2019

1   2   3   4   5   6

 

Мосякін С.Л., Бойко Г.В., Глухова С.А. Artemisia verlotiorum (Asteraceae) у континентальній частині Україні: тепер і в Києві

3

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Ниценко Л.М. Паліноморфологія видів роду Dipsacus (Dipsacaceae) флори України: значення для цілей систематики та спорово-пилкового аналізу

9

Гелюта В.П. Поширення в Україні Phallus hadriani (Phallales, Basidiomycota)

24

Єременко Н.С. Сингенетичні зміни рудеральної рослинності Кривого Рогу

31

Шевчик В.Л, Шевчик Т.В. Фітоценотична характеристика угруповань із участю Amorpha fruticosa (Fabaceae) у Середньому Придніпров’ї (Україна)

42

Мойсієнко І.І., Данилик І.М., Мельник Р.П., Садова О.Ф., Захарова М.Я. Schoenoplectiella mucronata (Cyperaceae) у флорі України

52

Пахшвьоль К., Пахшвьоль Т. Нова знахідка Arabidopsis neglecta (Brassicaceae) на території масиву Свидовець (Українські Карпати)

60

Гусейнова А.Й., Агаєва P.Н., Гарахані Р.X., Алі-заде В.М. Serratula coronata (Asteraceae) – новий вид для флори Азербайджана

67

Аль-Маалі Г.А., Веденичова Н.П., Бісько Н.А., Косаківська І.В. Вплив мікроелементів на вміст цитокінінів у міцеліальній біомасі лікарського гриба Trametes versicolor (Polyporaceae, Basidiomycota)

71
   

2 (2019)

 

де Ланге П.Дж., Мосякін С.Л. Trithuria brevistyla (Hydatellaceae), нова комбінація для ендемічного виду з Південного острова Нової Зеландії

95

Дармостук В.В. Рід Lichenoconium (Lichenoconiaceae, Ascomycota) в Україні

101

Регеда Л.В., Бісько Н.А. Мікроморфоогічні характеристики видів роду Pholiota (Strophariaceae, Basidiomycota) у чистій культурі

114

Медведєв Д.Г., Кернер А.О., Бондарук С.В., Аль-Маалі Г.А. Дослідження культуральних особливостей та фунгіцидної резистентності штамів Cladobotryum mycophilum (Hypocreales, Ascomycota) – вперше виявленого на промислових культурах печериці в Україні збудника павутинної цвілі

121

Дідух Я.П. Епіфітні бріоценози у біотопах неморальних лісів

132

Шевченко М.В., Гелюта В.П., Гайова В.П. Поширення та природоохоронний статус Grifola frondosa (Polyporales, Basidiomycota) в Україні

144

Гелюта В.П., Зикова М.О. Поширення в Україні деяких видів Phallales (Basidiomycota), включених до Червоної книги України

152

Кучера П. Знахідка Salix appendiculata (Salicaceae) у Західних Карпатах із Словаччини

162
   

3 (2019)

 

Красняк О.І., Федорончук М.М. Ознаки будови епідерми пластинки листка в таксономії видів та родів триби Bromeae (Poaceae) флори України

189

Макаренко Я.М. Гриби порядків Agaricales, Boletales і Russulales басейну річки Псел

211

Дубина Д.В., Еннан A.A.-A., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М. Нові синтаксони степової рослинності Куяльницького лиману (Одеська обл., Україна)

220

Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В., Мойсієнко І.І., Захарова М.Я., Деркач О.М. Fulgensia desertorum (Teloschistales, Ascomycota) та інші вразливі види лишайників в угрупованні Toninio-Psoretum decipientis

236

Юречко Р.Ю. Сучасний стан популяції Cochlearia pyrenaica (Brassicaceae) у Національному природному парку “Північне Поділля”

243

Гелюта В.П., Макаренко Н.В., Аль-Маалі Г.А. Перші знахідки Erysiphe corylacearum (Erysiphales, Ascomycota) на Corylus avellana в Україні

252

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Щербатюк М.М., Романенко К.О., Бабенко Л.М. Гормональний комплекс гаметофітів папороті Dryopteris filix-mas (Dryopteridaceae) в культурі in vitro

260
   

4 (2019)

 

Федорончук М.М. Конспект родини Fabaceae у флорі України. IV. Підродина Faboideae (триби: Cicereae, Trifolieae, Lupulineae, Crotularieae, Genisteae)

281

Дармостук В.В. До вивчення ліхенофільної мікобіоти України: рід Zwackhiomyces (Xanthopyreniaceae, Collemopsidiales)

301

Кучера П. Синтаксономічна класифікація вологих лісових масивів із участю ялини (Picea abies) у Словаччині

316

Придюк М.П. Нові та рідкісні для України таксони родів Conocybe і Pholiotina (Bolbitiaceae, Basidiomycota)

344

Мустафабейлі Е.Г., Агаєва Д.Н. Знахідки нових для мікобіоти Азербайджану видів макроміцетів

356

Фокшей С.І., Держипільський Л.М. Рідкісні види макроміцетів з урочища Каменистий (Національний природний парк “Гуцульщина”)

362

Демченко Е.М. Нові для України види хітридієвих грибів (Chytridiomycota), що паразитують на водоростях

367
   

 

На головну