2020

1   2   3   4   5   6

 

Андріанова Т.В. Перша знахідка Neoramularia bidentis в Україні та нотатки щодо деяких рідкісних видів Ramularia (Ascomycota)

3

Придюк М.П. Нові та маловідомі для України представники роду Cortinarius (Cortinariaceae, Basidiomycota), виявлені у Національному природному парку “Мале Полісся”

16

Онищенко В.А., Вірченко В.М. Епіфітні та епіксильні бріоугруповання Національного природного парку “Голосіївський”

23

Ханнанова O.Р. Біотопи регіонального ландшафтного парку “Гадяцький” (Полтавська обл., Україна)

34

Гайова В.П., Гелюта В.П., Шевченко М.В. Fomitopsis officinalis (Polyporales): чи відомі знахідки цього гриба в Україні?

40

Барсуков О.О. Комплекс видів Ulota crispa (Orthotrichaceae, Bryophyta) в Україні

44

Регеда Л.В., Бісько Н.А. Культурально-морфологічні характеристики видів роду Pholiota (Strophariaceae, Basidiomycota) на агаризованих живильних середовищах

56
   

2 (2020)

 

де Ланге П.Дж., Ван Цзянь, Баркла Дж.В., Маршалл Е. Solenogyne christensenii, comb. nov. (Asteraceae: Astereae), нова комбінація для виду з Нової Зеландії

73

Мосякін С.Л., де Ланге П.Дж. Перша знахідка непоміченого чужинця? Свідчення раннього занесення Chenopodium ficifolium (Chenopodiaceae) до Нової Зеландії

81

Коршиков І.І., Петрушкевич Ю.М. Популяційна структура Betula pendula (Betulaceae) на залізорудних відвалах Криворіжжя

90

Гриценко В.В. Stipa pennata (Poaceae) на Київському плато

104

Придюк М.П., Зикова М.О. Перша знахідка в Україні рідкісного в Європі виду Entoloma graphitipes (Entolomataceae)

113

Бороменський Д.О., Бісько Н.А. Вплив умов культивування на накопичення біомаси та ендополісахаридів грибами роду Ganoderma (Ganodermataceae)

117
   

3 (2020)

 

Шиян Н.M. Asparagus litoralis Steven (Asparagaceae): таксономічний огляд та нова комбінація

127

Протопопова В.В., Тимченко І.А., Шевера М.В., Рифф Л.Е. Типіфікація назви Orchis × pseudoparviflora (Orchidaceae)

136

Дідух Я.П., Кучер О.О., Зав’ялова Л.В. Фенологічна реакція рослин на екстремальний термічний режим осіннє-зимового періоду 2019 року в Україні

143

Розенбліт Ю.В. Екомери заплави Дністровського каньйону

156

Безсмертна О.О., Гелюта В.П., Данилик І.М., Казарінова Г.О., Орлов О.О., Янюк М.А., Бабицький А.І., Коротченко І.А. Поширення в Україні папороті Salvinia natans (Salviniaceae, Polypodiopsida), включеної до Червоної книги України

173

Леонтьєв Д.В., Яцюк І.І., Кочергіна А.В. Включення міксоміцетів до Червоної книги України: доцільність, критерії відбору та рекомендовані види

189

Джаган В.В., Щербакова Ю.В., Снєжик А.І. Нова знахідка рідкісного гриба Peziza saniosa (Pezizales, Ascomycota) в Україні

204

Скрипець Х.І. Одінцова А.В. Морфогенез плодів Gladiolus imbricatus та Iris sibirica (Iridaceae)

210

Шевченко Г.В. Мікротрубочки цитоскелету у формуванні індукованої аеренхіми адвентивних коренів Zea mаys (Poaceae)

225
   

4 (2020)

 

Мосякін С.Л., Мандак Б. Новий диплоїдний вид Chenopodium ucrainicum (Chenopodiaceae / Amaranthaceae sensu APG): морфологічний опис та ілюстрований огляд

237

Мосякін С.Л., де Ланге П.Дж., Антоненко С.І., Клімович Н.Б. Типові та інші історичні зразки таксонів Epilobium та Fuchsia (Onagraceae), описаних Алланом та Ричардом Каннінгемами з Нової Зеландії, у гербарії М.С. Турчанінова, Національний гербарій України (KW)

249

Придюк М.П. Представники роду Galerina (Hymenogastraceae) з плевроцистидами в Україні

270

Дідух Я.П., Коломійчук В.П. Футорна О.А. Васильківський степ – найбільша незаповідана плакорна степова ділянка Лівобережної України

283

Прокопук Ю.С., Конякін С.М., Нецветов М.В. Вплив кліматичних чинників на радіальний приріст Tilia cordata (Malvaceae s. l. / Tiliaceae s. str.) у лісових біотопах Києва

294

Нипорко С.О., Вашеняк Ю.А. Перша знахідка Myurella sibirica (Plagiotheciaceae, Bryophyta) в Україні 

305

Топчій Н.М., Михайленко Н.Ф., Онойко О.Б., Сиваш О.О. Особливості функціонування фотосинтетичного апарату лісових рослин за різного світлозабезпечення

314

Пасайлюк М.В. Порівняльний аналіз вмісту рутину в плодових тілах деяких макроміцетів

324

Маменко Т.П., Коць С.Я. Пероксидне окиснення ліпідів клітинних мембран у формуванні та регуляції захисних реакцій рослин

331
   

5 (2020)

 

Мельник В.І., Баранський О.Р. Генезис та динаміка ареалу Daphne cneorum (Thymelaceae) в межах України

349

Бурлака М.Д. Єдина знахідка Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) у лісостеповій частині Житомирської області

363

Царенко О.М., Цимбалюк З.М., Булах О.В., Ниценко Л.М. Морфологічні особливості квіток, пилкових зерен і плодів Valeriana tuberosa (Valerianaceae)

369

Бойко С.М. Целюлази базидієвих грибів для розробки технологій біоконверсії клітковини

378

Гош С.С., Дас М., Басу С., Адікарі Ю. Глюконеогенна фруктозо-1,6-бісфосфатаза зрілих спорокарпів звичайних видів водяних папоротей: часткове очищення та основна характеристика цього ферменту у Marsilea minuta (Polypodiopsida)

386

Хасанова А.Е., Мусаєв Н.А. Біоелектричні характеристики клітин Chara fragilis (Characeae)

398
   

6 (2020)

 

Мосякін С.Л., Мандак Б. Номенклатурні і таксономічні коментарі щодо деяких представників Chenopodiaceae флори Гімалаїв та Тибету (Сіцзану)

413

Мікеладзе І.Ш., Шарабадзе А.Ш. Флора сміттєзвалища міста Батумі (Аджарія, Грузія)

428

Буджак В.В., Дідух Я.П. Синфітоіндикаційна оцінка оселищ рослин Червоної книги України та ризиків їхніх втрат під впливом кліматогенних змін

434

Неграш Ю.М., Воробйов Є.О. Еколого-ценологічна характеристика Scopolia carniolica (Solanaceae) в Україні. IІ. Фітоценотаксономія лісів з участю Scopolia carniolica

454

Лукаш О.В., Попруга В.М., Купчик О.Ю., Стрілець С.І. Фітоценотичні та гідрохімічні умови нових локалітетів Aldrovanda vesiculosa (Droseraceae) на Чернігівському Поліссі

466

Решетник К.С., Приседський Ю.Г. Ріст та культурально-морфологічні особливості штамів Laetiporus sulphureus (Polyporales, Basidiomycota) за дії лазерного опромінення

472

Романчук С.М. Білкові тільця ендоплазматичного ретикулуму у Arabidopsis thaliana (Brassicaceae): походження, структурно-біохімічні особливості та функціональне значення

480

 

 
   

 

На головну