2017

1   2   3   4   5   6

 

Федорончук М.М. Таксони Rosaceae флори України: положення в новій системі родини, побудованій за даними молекулярно-філогенетичного аналізу

3

Пасайлюк М.В. Бактерицидні властивості деяких макроміцетів

16

Байрак О.М., Шапаренко І.Є., Коротченко І.А. Еколого-ценотична диференціація рідкісних видів рослин зональних екосистем басейну річки Ворскла

26

Онищенко В.А. Валідизація назв деяких синтаксонів порядку Fagetalia sylvaticae з України

35

Шерстюк М.Ю. Ценопопуляції Ledum palustre (Ericaceae) у лісових і лісоболотних фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся

37

Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р. Репродуктивна стратегія адвентивного моху Сampylopus introflexus (Leucobryaceae, Bryophyta) на територіях гірничодобувних підприємств Львівщини

46

Дубина Д.В., Еннан А.А., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Шихалєєва Г.М. Нова знахідка Glycyrrhiza glabra (Fabaceae) в Одеській області

56

Гузь Г.В., Тімошенкова В.В. Перша в України знахідка Sporobolus cryptandrus (Poaceae) та нові для флори південного сходу України види з території “Трьохізбенського степу”

64

Тихоненко Ю.Я., Гелюта В.П. Поширення в Україні Endophyllum sempervivi (Pucciniales)

71

Ткаченко Ф.П., Придюк М.П., Златова К.В.< Нова знахідка рідкісного гриба Myriostoma coliforme (Geastrales) в Україні

76

Блюма Д.А. Добова динаміка експресії гену PIP2-аквапорину в листках Sium latifolium (Apiaceae) за умов різного водного режиму

80

Поліщук О.В. Методи лабораторних і польових досліджень флуоресценції хлорофілу

86
   

2 (2017)

 

Обер Д. Простий підхід до оцінки зв’язків предок-нащадок на основі парсимонії

103

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г. Паліноморфологічні особливості представників роду Sambucus (Sambucaceae / Adoxaceae) флори України для цілей спорово-пилкового аналізу

122

Придюк М.П. Основні тренди еволюції плодових тіл агарикоміцетів та коприноїдизація як один із них

131

Шершова Н.В. Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря у смт Гостомель Київської області

148

Карпінець Л.І., Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р. Екологічна структура епігейних синузій мохоподібних на породних відвалах Червоноградського гірничопромислового району

154

Кобів Ю., Прокопів А., Начичко В., Борсукевич Л., Гелеш М. Поширення і стан популяцій рідкісних видів рослин у Мармароських горах (Українські Карпати)

163

Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В. Нові для України види ліхенофільних грибів

177

Тихоненко Ю.Я., Сичак Н.М., Кагало О.О., Орлов О.О. Нові знахідки Uromyces erythronii (Pucciniales) з України

184

Белемець Н.М., Нужина Н.В., Федорончук М.М. Порівняльно-анатомічна характеристика черешків листків аборигенних видів Spiraea (Rosaceae) флори України

189
   

3 (2017)

 

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г. Паліноморфологія видів роду Viburnum (Viburnaceae / Adoxaceae) флори України для цілей спорово-пилкового аналізу

203

Гелюта В.П., Такамацу С., Сіахаан С.А.С. Erysiphe salmonii (Erysiphales, Ascomycota) – ще один східноазійський борошнисторосяний гриб, занесений до України

212

Мартиненко С.В., Кондратюк Т.О., Сухомлин М.М. Мікобіота підземних об’єктів антропогенного та природного походження

220

Дідух Я.П., Розенбліт Ю.В. Методичні основи виділення та оцінки екомерів (на прикладі Дністровського каньйону)

227

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Дворецький Т.В., Золотарьова O.K., Таран Н.Ю., Мосякін A.С., Ємельянова С.M., Казарінова Г.O. Інвазійні водні макрофіти України

248

Фіцайло Т.В. Екологія діагностичних видів класу Rhamno-Prunetea

263

Олійник М.П., Парпан В.І. Вторинна сукцесія рослинності на перелогах Придністровського Поділля

276

Фокшей С.І. Знахідка Cordyceps militaris (Cordycipitaceae) у Національному природному парку “Гуцульщина”

284

Щербакова Ю.В., Джаган В.В., Зикова М.О., Бороменський Д.О., Коломоєць О.С. Перші знахідки Thecotheus rivicola (Ascobolaceae) в Україні

288

Шевченко М.В. Нові та рідкісні для України види кортиціоїдних грибів

293
   

4 (2017)

 

Мосякін С.Л., Єна А.В. Jacobaea taurica (Asteraceae), нова комбінація для кримського виду під охороною

303

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологічні особливості представників триби Rhinantheae (Orobanchaceae) у світлі молекулярно-філогенетичних даних

310

Протопопова В.В., Тимченко І.А., Єфімов П.Г., Шевера М.В. Типи назв таксонів родини Orchidaceae, описаних із території Криму

326

Мельник В.І., Баранський О.Р. Генезис та динаміка ареалу Sarothamnus scoparius (Fabaceae) у межах України

334

Дідух Я.П. Схема класифікації чагарникових біотопів України

347

Шевчик В.Л., Соломаха І.В., Соломаха В.А. Сeratophyllum tanaiticum (Ceratophyllaceae) в озерах дельти р. Супій (Середнє Придніпров’я)

355

Павленко А.О., Красова О.О., Коршиков І.І. Сингенетичні процеси на залізорудних відвалах північної частини Криворіжжя

360

Золотарьова О.К., Подорванов В.В., Дубина Д.В. Поліфенольні сполуки макрофітів та їхнє екологічне значення

373

Харкевич О.С., Дудка І.О. Семен Филимонович Морочковський – видатний український міколог і фітопатолог (до 120-річчя від дня народження)

385
   

5 (2017)

 

Мосякін С.Л. Перша знахідка Salsola paulsenii (Chenopodiaceae) в Україні та номенклатурно-таксономічні коментарі щодо споріднених таксонів

409

Дубина Д.В., Дворецький Т.В., Ємельянова С.М., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. Систематична структура ценофлор класів піонерної рослинності України

421

Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В. Collemopsidium kostikovii sp. nov. (Collemopsidales, Xanthopyrenaceae) – новий вид альгофільних грибів на епігейній кірці Nostoc з України

431

Шершова Н.В. Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря в смт Фастів Київської області

435

Помогайбо В.М., Макаренко Я.М. ДНК з навколишнього середовища як інструмент екологічного моніторингу грибних угруповань

442

Єременко Н.С. Рудеральна рослинність Кривого Рогу. I. Клас Artemisietea vulgaris

449

Гелюта В.П. Поширення в Україні Morchella steppicola (Pezizales, Ascomycota) – гриба, внесеного до Червоної книги України

469

Федюк О.М., Білявська Н.О., Золотарьова О.К. Ультраструктурні особливості та стан фотосинтетичного апарату листків Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) на весняних етапах онтогенезу

475

Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Хоркавців Я.Д., Кіт Н.А. Гравізалежна модифікація репродуктивного розвитку мохів

488

Коваленко С.Г., Немерцалов В.В., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю. Збори Д.І. Сосновського з Тбілісі (Грузія) у гербарії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

497
   

6 (2017)

 

Виноградова О.М., Михайлюк Т.І., Глазер К., Хольцингер А., Карстен У. Нові види роду Oculatella (Synechococcales, Cyanobacteria) з наземних місцезростань України

509

Мосякін С.Л. Таксономічні та номенклатурні нотатки про понтично-середземноморські та деякі австралазійські таксони Salsola (Chenopodiaceae)

521

Шиян Н.М., Павленко-Баришева В.С., Татанов І.В. Лектотипіфікація п’яти назв підвидів Hieracium auriculoides та H. brachiatum (Asteraceae), описаних з Північного Кавказу Д.І. Литвиновим та К.Г. Цаном

532

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г. Linnaea borealis (Caprifoliaceae) в Україні: паліноморфологічний та палеофлористичний аспекти

539

Шевера М.В. Reynoutria × bohemica (Polygonaceae) – потенційно інвазійний вид у флорі України

548

Наумович Г.О., Дармостук В.В., Мельник Р.П., Дідух Я.П., Ходосовцев О.Є. Перша знахідка рідкісного лишайника Agrestia hispida (Megasporaceae) у континентальній частині України

556

Дубина Д.В., Еннан А.А., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М. Синтаксономія галофітної рослинності Куяльницького лиману

562

Сенів М.М., Тасєнкевич Л.О. Нові локалітети Iris sibirica (Iridaceae) у Львівській області

574

Гайова В.П., Тихоненко Ю.Я. Перші знахідки Bartheletia paradoxa (Bartheletiomycetes, Agaricomycotina) в Україні

578

Одінцова А.В., Клімович Н.Б. Анатомо-морфологічна будова плоду Epilobium hirsutum та E. angustifolium (Onagraceae)

582

 

 
   

 

На головну