2020

1   2   3   4

 

Божков А.І., Ковальова М.К., Голтвянський А.В., Ушакова Е.О., Цапко Г.Є., Гавриш А.А. Попередня адаптація Dunaliella viridis до сірчанокислої міді впливає на термостійкість культури

3

Леонтьєва Т.А., Кірпенко Н.І. Інтенсивність росту Chlorophyta на різних культиваційних середовищах

19

Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К. Чек-лист Bacillariophyta континентальних водойм Республіки Азербайджан

27

Пшеннікова О.В., Копиріна Л.І. Водорості термокарстових озер басейну річки Татти (Центральна Якутія, Росія)

37

Хан Х., Айша К. Новий представник Chlorophota (Ulva) з прибережних вод Карачі (Пакистан)

52

Амері М., Хаварі-Неджад Р.А., Солтані Н., Наджафі Ф., Багері А. Застосування імобілізованих клітин мікроводоростей для очищення стічних вод

62

Зотов А.Б. Застосування теорії «співвідношення ресурсів» при аналізі структурних змін морських угруповань фітопланктону

74

Кузнєцов В.А., Ткаченко Ф.П. Історія альгологічних досліджень в Одеському університеті в період 1930-1965 рр.

94
   

2 (2020)

 

Романенко П.О., Виноградова О.М., Романенко К.О., Михайлюк Т.І., Бабенко Л.М., Іванников Р., Щербак М.М. Морфологічна та молекулярна характеристика представника Brasilonema (Scytonemataceae, Cyanoprokaryota) з тропічної оранжереї в Києві

113

Генкал С.І., Щербак В.І., Семенюк Н.Є. Про морфологічну мінливість деяких видів роду Cymbella (Bacillariophyta) з водосховищ Дніпровського каскаду (Україна)

136

Ольхович О.П., Таран Н.Ю., Караушу О.В., Панюта О.О. Біохімічна характеристика біомаси Spirulina platensis, отриманої різними способами вирощування

148

Трофім А., Булімага В., Булімага М.Б. Біохімічний склад ціанобактерії Calothrix marchica та перспективи її застосування в біотехнології

160

Кривошея О.М. Bacillariophyta водойм Полтавськорівнинного альгофлористичного району (Україна)

170

Дерезюк Н.В. Літній фітопланктон водних об’єктів дельти р. Дністра (Україна)

197

Булатов С.О. Новий вид Bacillariophyta із затоки Кара-Богаз-Гол (Каспійське море, Туркменістан)

211

Патова О.М. II Міжнародна наукова конференція «Цианопрокаріоти/ цианобактерії: систематика, екологія, розповсюдження» (м. Сиктивкар, Республіка Комі, Pocія, 16-21 вересня 2019 р.)

219

Протасов О.О. Рецензія на книгу: Альгоіндикація водних об’єктів України: методи та перспективи

226
   

3 (2020)

 

Демченко Е.М., Ліліцька Г.Г. Зелена джгутикова водорість Myochloris J.H.Belcher & Swale: жертва чи хижак?

233

Геруса Н.А. Сеньоріно, Каріта Ланнер, Джон А. Скотт. Важливість вибору фази росту культури при скринінзі екстрактів Chlamydomonas spp. на антибактеріальну активність

250

Коніщук М.О., Борисова О.В., Коніщук В.В., Паньковська Г.П. Перші відомості про водорості водойм Національного природного парку «Північне Поділля» (Україна)

261

Сміт Т., Стівенсон С.Л. Перші відомості про аерофітні водорості острова Норфолк в південній частині Тихого океану (Aвстралія)

277

Виноградова О.М., Нурієва М.А. «Неврахований» таксон: до питання про родову приналежність Оscillatoria tanganyikae var. caspica Usachev (Сyanobacteria)

286

Генкал С.І. Нові види роду Сyclotella (Kützing) Brébisson (Bacillariophyta) для флори Росії

296

Джибу Томас, Далія Джозеф, Пандіан Сурешкумар. Стрес-індуковане виробництво цінних органічних сполук штамами прісноводних мікроводоростей

306
   

4 (2020)

 

Нурієва М.А., Виноградова О.М. Ціанобактерії азербайджанського сектора Каспійського моря: перевірений список та еколого-географічні особливості

325

Брянцева Ю.В. Динофлагеляти Кримського півострова та його морського прибережжя

341

Садогурський С.Ю., Садогурська С.С., Бєліч Т.В., Садогурська С.О. Поширення видів Cystoseira s. l. в Азовському морі

359

Герасимюк В.П. Мікроскопічні водорості деяких озер Північно-Західного Причорномор’я (Україна)

382

Солоненко А.М., Брен О.Г. Флористичний склад і таксономічна структура водоростей гіпергалінних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря (Україна)

393

Миронюк О.М., Ткаченко Ф.П. Видове різноманіття водоростей малих річок Північно-Західного Причорномор’я

406

Комулайнен С.Ф. Фітоперифітон водотоків басейну Білого моря (Мурманська область, Республіка Карелія, Росія)

421

Шаміна М. Перші відомості про флору ціанобактерій острова Масіра (Султанат Оман)

440
   

 

На головну