2018

1   2   3   4

 

Генкал С.І., Ярушина М.І. Щодо морфології, таксономії та розповсюдження рідкісних видів роду Sellaphora Mereschkovsky (Bacillariophyta) в Росії

3

Ліліцька Г.Г. Bacillariophyta малих водойм м. Києва (Україна). 3. Coscinodiscophyceae

18

Садогурський С.Ю. Макрофітобентос прибережної акваторії біля мису Тарханкут (Крим, Чорне море)

40

Денисов Д.Б., Генкал С.І. Центричні Bacillariophyta озера Імандра (Кольський п-ів, Росія)

57

Ларіонова Д.П., Давидов О.А. Мікрофітобентос струмка в рекреаційній зоні м. Києва (Україна)

68

Вишняков В.С. Перша знахідка прісноводної бурої водорості Heribaudiella fluviatilis (Phaeophyceae) в Сибіру (Росія)

78

Крахмальний О.Ф., Вассер С.П., Крахмальний М.О., Нево Е. Новий для науки вид дінофлагеллят з інтерстиціалі Левантійського моря (узбережжя Хайфи, Ізраїль)

89

Кузнєцов В.А., Ткаченко Ф.П. Історія розвитку альгологічної школи в Одеському університеті в 1865-1890 рр.

95
   

2 (2018)

 

Генкал С.І., Щербак В.І., Кравцова О.В. Морфологічна мінливість у популяціях деяких видів роду Thalassiosira Cl. (Bacillariophyta) урбанізованих водойм України

113

Мінічева Г.Г., Большаков В.Н., Калашник Е.С., Зотов А.Б., Маринець А.В. Оцінка реакції альгоугруповань чорноморських екосистем на вплив кліматичних факторів

121

Мокросноп В.М. Продукування запасного полісахариду парамілона мікроводорістю Euglena gracilis Klebs (Euglena, Euglenophyceae)

136

Капустін Д.О., Капустіна Н.В. Чек-лист евгленових водоростей (Euglenophyceae) водойм Індонезії

152

Герасим’юк В.П. Мікроскопічні водорості лиманів Північно-Західного Причорномор’я (Україна)

169

Амірлатіфі Х.С., Шокраві Ш., Сатей А., Гольсефіді М.А., Махмудджанло М. Реакція ціанобактерії Calothrix sp. ISC 65 із забруднених нафтою регіонів на комплексну дію солоності, дефіциту вуглецю і недостатнє освітлення

182

Сміт Т., Сміт Дж. Виробництво біоетанолу з морської водорості Enteromrpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh (Chlorophyta)

202

Зотов А.Б. Уніфікація розрахунку об’єму клітин мікроводоростей Чорного моря у відповідності до стантартів ЄС

208
   

3 (2018)

 

Виноградова О.М., Михайлюк Т.І. До таксономії та номенклатури деяких наземних представників роду Plectonema s. l. (Cyanophyceae) 1. Казус Plectonema edaphicum

237

Калашник К.С. Індикатори альгосистеми базифіт-эпіфіт як показники екологічного статусу морських прибережних екосистем

255

Зотов А.Б. Взаємозв’язок між перебудовою морфологічної й таксономічної структури угруповань фітопланктону Одеського узбережжя Чорного моря (Україна)

270

Кривошея О.М., Царенко П.М. Bacillariophyta високогірних озер Чорногори (Українські Карпати)

297

Білоус О.П., Іванова Н.А. Характеристика фітопланктону водосховища Сасик (Україна)

328

Ткаченко Ф.П., Сардарян К.Б. Vaucheria velutina C. Agardh (Ochrophyta, Vaucheriales) – новий вид для альгофлори України

342

Крахмальний О.Ф., Зареї Даркі Б. Новий для науки вид Protoperidinium hormusum nov. sp. (Dinoflagellata) із Ормузької протоки (Іран)

350
   

4 (2018)

 

Михайлюк Т.І., Виноградова О.М., Глазер К., Демченко Е.М., Карстен У. Різноманіття наземних водоростей мису Казантип (Крим, Україна) та деякі питання їх філогенії та екології

363

Божков А.І., Голтвянський А.В., Ковальова М.К., Мензянова Н.Г. Про можливе успадкування індукованої резистентості до токсичної концентрації сірчанокислої міді в ряду клітинних поколінь Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta)

387

Бахарей Новрузі, Саул Бланко, Тахир Неджадсаттарі Хімічні й молекулярні ознаки отруєння качок анатаксином-а, нодулярином і кріптофіцином на узбережжі озера Шурмаст, провінція Мазандаран, Іран)

409

Крахмальний О.Ф., Околодков Ю.Б., Брянцева Ю.В., Сергєєва А.В., Велікова В.Н., Дерезюк Н.В., Теренько Г.В., Костенко А.Г., Крахмальний М.О. Ревізія видового складу динофлагелят Чорного моря

428

Генкал С.І., Ярушина М.І. Види роду Nupela Vyverman & Compère у водоймах Крайньої Півночі Західного Сибіру і Далекого Сходу (Росія)

449

Вишняков В.С. Види родів Botrydium Wallroth і Vaucheria De Candolle (Xanthophyceae) півдня Прибайкалля (Росія)

461

Помазкіна Г.В., Родіонова Е.В., Ханаєв І.В., Щербакова Т.А. Стан бентосних альгоценозів в Листв’яничній затоці озера Байкал (Росія)

477

Герасим’юк В.П., Шихалєєва Г.Н., Еннан А.А., Царенко П.М., Кирюшкіна А.Н. Водорості ставків узбережжя Куяльницького лиману (Північно-Західного Причорномор’я, Україна)

484
   

 

На головну