1982. – P. 448-461. (Russ.)
 2. Buchаlo A.S. Higher edible Basidiomycetes in pure culture. – K.: “Naukova dumka”, 1988. – 144 p. (Russ.)
 3. Buchalo A.S. Studies on Medicinal Mushrooms at the National Ukrainian Culture Collection // Int. J. of Med. Mush. – 2001. – V. 3, № 2-3. – P. 93.
 4. Anischenko I.M., Gurinovich N.V., Mitropolskaya N.Yu., Klechak I.R. Using Information Databases for the Study of Strains of Biotechnologically Valuable High Basidiomycetes // Naukovi visti. – 2010. – № 3. – С. 5-9.
 5. Antonenko L.O., Bisko N.A., Mytropolska N.Yu., Klechak I.R. Boundary Temperatures for Cultivation of Basidiomycetess Mushrooms of Genus Coriolus Quel. in the Surface Culture // Naukovi visti. – 2011. – № 3. – С. 7-11.
 6. Babitskaya V.G., Bisko N.A., Scherba V.V., Mitropolskaya N.Yu. Some Biologically Active Substances from Medicinal Muchroom Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst. (Aphyllophoromycetideae) // Int. J. of Med. Mush. – 2003. – V. 5, № 3, – P. 301-305.
 7. Buchalo A.S., Katchurovska V.P., Mitropolskaya N.Yu. Culture characteristic of rare species of macromycetes (Basidiomycotina) // Ukr. Botan. Journ. – 1995. – V. 52, № 1 – P. 104-113. (Ukr.)
 8. Buchalo A., Mykchaylova O., Lomberg M., and Wasser S.P. Microstructures of vegetative mycelium of macromycetes in pure cultures // Eds. P.A. Volz and E. Nevo. – Kiev: Alterpress. – 2009. – 224 p.
 9. Buchalo A.S., Diduch M.Ya. Micromorphological characteristics of culinary-medicinal Mushroom and Fungi cultures // Int. J. of Med. Mush. – 2005. – V. 7, № 1&2. – P. 249-262.
 10. Buchalo A.S., Didukh M.Ya., Mykhaylova O.B., Lynovitska V.M. Microstructures in Medicinal Mushroom Cultures // Int. J. of Med. Mush. – 2005. – V. 7, № 3. – P. 389-390.
 11. Buchalo A.S., Mitropolskaya N.Yu. Higher Basidiomycetes culture collection at N.G. Kholodny Institute of Botany of the Academy of Sciences of Ukraine (Kiev) // Ukr. Botan. Journ. – 1994. – V. 51, № 1. – P. 125-130. (Ukr.)
 12. Buchalo A.S., Mitropolskaya N.Yu. Investigations at the Ukrainian Culture Collection of Edible and Medicinal Mushrooms // Int. J. of Med. Mush. – 2002. – V. 4, № 3. – P. 245-254.
 13. Buchalo A.S., Poyedinok N.L., Mykchaylova O.B., Bisko N.A., Puchkova T.A., Wasser S.P. Morphological and micromorphological peculiarities of Cordyceps militaris (L.: Fr) Link. and C. sinensis (Berk.) Sacc. Link. in pure culture // Int. J. of Med. Mush. – 2009. – V. 11, № 4. – P. 260–261.
 14. Fomina V.I., Mitropol’skaya N.Yu., Bis’ko N.A., Shevtsova L.V. The screening of high productive strains of Lentinus edodes // Mycology and phytopathology. – 2003. – V. 37, № 2. – P. 60-65. (Russ.)
 15. Mitropolskaya N.Yu., Buchalo A.S. Culture Collection of Mushrooms at N.G.Kholodny Institute of Botany NASU (Ukraine) // Int. J. of Med. Mush. – 2001. – V. 3, № 2-3. – P. 181.
 16. Mykchaylova O.B., Buchalo A.S. Morphological characteristic of morels pure cultures Morchellaceae (Ascomycetes) on agar nutrional media // Ukr. Botan. Journ. – 2005. – V. 62, № 4. – P. 500-508. (Ukr.)
 17. Mykchaylova O.B., Buchalo A.S. Mycelial microstructures in pure cultures of the representatives of Morchellaceae (Ascomycota) // Ukr. Botan. Journ. – 2005. – V. 62, № 6. – P. 790-796. (Ukr.)
 18. Solomko E.F., Lomberg M.L., Mitropolska N.Yu., Cholovska E.V. The growth of some medicinal macromycetes species on the different nutritious media // Ukr. Botan. Journ. – 2000. – V. 57, №  2. – P. 119-125. (Ukr.)
 19. Weis A.L., Solomko E.F., Buchalo A.S., Wasser S.P., Mitropolskaya N.Yu., Grigansky A.Ph.,  Gorovits E.L. Cultural stady and illudin S production of medicinal mushroom Omphalotus olearius (DC.: Fr.) Fay. (Agaricales s.l.) from Israel // Int. J. of Med. Mush. – 1999. – V. 1, № 1. – P. 93-103.
 20. Бісько Н.А., Ломберг М.Л., Митропольська Н.Ю., Михайлова О.Б. Колекція культур шапинкових грибів (IBK). – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національна Академія наук України. – Київ: «Aльтерпрес», 2016. − 120 с.: іл. 8.

 

На головну